Μετάβαση στο περιεχόμενο

Μετάβαση στον πίνακα περιεχομένων

Απαντήσεις σε Βιβλικές Ερωτήσεις

Απαντήσεις σε Βιβλικές Ερωτήσεις

Πώς θα μάθουν τα παιδιά να αγαπούν τον Θεό;

Να χρησιμοποιείτε διδάγματα από τη δημιουργία για να βοηθήσετε τα παιδιά σας να γνωρίσουν και να αγαπήσουν τον Θεό

Τα παιδιά σας θα μάθουν να αγαπούν τον Θεό μόνο αν έχουν αποδείξεις ότι υπάρχει και ότι τα αγαπάει. Για να τον αγαπήσουν πρέπει να τον γνωρίσουν. (1 Ιωάννη 4:8) Λόγου χάρη, πρέπει να μάθουν: Γιατί δημιούργησε ο Θεός τον άνθρωπο; Γιατί επιτρέπει να υποφέρουμε; Τι θα κάνει στο μέλλον για την ανθρωπότητα;Διαβάστε Φιλιππησίους 1:9.

Προκειμένου να βοηθήσετε τα παιδιά σας να αγαπήσουν τον Θεό, πρέπει να τους δείξετε ότι τον αγαπάτε εσείς οι ίδιοι. Όταν το δουν αυτό, πιθανότατα θα ακολουθήσουν το παράδειγμά σας.Διαβάστε Δευτερονόμιο 6:5-7· Παροιμίες 22:6.

Πώς θα αγγίξετε την καρδιά των παιδιών σας;

Ο Λόγος του Θεού έχει δύναμη. (Εβραίους 4:12) Βοηθήστε, λοιπόν, τα παιδιά σας να μάθουν τις βασικές διδασκαλίες του. Προκειμένου να αγγίξει την καρδιά των ανθρώπων, ο Ιησούς έκανε ερωτήσεις, άκουγε και εξηγούσε τις Γραφές. Για να αγγίξετε την καρδιά των παιδιών σας, να μιμείστε τις μεθόδους διδασκαλίας του Ιησού.Διαβάστε Λουκάς 24:15-19, 27, 32.

Επιπλέον, τα παιδιά θα γνωρίσουν και θα αγαπήσουν τον Θεό διαβάζοντας Γραφικές αφηγήσεις για το πώς πολιτεύτηκε με τους ανθρώπους. Για αυτόν το σκοπό έχουν σχεδιαστεί έντυπα τα οποία είναι διαθέσιμα στο www.jw.org/el.Διαβάστε 2 Τιμόθεο 3:16.