Μετάβαση στο περιεχόμενο

Μετάβαση στον πίνακα περιεχομένων

Απαντήσεις σε Βιβλικές Ερωτήσεις

Απαντήσεις σε Βιβλικές Ερωτήσεις

Γιατί πρέπει να προσευχόμαστε να έρθει η Βασιλεία του Θεού;

Θέλετε να μάθετε περισσότερα για τη Βασιλεία του Θεού και το τι θα πραγματοποιήσει;

Η Βασιλεία του Θεού είναι ουράνια κυβέρνηση. Ο Ιησούς είπε στους ακολούθους του να προσεύχονται να έρθει επειδή αυτή θα αποκαταστήσει τη δικαιοσύνη και την ειρήνη στη γη. Ενώ καμιά ανθρώπινη κυβέρνηση δεν μπορεί να εξαλείψει εντελώς τη βία, την αδικία ή τις αρρώστιες, η Βασιλεία του Θεού μπορεί και θα το κάνει. Ο Ιεχωβά Θεός έχει επιλέξει τον Γιο του, τον Ιησού, ως Βασιλιά της Βασιλείας. Έχει επιλέξει επίσης μια ομάδα ακολούθων του Ιησού για να συγκυβερνήσουν με τον Ιησού στη Βασιλεία.Διαβάστε Λουκάς 11:2· 22:28-30.

Σύντομα, η Βασιλεία του Θεού θα αναλάβει δράση εναντίον όλων όσων εναντιώνονται στη διακυβέρνησή Του. Επομένως, όταν προσευχόμαστε να έρθει η Βασιλεία του Θεού, ζητάμε να αντικαταστήσει η κυβέρνησή Του όλες τις ανθρώπινες κυβερνήσεις.Διαβάστε Δανιήλ 7:13, 14· Αποκάλυψη 11:15, 18.

Γιατί θα ωφελήσει τους ανθρώπους η Βασιλεία του Θεού;

Ο Ιησούς είναι ιδανικός Βασιλιάς επειδή είναι συμπονετικός. Επίσης, ως Γιος του Θεού, έχει τη δύναμη να συνδράμει όλους όσους κραυγάζουν στον Θεό για βοήθεια.Διαβάστε Ψαλμός 72:8, 12-14.

Η Βασιλεία του Θεού θα ωφελήσει όλους όσους προσεύχονται ειλικρινά να έρθει και εναρμονίζουν τη ζωή τους με το θέλημα του Θεού. Δεν θα μετανιώσετε ποτέ για το ότι μάθατε τι λέει η Αγία Γραφή σχετικά με τη Βασιλεία του Θεού.Διαβάστε Λουκάς 18:16, 17· Ιωάννης 4:23.