Μετάβαση στο περιεχόμενο

Μετάβαση στον πίνακα περιεχομένων

Απαντήσεις σε Βιβλικές Ερωτήσεις

Απαντήσεις σε Βιβλικές Ερωτήσεις

Μπορούν να μας βοηθήσουν οι άγγελοι;

Όπως οι άγγελοι βοήθησαν στο παρελθόν τον Δανιήλ, έναν πιστό υπηρέτη του Θεού, έτσι και σήμερα βοηθούν τους ανθρώπους να ωφεληθούν από τα καλά νέα

Ο Ιεχωβά Θεός δημιούργησε εκατομμύρια αγγέλους πολύ προτού δημιουργήσει τους ανθρώπους. (Ιώβ 38:4, 7) Αυτοί οι άγγελοι είναι ισχυρά πνευματικά πλάσματα στην υπηρεσία του Θεού. Μερικές φορές τους στέλνει να καθοδηγήσουν και να προστατέψουν τους υπηρέτες του στη γη. (Ψαλμός 91:10, 11) Σήμερα, οι άγγελοι βοηθούν τους ανθρώπους να ωφεληθούν από τα καλά νέα που κηρύττουν οι ακόλουθοι του Ιησού.Διαβάστε Αποκάλυψη 14:6, 7.

Πρέπει να προσευχόμαστε στους αγγέλους για βοήθεια; Όχι. Η προσευχή αποτελεί πράξη λατρείας που ανήκει αποκλειστικά στον Θεό. (Αποκάλυψη 19:10) Εφόσον οι άγγελοι είναι υπηρέτες του Θεού, ακολουθούν τις δικές του οδηγίες, όχι των ανθρώπων. Επομένως, πρέπει πάντα να απευθύνουμε τις προσευχές μας μόνο στον Θεό μέσω του Ιησού.Διαβάστε Ψαλμός 103:20, 21· Ματθαίος 26:53.

Υπάρχουν κακοί άγγελοι;

Όπως οι άνθρωποι, έτσι και οι άγγελοι δημιουργήθηκαν με ελεύθερη βούληση και μπορούν να διαλέξουν αν θα κάνουν το σωστό ή το λάθος. Δυστυχώς, πολλοί άγγελοι στασίασαν εναντίον του Θεού. (2 Πέτρου 2:4) Ο πρώτος ήταν ο Σατανάς, τον οποίο στη συνέχεια μιμήθηκαν και άλλοι με αποτέλεσμα να γίνουν δαίμονες. Πρόσφατα, ο Σατανάς και οι δαίμονές του εκδιώχθηκαν από τον ουρανό και ρίχτηκαν στη γη.Διαβάστε Αποκάλυψη 12:7-9.

Η δραματική αύξηση της πονηρίας και της βίας από το 1914 αποτελεί σημείο ότι σύντομα ο Θεός θα θέσει τον Σατανά και τους δαίμονες εκτός δράσης. Μετά θα επαναφέρει τη γη στην κατάσταση για την οποία την προόριζε.Διαβάστε Αποκάλυψη 12:12· 21:3, 4.