Μετάβαση στο περιεχόμενο

Μετάβαση στον πίνακα περιεχομένων

Απαντήσεις σε Βιβλικές Ερωτήσεις

Απαντήσεις σε Βιβλικές Ερωτήσεις

Τι θα κάνει ο Ιησούς στο μέλλον;

Το 33 Κ.Χ., ο Ιησούς πέθανε, αναστήθηκε και αναλήφθηκε στον ουρανό. Πολύ μεταγενέστερα, του δόθηκε εξουσία να κυβερνάει ως Βασιλιάς. (Δανιήλ 7:13, 14) Στο μέλλον, ο Ιησούς θα αναλάβει δράση ως Βασιλιάς για να φέρει σε όλο τον κόσμο ειρήνη και να εξαλείψει τη φτώχεια.Διαβάστε Ψαλμός 72:7, 8, 13.

Ως Βασιλιάς, ο Ιησούς θα καθαρίσει τη γη από την αδικία

Ο Ιησούς θα επιτελέσει εκπληκτικά πράγματα ως Κυβερνήτης της ανθρωπότητας. Με τη δύναμη που του έχει δώσει ο Πατέρας, θα αποκαταστήσει τους ανθρώπους σε τελειότητα ώστε να απολαμβάνουν ζωή στη γη χωρίς να γερνούν και να πεθαίνουν.Διαβάστε Ιωάννης 5:26-29· 1 Κορινθίους 15:25, 26.

Τι κάνει τώρα ο Ιησούς;

Ο Ιησούς κατευθύνει τώρα το παγκόσμιο έργο κηρύγματος των αληθινών ακολούθων του, οι οποίοι επισκέπτονται τους ανθρώπους για να τους δείξουν τι λέει η Αγία Γραφή σχετικά με τη Βασιλεία του Θεού. Ο Ιησούς είπε ότι θα συνέχιζε να υποστηρίζει το έργο των μαθητών του μέχρις ότου η Βασιλεία του Θεού τερματίσει τις ανθρώπινες κυβερνήσεις.Διαβάστε Ματθαίος 24:14· 28:19, 20.

Μέσω της αληθινής Χριστιανικής εκκλησίας, ο Ιησούς οδηγεί ανθρώπους σε καλύτερο τρόπο ζωής. Θα εξακολουθήσει να τους οδηγεί ώστε να περάσουν μέσα από την καταστροφή του παρόντος συστήματος πραγμάτων στον υποσχεμένο νέο κόσμο του Θεού.Διαβάστε 2 Πέτρου 3:7, 13· Αποκάλυψη 7:17.