Μετάβαση στο περιεχόμενο

Μετάβαση στον πίνακα περιεχομένων

Απαντήσεις σε Βιβλικές Ερωτήσεις

Απαντήσεις σε Βιβλικές Ερωτήσεις

Είναι εφικτή η αιώνια ζωή;

Ποια προμήθεια μπορεί να μας ελευθερώσει από το θάνατο;

Ο πρώτος άνθρωπος, ο Αδάμ, έζησε επί αιώνες, αλλά τελικά γέρασε και πέθανε. Έκτοτε οι άνθρωποι έχουν δοκιμάσει τα πάντα για να μη γερνούν. Ωστόσο, κανένας δεν κατάφερε ποτέ να γλιτώσει από το θάνατο. Γιατί; Ο Αδάμ γέρασε και πέθανε επειδή αμάρτησε παρακούοντας τον Θεό. Εμείς γερνάμε και πεθαίνουμε επειδή έχουμε κληρονομήσει από τον Αδάμ την αμαρτία και την ποινή της, το θάνατο.Διαβάστε Γένεση 5:5· Ρωμαίους 5:12.

Για να απολαύσουμε αιώνια ζωή, χρειάζεται να πληρώσει κάποιος λύτρο για εμάς. (Ιώβ 33:24, 25) Λύτρο είναι το αντίτιμο που καταβάλλεται για την απελευθέρωση κάποιου, και εμείς χρειάζεται να ελευθερωθούμε από το θάνατο. (Έξοδος 21:29, 30) Ο Ιησούς πλήρωσε το αντίτιμο πεθαίνοντας για εμάς.Διαβάστε Ιωάννης 3:16.

Πώς θα αποκτήσουμε αιώνια ζωή;

Δεν θα ελευθερωθούν όλοι από τις ασθένειες και τα γηρατειά. Στην ουσία, όσοι παρακούν τον Θεό, όπως ο Αδάμ, θα χάσουν το προνόμιο της ζωής. Αιώνια ζωή θα απολαύσουν μόνο όσοι λαβαίνουν συγχώρηση για τις αμαρτίες τους.Διαβάστε Ησαΐας 33:24· 35:3-6.

Για να λάβουμε συγχώρηση, χρειάζονται έργα από μέρους μας. Πρέπει να γνωρίσουμε τον Θεό μελετώντας το Λόγο του, την Αγία Γραφή, η οποία μας διδάσκει πώς να απολαμβάνουμε έναν καλύτερο τρόπο ζωής, όπως επίσης πώς να κερδίσουμε την εύνοια του Θεού και να αποκτήσουμε αιώνια ζωή.Διαβάστε Ιωάννης 17:3· Πράξεις 3:19.