Μετάβαση στο περιεχόμενο

Μετάβαση στον πίνακα περιεχομένων

Η Ανάσταση του Ιησού Σημαίνει Ζωή!

Η Ανάσταση του Ιησού Σημαίνει Ζωή!

Η ΑΝΑΣΤΑΣΗ του Ιησού δεν είναι απλώς ένα μεμονωμένο περιστατικό της αρχαιότητας με ελάχιστη σημασία για εμάς σήμερα. Ο απόστολος Παύλος τόνισε τη σπουδαιότητά της, γράφοντας: «Ο Χριστός έχει εγερθεί από τους νεκρούς, ως οι πρώτοι καρποί από εκείνους που έχουν κοιμηθεί τον ύπνο του θανάτου. Διότι εφόσον ο θάνατος είναι μέσω ενός ανθρώπου, η ανάσταση των νεκρών είναι επίσης μέσω ενός ανθρώπου. Διότι όπως σε σχέση με τον Αδάμ όλοι πεθαίνουν, έτσι και σε σχέση με τον Χριστό όλοι θα ζωοποιηθούν».1 Κορινθίους 15:20-22.

Ο Ιησούς αναστήθηκε στις 16 Νισάν του 33 Κ.Χ., την ημέρα κατά την οποία οι Ιουδαίοι παρουσίαζαν ενώπιον του Ιεχωβά Θεού στο αγιαστήριο του ναού στην Ιερουσαλήμ τους πρώτους καρπούς από την πρώτη σοδειά των σιτηρών. Χαρακτηρίζοντας τον Ιησού ως “τους πρώτους καρπούς”, ο Παύλος υπονοούσε ότι θα επανέρχονταν και άλλοι από το θάνατο.

Ο Παύλος εξηγεί κατόπιν τι έχει γίνει εφικτό με την ανάσταση του Ιησού. «Εφόσον ο θάνατος είναι μέσω ενός ανθρώπου», είπε, «η ανάσταση των νεκρών είναι επίσης μέσω ενός ανθρώπου». Όλοι πεθαίνουμε, επειδή ο Αδάμ μάς μεταβίβασε την αμαρτία και την ατέλεια. Ο Ιησούς, όμως, δίνοντας την τέλεια ανθρώπινη ζωή του ως λύτρο, άνοιξε το δρόμο ώστε να ελευθερωθεί η ανθρωπότητα μέσω της ανάστασης από τη δουλεία στην αμαρτία και στο θάνατο. Συνοψίζοντας με ωραίο τρόπο το ζήτημα, ο Παύλος έγραψε στο εδάφιο Ρωμαίους 6:23: «Ο μισθός που πληρώνει η αμαρτία είναι θάνατος, αλλά το δώρο που δίνει ο Θεός είναι αιώνια ζωή μέσω του Χριστού Ιησού του Κυρίου μας».

Ο ίδιος ο Ιησούς εξήγησε ποια σημασία έχει ο θάνατος και η ανάστασή του για εμάς. Αναφερόμενος στον εαυτό του, είπε: «Ο Γιος του ανθρώπου πρέπει να υψωθεί, ώστε όποιος πιστεύει σε αυτόν να έχει αιώνια ζωή. Διότι ο Θεός αγάπησε τον κόσμο τόσο πολύ, ώστε έδωσε τον μονογενή του Γιο, για να μην καταστραφεί όποιος ασκεί πίστη σε αυτόν, αλλά να έχει αιώνια ζωή».Ιωάννης 3:14-16.

Φανταστείτε—ατελείωτη ζωή χωρίς πόνο, παθήματα ή λύπη! (Αποκάλυψη 21:3, 4) Τι υπέροχη προοπτική! Κάποιος λόγιος το έθεσε ως εξής: «Ενώ τα νεκροταφεία θυμίζουν το εφήμερο της ζωής, η ανάσταση διασφαλίζει το εφήμερο του θανάτου». Πράγματι, η ανάσταση του Ιησού σημαίνει ζωή