Μετάβαση στο περιεχόμενο

Μετάβαση στον πίνακα περιεχομένων

Απαντήσεις σε Βιβλικές Ερωτήσεις

Απαντήσεις σε Βιβλικές Ερωτήσεις

Από πού προήλθε ο Διάβολος;

Ο Θεός δεν δημιούργησε τον Διάβολο, αλλά τον άγγελο ο οποίος αργότερα έγινε ο Διάβολος, γνωστός και ως Σατανάς. Ο Ιησούς υπονόησε ότι ο Διάβολος υπήρξε κάποτε φιλαλήθης και άμεμπτος. Επομένως, ο Διάβολος ήταν αρχικά ένας δίκαιος αγγελικός γιος του Θεού.Διαβάστε Ιωάννης 8:44.

Πώς ήταν δυνατόν ένας άγγελος να γίνει ο Διάβολος;

Ο άγγελος που έγινε ο Διάβολος επέλεξε να εναντιωθεί στον Θεό και υποκίνησε το πρώτο ανθρώπινο ζευγάρι να τον ακολουθήσει. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, έκανε τον εαυτό του Σατανά, που σημαίνει «Ανθιστάμενος».Διαβάστε Γένεση 3:1-5· Αποκάλυψη 12:9.

Όπως όλα τα άλλα νοήμονα πλάσματα του Θεού, έτσι και ο άγγελος που έγινε ο Διάβολος ήταν ελεύθερος να επιλέξει ανάμεσα στο σωστό και στο εσφαλμένο, αλλά ανέπτυξε την επιθυμία να λατρεύεται. Η επιθυμία του για δόξα ήταν ισχυρότερη από την επιθυμία του να ευαρεστεί τον Θεό.Διαβάστε Ματθαίος 4:8, 9· Ιακώβου 1:13, 14.

Πώς εξακολουθεί να επηρεάζει ο Διάβολος τους ανθρώπους; Πρέπει να τον φοβάστε; Θα βρείτε τις απαντήσεις στην Αγία Γραφή.