Μετάβαση στο περιεχόμενο

Μετάβαση στον πίνακα περιεχομένων

 Να Μαθαίνετε από το Λόγο του Θεού

Ποιος Είναι ο Ιησούς Χριστός;

Ποιος Είναι ο Ιησούς Χριστός;

Αυτό το άρθρο θέτει ερωτήματα που ίσως απασχολούν και εσάς, και δείχνει πού μπορείτε να βρείτε τις απαντήσεις στην Αγία Γραφή σας. Οι Μάρτυρες του Ιεχωβά θα χαρούν να συζητήσουν μαζί σας αυτές τις απαντήσεις.

1. Ποιος είναι ο Ιησούς Χριστός;

Ο Ιησούς, ανόμοια με κάθε άλλον άνθρωπο, ζούσε ως πνευματικό πρόσωπο στον ουρανό προτού γεννηθεί στη γη. (Ιωάννης 8:23) Ήταν το πρώτο δημιούργημα του Θεού και συνέβαλε στη δημιουργία όλων των άλλων πραγμάτων. Είναι ο μόνος που δημιουργήθηκε άμεσα από τον Ιεχωβά, και ως εκ τούτου αποκαλείται «μονογενής» Γιος του Θεού. Ο Ιησούς υπηρέτησε ως ο Εκπρόσωπος του Θεού, γι’ αυτό αποκαλείται επίσης «ο Λόγος».Ιωάννης 1:1-3, 14· διαβάστε Παροιμίες 8:22, 23, 30· Κολοσσαείς 1:15, 16.

2. Για ποιο λόγο ήρθε ο Ιησούς στη γη;

Ο Θεός έστειλε τον Γιο του στη γη μεταφέροντας τη ζωή του από τον ουρανό στη μήτρα μιας Ιουδαίας παρθένας που ονομαζόταν Μαρία. Έτσι λοιπόν, ο Ιησούς δεν είχε ανθρώπινο πατέρα. (Λουκάς 1:30-35) Ήρθε στη γη (1) για να διδάξει την αλήθεια σχετικά με τον Θεό, (2) για να θέσει το παράδειγμα όσον αφορά την επιτέλεση του θελήματος του Θεού και (3) για να δώσει την τέλεια ζωή του ως «λύτρο».Διαβάστε Ματθαίος 20:28· Ιωάννης 18:37.

3. Γιατί χρειαζόμαστε λύτρο;

Λύτρο είναι το αντίτιμο που καταβάλλεται για την απαλλαγή ενός προσώπου από την αιχμαλωσία. Ο αρχικός σκοπός του Θεού για την ανθρωπότητα δεν περιλάμβανε το θάνατο και τα γηρατειά. Πώς το ξέρουμε αυτό; Ο Θεός είπε στον πρώτο άνθρωπο, τον Αδάμ, ότι, αν διέπραττε αυτό που η Γραφή αποκαλεί αμαρτία, θα πέθαινε. Αν ο Αδάμ δεν αμάρτανε, δεν θα πέθαινε ποτέ. Παρότι πέρασαν αιώνες ώσπου να τερματιστεί η ζωή του, αυτός άρχισε να πεθαίνει από την ημέρα που παρήκουσε τον Θεό. (Γένεση 2:16, 17· 5:5) Μεταβίβασε σε όλους τους απογόνους του την αμαρτία καθώς και την τιμωρία που επιφέρει αυτή, το θάνατο. Έτσι λοιπόν, ο θάνατος «μπήκε» στον κόσμο της ανθρωπότητας μέσω του Αδάμ. Να γιατί χρειαζόμαστε λύτρο.Διαβάστε Ρωμαίους 5:12· 6:23.

 4. Για ποιο λόγο πέθανε ο Ιησούς;

Ποιος θα μπορούσε να καταβάλει το λύτρο ώστε να μας ελευθερώσει από το θάνατο; Όταν πεθαίνουμε, πληρώνουμε μόνο για τις δικές μας αμαρτίες. Κανένας ατελής άνθρωπος δεν μπορεί να πληρώσει για τις αμαρτίες των άλλων.Διαβάστε Ψαλμός 49:7-9.

Εφόσον ο Ιησούς δεν είχε κληρονομήσει ατέλεια από κάποιον ανθρώπινο πατέρα, δεν πέθανε εξαιτίας των δικών του αμαρτιών, αλλά για τις αμαρτίες των άλλων. Ο Θεός έστειλε τον Γιο του να πεθάνει για εμάς, εκφράζοντας την εξαιρετική Του αγάπη για την ανθρωπότητα. Και ο Ιησούς έδειξε αγάπη για εμάς υπακούοντας στον Πατέρα του και δίνοντας τη ζωή του για τις αμαρτίες μας.Διαβάστε Ιωάννης 3:16· Ρωμαίους 5:18, 19.

5. Τι κάνει ο Ιησούς τώρα;

Θεραπεύοντας ασθενείς, ανασταίνοντας νεκρούς και σώζοντας ανθρώπους που βρίσκονταν σε κίνδυνο, ο Ιησούς κατέδειξε τι θα έκανε τελικά για όλη την υπάκουη ανθρωπότητα. (Λουκάς 18:35-42· Ιωάννης 5:28, 29) Μετά το θάνατό του, ο Θεός τον επανέφερε στη ζωή ως πνευματικό πρόσωπο. (1 Πέτρου 3:18) Κατόπιν, ο Ιησούς περίμενε στα δεξιά του Ιεχωβά Θεού μέχρις ότου Εκείνος του έδωσε την εξουσία να κυβερνάει ως Βασιλιάς ολόκληρης της γης. (Εβραίους 10:12, 13) Τώρα ο Ιησούς κυβερνάει ως Βασιλιάς στον ουρανό, και οι ακόλουθοί του στη γη αναγγέλλουν τα καλά νέα παγκόσμια.Διαβάστε Δανιήλ 7:13, 14· Ματθαίος 24:14.

Σύντομα, ο Ιησούς θα χρησιμοποιήσει τη βασιλική του εξουσία για να εξαλείψει όλα τα παθήματα και όσους τα προκαλούν. Εκατομμύρια άτομα που ασκούν πίστη στον Ιησού και υπακούν σε αυτόν θα απολαύσουν ζωή σε μια παραδεισιακή γη.Διαβάστε Ψαλμός 37:9-11.

Εκατομμύρια άτομα που ασκούν πίστη στον Ιησού και υπακούν σε αυτόν θα απολαύσουν ζωή σε μια παραδεισιακή γη