Μετάβαση στο περιεχόμενο

Μετάβαση στον πίνακα περιεχομένων

Μύθος 4: Ο Θεός Είναι Τριάδα

Μύθος 4: Ο Θεός Είναι Τριάδα

Ποια είναι η προέλευση του μύθου;

«Θα μπορούσε να δοθεί η εντύπωση ότι, σε τελική ανάλυση, το Τριαδικό δόγμα επινοήθηκε στα τέλη του 4ου αιώνα. Κατά μία έννοια αυτό είναι αλήθεια . . . Η φράση “ένας Θεός σε τρία Πρόσωπα” δεν παγιώθηκε, ούτε βέβαια αφομοιώθηκε πλήρως στη ζωή των Χριστιανών και στην ομολογία της πίστης τους, πριν από το τέλος του 4ου αιώνα».​—Νέα Καθολική Εγκυκλοπαίδεια (New Catholic Encyclopedia, 1967), Τόμος 14, σελίδα 299.

«Η Σύνοδος της Νίκαιας συνήλθε στις 20 Μαΐου 325 [Κ.Χ.]. Προήδρευε ο Κωνσταντίνος αυτοπροσώπως, κατευθύνοντας ενεργά τις συζητήσεις, και πρότεινε προσωπικά . . . την κρίσιμη επίσημη διατύπωση που εξέφραζε τη σχέση που υπάρχει μεταξύ του Χριστού και του Θεού και η οποία περιεχόταν στο σύμβολο πίστης που εκδόθηκε από τη σύνοδο, δηλαδή “ομοούσιος τω Πατρί”. . . . Κυριευμένοι από δέος για τον αυτοκράτορα, οι επίσκοποι, με δύο μόνο εξαιρέσεις, υπέγραψαν το σύμβολο της πίστης, πολλοί μάλιστα ενάντια στις δικές τους απόψεις».​—Εγκυκλοπαίδεια Μπριτάνικα (Encyclopædia Britannica, 1970), Τόμος 6, σελίδα 386.

Τι λέει η Αγία Γραφή;

«[Ο Στέφανος] γεμάτος από το Άγιο Πνεύμα, ατένισε τον ουρανό και είδε τη δόξα του Θεού και τον Ιησού να στέκεται στα δεξιά του Θεού· και είπε: “Να, βλέπω τον ουρανό ανοιχτό και τον Υιό του Ανθρώπου να στέκεται στα δεξιά του Θεού”».​—Πράξεις 7:55, 56, Η Αγία Γραφή, Μετάφραση από τα Πρωτότυπα Κείμενα.

Τι αποκάλυψε αυτό το όραμα; Γεμάτος με την ενεργό δύναμη του Θεού, ο Στέφανος είδε τον Ιησού «να στέκεται στα δεξιά του Θεού». Σαφώς, λοιπόν, ο Ιησούς δεν έγινε ο Θεός μετά την ανάστασή του στον ουρανό αλλά, τουναντίον, ένα ξεχωριστό πνευματικό ον. Σε αυτή την αφήγηση δεν γίνεται μνεία τρίτου προσώπου δίπλα στον Θεό. Παρά τις προσπάθειες που έκανε για να βρει Γραφικές περικοπές οι οποίες να υποστηρίζουν το δόγμα της Τριάδας, ο Δομινικανός ιερέας Μαρί-Εμίλ Μπουαμάρ έγραψε στο βιβλίο του Στην Αυγή της Χριστιανοσύνης​—Η Γέννηση των Δογμάτων (À l’aube du christianisme​—La naissance des dogmes): «Η δήλωση ότι υπάρχουν τρία πρόσωπα στον έναν Θεό . . . δεν βρίσκεται πουθενά στην Καινή Διαθήκη». Παρόμοια, ένα ελληνορθόδοξο σύγγραμμα αναφέρει: “Λέξεις όπως ουσία, φύση, υπόσταση, πρόσωπο, τριάδα δεν εμφανίζονται στα Ευαγγέλια”.​—Τα Θεμέλια της Πίστεως—​Κατηχητικά Μαθήματα, Κωνσταντίνου Ν. Καλλίνικου, έκδοση 1924, σελίδα 44.

Το δόγμα που προώθησε ο Κωνσταντίνος αποσκοπούσε στο να τερματίσει τις διενέξεις στην Εκκλησία του τέταρτου αιώνα. Ωστόσο, στην πραγματικότητα ήγειρε ένα άλλο ζήτημα: Ήταν η Μαρία, η γυναίκα που γέννησε τον Ιησού, «Θεομήτωρ», δηλαδή Μητέρα του Θεού;

Παραβάλετε τα εξής Γραφικά εδάφια: Ματθαίος 26:39· Ιωάννης 14:28· 1 Κορινθίους 15:27, 28· Κολοσσαείς 1:15, 16

ΑΛΗΘΕΙΑ:

Το Τριαδικό δόγμα επινοήθηκε στα τέλη του τέταρτου αιώνα