Η ΣΚΟΠΙΑ—ΕΚΔΟΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ Νοέμβριος 2012

Αυτό το τεύχος εξηγεί γιατί είναι σημαντικό το όνομα, ο σκοπός και ο νόμος του Ιεχωβά. Και γιατί πρέπει να προσπαθούν οι αληθινοί Χριστιανοί να είναι ταπεινοί και συγχωρητικοί.

«Δίδαξέ με να Κάνω το Θέλημά Σου»

Πώς μπορούμε να μιμούμαστε τον Δαβίδ και να έχουμε την άποψη του Ιεχωβά για τα ζητήματα;

Το Περίσσευμά τους Αντιστάθμισε την Έλλειψη

Οι Χριστιανοί του πρώτου αιώνα έβαζαν στην άκρη συνεισφορές για όσους είχαν ανάγκη. Πώς μπορούμε να κάνουμε και εμείς το ίδιο;

Ο Ιησούς Έθεσε Υπόδειγμα Ταπεινοφροσύνης

Πώς μπορούμε να ωφεληθούμε από την πορεία ταπεινοφροσύνης του Ιησού Χριστού;

Να Καλλιεργείτε το Πνεύμα του “Μικρότερου”

Πώς μπορούμε να εκδηλώνουμε ταπεινοφροσύνη στις σχέσεις μας με τους άλλους;

Ερωτήσεις από Αναγνώστες

Τι σημαίνουν πραγματικά τα λόγια του Ιησού σχετικά με το χάρισμα της αγαμίας;

Τι Σημαίνει για Εσάς η Συγχωρητικότητα του Ιεχωβά;

Ο τρόπος με τον οποίο πολιτεύτηκε ο Ιεχωβά με αμαρτωλούς στο παρελθόν μάς διδάσκει πολλά για την προθυμία του να συγχωρεί.

Να Συγχωρείτε ο Ένας τον Άλλον Ανεπιφύλακτα

Εξετάστε πώς μπορούμε να μιμούμαστε τη συγχωρητικότητα του Ιεχωβά.

“Ήταν το Καλύτερο Άγγελμα που Ακούστηκε Ποτέ”

Το 1926, οι Σπουδαστές της Γραφής, όπως αποκαλούνταν τότε οι Μάρτυρες του Ιεχωβά, είχαν ιδιόκτητους ραδιοφωνικούς σταθμούς σε τέσσερις πόλεις του Καναδά.