Μετάβαση στο περιεχόμενο

Μετάβαση στον πίνακα περιεχομένων

Ερωτήσεις από Αναγνώστες

Ερωτήσεις από Αναγνώστες

 Ερωτήσεις από Αναγνώστες

Ο απόστολος Παύλος δήλωσε ότι «όλος ο Ισραήλ θα σωθεί». (Ρωμ. 11:26) Μήπως εννοούσε ότι κάποια στιγμή όλοι οι Ιουδαίοι θα μεταστρέφονταν στη Χριστιανοσύνη;

Όχι, δεν εννοούσε αυτό ο Παύλος. Ως έθνος, οι φυσικοί απόγονοι του Αβραάμ απέρριψαν τον Ιησού ως τον Μεσσία. Και στα χρόνια που ακολούθησαν το θάνατο του Ιησού, κατέστη σαφές ότι δεν επρόκειτο να υπάρξει μαζική μεταστροφή των Ιουδαίων στη Χριστιανοσύνη. Μολαταύτα, η δήλωση του Παύλου ότι «όλος ο Ισραήλ θα σωθεί» ήταν αληθινή. Με ποια έννοια;

Ο Ιησούς είπε στους Ιουδαίους θρησκευτικούς ηγέτες της εποχής του: «Η βασιλεία του Θεού θα αφαιρεθεί από εσάς και θα δοθεί σε έθνος που παράγει τους καρπούς της». (Ματθ. 21:43) Επειδή το έθνος του Ισραήλ ως σύνολο απέρριψε τον Ιησού, ο Ιεχωβά θα έστρεφε την προσοχή του σε ένα νέο, πνευματικό έθνος. Ο Παύλος αποκάλεσε αυτό το έθνος «Ισραήλ του Θεού».—Γαλ. 6:16.

Άλλες περικοπές στις Χριστιανικές Ελληνικές Γραφές πιστοποιούν ότι ο «Ισραήλ του Θεού» αποτελείται από 144.000 χρισμένους με το πνεύμα Χριστιανούς. (Ρωμ. 8:15-17· Αποκ. 7:4) Το γεγονός ότι αυτή η ομάδα θα περιλάμβανε και μη Ιουδαίους επιβεβαιώνεται από τα εδάφια Αποκάλυψη 5:9, 10, τα οποία δείχνουν ότι οι χρισμένοι Χριστιανοί προέρχονται «από κάθε φυλή και γλώσσα και λαό και έθνος». Τα μέλη του πνευματικού Ισραήλ επιλέχθηκαν ειδικά για να αποτελέσουν «βασιλεία και ιερείς . . . , και αυτοί θα κυβερνήσουν τη γη ως βασιλιάδες». Παρότι ο Ιεχωβά απέρριψε τον Ισραήλ ως εκλεκτό έθνος, κάποια άτομα θα μπορούσαν να συμφιλιωθούν μαζί του. Αυτό συνέβη με τους αποστόλους και πολλούς άλλους από τους πρώτους Χριστιανούς. Βέβαια, αυτοί οι Ιουδαίοι, όπως και όλοι οι άλλοι άνθρωποι, έπρεπε να αγοραστούν με το αίμα του Ιησού Χριστού.—1 Τιμ. 2:5, 6· Εβρ. 2:9· 1 Πέτρ. 1:17-19.

Το γεγονός ότι οι περισσότεροι σαρκικοί Ιουδαίοι τον πρώτο αιώνα έχασαν την ευκαιρία να γίνουν συγκυβερνήτες με τον Ιησού δεν ματαίωσε το σκοπό του Θεού. Δεν υπήρχε περίπτωση να συμβεί κάτι τέτοιο, διότι ο Ιεχωβά δήλωσε μέσω του προφήτη του: «Έτσι θα είναι και ο λόγος μου ο οποίος βγαίνει από το στόμα μου. Δεν θα επιστρέψει σε εμένα χωρίς αποτελέσματα, αλλά θα εκτελέσει οπωσδήποτε αυτό που με ευχαριστεί, και θα έχει βέβαιη επιτυχία σε εκείνο για το οποίο τον έχω στείλει».—Ησ. 55:11.

Αυτό αληθεύει όσον αφορά το σκοπό του Θεού να ενθρονίσει 144.000 συγκυβερνήτες στο πλευρό του Γιου του στον ουρανό. Η Γραφή δείχνει ξεκάθαρα ότι ο Θεός επρόκειτο να χρίσει 144.000 άτομα. Δεν θα έλειπε ούτε ένας!—Αποκ. 14:1-5.

Συνεπώς, όταν ο Παύλος έγραψε ότι «όλος ο Ισραήλ θα σωθεί» δεν προέλεγε κάποια μαζική μεταστροφή των Ιουδαίων στη Χριστιανοσύνη. Αντί για αυτό, εννοούσε ότι ο σκοπός του Θεού να διευθετήσει ώστε 144.000 πνευματικοί Ισραηλίτες να κυβερνήσουν μαζί με τον Γιο Του, τον Ιησού Χριστό, στον ουρανό, επρόκειτο να εκπληρωθεί. Στον ορισμένο καιρό του Θεού, ο πλήρης αριθμός τους—«όλος ο Ισραήλ»—θα βρισκόταν σε σωσμένη κατάσταση, κυβερνώντας τελικά ως βασιλιάδες και ιερείς στη Μεσσιανική Βασιλεία.—Εφεσ. 2:8.

[Εικόνες στη σελίδα 28]

Οι χρισμένοι προέρχονται «από κάθε φυλή και γλώσσα και λαό και έθνος»