Μετάβαση στο περιεχόμενο

Μετάβαση στον πίνακα περιεχομένων

Θυμάστε;

Θυμάστε;

 Θυμάστε;

Εκτιμήσατε την ανάγνωση των πρόσφατων τευχών της Σκοπιάς; Δείτε αν μπορείτε να απαντήσετε στις επόμενες ερωτήσεις:

Ποιοι είναι μερικοί λόγοι για τους οποίους υπάρχει τόσο πολύ κακό σήμερα;

Μια αιτία για τις κακές πράξεις είναι η τάση του ανθρώπου προς την κακία. (Γένεση 8:21) Μια άλλη αιτία είναι ότι οι περισσότεροι άνθρωποι δεν έχουν ακριβή γνώση του θελήματος του Θεού. Επιπλέον, ο Σατανάς, η πηγή του κακού, συνεχίζει να αναμειγνύεται στις ανθρώπινες υποθέσεις.—1/1, σελίδες 4-6.

Ποια θετικά αποτελέσματα μπορούν να προκύψουν από έναν καλό λόγο που λέγεται στην κατάλληλη στιγμή; (Παροιμίες 12:25)

Μπορεί να ενισχύσει την αυτοπεποίθηση του αποδέκτη, να τον ενθαρρύνει και να τον υποκινήσει, καθώς και να του δημιουργήσει το αίσθημα ότι ανήκει κάπου. Επίσης, όταν επιδιώκουμε να επαινούμε, βοηθούμαστε να βλέπουμε το καλό στους άλλους.—1/1, σελίδες 16, 17.

Τι περιείχε η κιβωτός της διαθήκης;

Περιείχε τις δύο πέτρινες πλάκες του Νόμου καθώς και λίγο μάννα. Μετά το στασιασμό του Κορέ, το ραβδί του Ααρών τοποθετήθηκε στην Κιβωτό για να αποτελεί μαρτυρία εναντίον εκείνης της γενιάς. (Εβραίους 9:4) Το ραβδί και το μάννα ίσως αφαιρέθηκαν από την Κιβωτό πριν από την αφιέρωση του ναού του Σολομώντα.—15/1, σελίδα 31.

Γιατί οι Ιουδαίοι στις ημέρες του Νεεμία χρειαζόταν να φέρνουν ξύλα στο ναό;

Ο Μωσαϊκός Νόμος δεν απαιτούσε την προσφορά ξύλων. Αλλά στις ημέρες του Νεεμία υπήρχε ανάγκη για συνεχή προμήθεια ξύλων ώστε να καίγονται οι θυσίες.—1/2, σελίδα 11.

Τι είναι το Μουρατόρειο Απόσπασμα;

Είναι μέρος ενός λατινικού χειρογράφου. Το κείμενο συντάχθηκε αρχικά στην ελληνική προς το τέλος του δεύτερου αιώνα Κ.Χ. Περιέχει τον παλαιότερο κατάλογο των βιβλίων των Χριστιανικών Ελληνικών Γραφών τα οποία θεωρούνταν αυθεντικά, καθώς και σχόλια για τα βιβλία και τους συγγραφείς τους.—15/2, σελίδες 13, 14.

Γιατί αρνούνταν συνεχώς να έρθει στο βασιλιά η Περσίδα Βασίλισσα Αστίν; (Εσθήρ 1:10-12)

Η Γραφή δεν αναφέρει τα κίνητρά της. Μερικοί λόγιοι υποστηρίζουν ότι η βασίλισσα αρνήθηκε επειδή δεν ήθελε να εξευτελιστεί ενώπιον των μεθυσμένων προσκεκλημένων του βασιλιά. Ή ενδεχομένως αυτή η βασίλισσα με την ελκυστική εμφάνιση δεν ήταν πραγματικά υποτακτική, θέτοντας έτσι κακό παράδειγμα για άλλες γυναίκες στην Περσική Αυτοκρατορία.—1/3, σελίδα 9.

Πώς παρέχει απελευθέρωση το λύτρο;

Η θυσία του Ιησού μπορεί να μας απελευθερώσει από την κληρονομημένη αμαρτία και από τις θανατηφόρες συνέπειές της. (Ρωμαίους 6:23) Αυτή η θυσία ελευθερώνει τους αληθινούς Χριστιανούς από ένοχη συνείδηση. Επίσης, ασκώντας πίστη στο λύτρο, μπορούμε να απελευθερωθούμε από το φόβο σχετικά με την υπόστασή μας ενώπιον του Θεού. (1 Ιωάννη 2:1)—15/3, σελίδα 8.

Τι μπορούμε να μάθουμε από το ότι ο Νόμος απαγόρευε να βράζουν κατσικάκι στο γάλα της μητέρας του; (Έξοδος 23:19)

Αυτό το βράσιμο ίσως ήταν ειδωλολατρική τελετουργία την οποία έκαναν για να πέσει βροχή. (Λευιτικό 20:23) Ο Θεός προμήθευσε το γάλα της μητέρας για να τρέφει το κατσικάκι και να το βοηθήσει να μεγαλώσει. Αν κάποιος μαγείρευε το κατσικάκι μέσα σε εκείνο το γάλα θα έδειχνε περιφρόνηση για τη σχέση που θέσπισε ο Θεός ανάμεσα στο γονέα και στο μικρό του. Ο νόμος που απαγόρευε αυτή την πράξη δείχνει την τρυφερή συμπόνια του Θεού.—1/4, σελίδα 31.