Μετάβαση στο περιεχόμενο

Μετάβαση στον πίνακα περιεχομένων

Ερωτήσεις από Αναγνώστες

Ερωτήσεις από Αναγνώστες

 Ερωτήσεις από Αναγνώστες

Περιείχε η κιβωτός της διαθήκης μόνο τις δύο πέτρινες πλάκες ή και άλλα αντικείμενα επίσης;

Όταν έγινε η αφιέρωση του ναού του Σολομώντα το 1026 Π.Κ.Χ., «δεν υπήρχε τίποτα στην Κιβωτό παρά μόνο οι δύο πλάκες, τις οποίες είχε δώσει ο Μωυσής στο Χωρήβ, όταν ο Ιεχωβά έκανε διαθήκη με τους γιους του Ισραήλ τότε που έβγαιναν από την Αίγυπτο». (2 Χρονικών 5:10) Ωστόσο, δεν είχαν πάντοτε έτσι τα πράγματα.

«Τον τρίτο μήνα αφότου οι γιοι του Ισραήλ βγήκαν από τη γη της Αιγύπτου», μπήκαν στην έρημο του Σινά. (Έξοδος 19:1, 2) Έπειτα, ο Μωυσής ανέβηκε στο Όρος Σινά και έλαβε τις δύο πέτρινες πλάκες του Νόμου. Ο ίδιος αφηγείται: «Κατόπιν γύρισα και κατέβηκα από το βουνό και έβαλα τις πλάκες μέσα στην κιβωτό που είχα φτιάξει, ώστε να παραμείνουν εκεί, ακριβώς όπως με είχε διατάξει ο Ιεχωβά». (Δευτερονόμιο 10:5) Αυτή ήταν προσωρινή κιβωτός, δηλαδή κιβώτιο, την οποία ο Ιεχωβά είχε πει στον Μωυσή να κατασκευάσει για να βάλει μέσα τις πλάκες του Νόμου. (Δευτερονόμιο 10:1) Η κιβωτός της διαθήκης ετοιμάστηκε αργότερα, γύρω στα τέλη του 1513 Π.Κ.Χ.

Λίγο μετά την απελευθέρωσή τους από την Αίγυπτο, οι Ισραηλίτες άρχισαν να γογγύζουν για την τροφή. Γι’ αυτό ο Ιεχωβά τούς προμήθευσε το μάννα. (Έξοδος 12:17, 18· 16:1-5) Εκείνον τον καιρό, ο Μωυσής έδωσε στον Ααρών την οδηγία: «Πάρε μια στάμνα και βάλε σε αυτήν ένα ολόκληρο γομόρ μάννα και απόθεσέ την ενώπιον του Ιεχωβά ως κάτι που θα φυλάσσεται σε όλες τις γενιές σας». Η αφήγηση αναφέρει: «Ακριβώς όπως είχε διατάξει ο Ιεχωβά τον Μωυσή, ο Ααρών την απέθεσε μπροστά στη Μαρτυρία [μια αρχειοθήκη για τη φύλαξη σημαντικών εγγράφων] ως κάτι που θα φυλασσόταν». (Έξοδος 16:33, 34) Αν και ο Ααρών αναμφίβολα μάζεψε τότε μάννα και το έβαλε σε μια στάμνα, η απόθεσή της μπροστά στη Μαρτυρία έπρεπε να περιμένει μέχρις ότου ο Μωυσής κατασκεύασε την Κιβωτό και έβαλε μέσα τις πλάκες.

Όπως αναφέρθηκε ήδη, η κιβωτός της διαθήκης κατασκευάστηκε στα τέλη του 1513 Π.Κ.Χ. Το ραβδί του Ααρών τοποθετήθηκε σε εκείνη την Κιβωτό πολύ αργότερα, μετά το στασιασμό του Κορέ και των άλλων. Ο απόστολος Παύλος κάνει λόγο για «την κιβωτό της διαθήκης . . . , μέσα στην οποία βρισκόταν η χρυσή στάμνα που είχε το μάννα και το ραβδί του Ααρών που βλάστησε και οι πλάκες της διαθήκης».—Εβραίους 9:4.

Το μάννα ήταν μια προμήθεια που έκανε ο Θεός κατά τη διάρκεια της 40χρονης παραμονής των Ισραηλιτών στην έρημο. Έπαψε να παρέχεται όταν «έφαγαν από τη σοδειά εκείνης της [υποσχεμένης] γης». (Ιησούς του Ναυή 5:11, 12) Το ραβδί του Ααρών τοποθετήθηκε στην κιβωτό της διαθήκης για κάποιον σκοπό—για να αποτελεί σημείο, ή αλλιώς μαρτυρία, εναντίον της στασιαστικής γενιάς. Αυτό υποδηλώνει ότι το ραβδί παρέμεινε εκεί τουλάχιστον όσο διήρκεσε η οδοιπορία στην έρημο. Συνεπώς, φαίνεται λογικό να συμπεράνουμε ότι κάποια στιγμή αφότου ο Ισραήλ μπήκε στην Υποσχεμένη Γη και πριν από την αφιέρωση του ναού του Σολομώντα, το ραβδί του Ααρών και η χρυσή στάμνα με το μάννα αφαιρέθηκαν από την κιβωτό της διαθήκης.