Μετάβαση στο περιεχόμενο

Μετάβαση στον πίνακα περιεχομένων

Άγγελοι—Ποιοι Είναι

Άγγελοι—Ποιοι Είναι

 Άγγελοι—Ποιοι Είναι

Ο ΜΟΝΑΡΧΗΣ μιας ισχυρής αυτοκρατορίας δεν μπορεί να πιστέψει στα μάτια του. Τρεις άντρες οι οποίοι καταδικάστηκαν να εκτελεστούν στην πυρά σώζονται από το θάνατο! Ποιος τους έσωσε; Ο ίδιος ο βασιλιάς λέει στους τρεις διασωθέντες: «Ευλογημένος να είναι ο Θεός [σας], ο οποίος έστειλε τον άγγελό του και έσωσε τους υπηρέτες του που εμπιστεύτηκαν σε αυτόν». (Δανιήλ 3:28) Πριν από δύο και πλέον χιλιετίες, εκείνος ο Βαβυλώνιος άρχοντας παρέστη μάρτυρας μιας απελευθέρωσης με αγγελική παρέμβαση. Εκατομμύρια άνθρωποι στο παρελθόν πίστευαν στους αγγέλους. Πολλοί σήμερα, όχι μόνο πιστεύουν ότι υπάρχουν άγγελοι, αλλά επίσης νομίζουν πως η δική τους ζωή επηρεάζεται κατά κάποιον τρόπο από τους αγγέλους. Ποιοι είναι οι άγγελοι, και ποια είναι η προέλευσή τους;

Σύμφωνα με την Αγία Γραφή, οι άγγελοι είναι πνεύματα, όπως ο ίδιος ο Θεός είναι Πνεύμα. (Ψαλμός 104:4· Ιωάννης 4:24) Η αγγελική οικογένεια είναι μεγάλη—αριθμεί εκατομμύρια. (Αποκάλυψη 5:11) Επίσης όλοι τους είναι «κραταιοί σε δύναμη». (Ψαλμός 103:20) Παρότι οι άγγελοι μοιάζουν με τους ανθρώπους στο ότι διαθέτουν προσωπικότητα και έχουν ελεύθερη βούληση, δεν ξεκίνησαν τη ζωή τους ως άνθρωποι. Στην πραγματικότητα, ο Θεός δημιούργησε τους αγγέλους πολύ πριν από την εμφάνιση του ανθρωπίνου γένους—ακόμη και πριν από τη δημιουργία του πλανήτη Γη. Όταν ο Θεός “θεμελίωσε τη γη”, λέει η Γραφή, «τα πρωινά άστρα [οι άγγελοι] κραύγασαν μαζί χαρούμενα και όλοι οι γιοι του Θεού άρχισαν να αλαλάζουν επευφημώντας». (Ιώβ 38:4, 7) Εφόσον οι άγγελοι αποτελούν μέρος της δημιουργίας του Θεού, αποκαλούνται γιοι του Θεού.

Για ποιο σκοπό δημιούργησε ο Θεός τους αγγέλους; Ποιο ρόλο έχουν παίξει οι άγγελοι, αν έχουν παίξει κάποιον, στην ανθρώπινη ιστορία; Επηρεάζουν τη ζωή μας σήμερα; Εφόσον είναι ελεύθεροι ηθικοί παράγοντες, έχουν ακολουθήσει κάποιοι από τους αγγέλους την πορεία του Σατανά του Διαβόλου και έχουν καταστήσει τον εαυτό τους εχθρό του Θεού; Η Γραφή δίνει αξιόπιστες απαντήσεις σε αυτά τα ερωτήματα.