Μετάβαση στο περιεχόμενο

Μετάβαση στον πίνακα περιεχομένων

Ερωτήσεις από Αναγνώστες

Ερωτήσεις από Αναγνώστες

 Ερωτήσεις από Αναγνώστες

Μήπως είναι μορφή συγκρητισμού το να αγοράσουμε ένα κτίριο από κάποια άλλη θρησκευτική ομάδα και να το μετατρέψουμε σε Αίθουσα Βασιλείας;

Γενικά, οι Μάρτυρες του Ιεχωβά αποφεύγουν τέτοιου είδους δοσοληψίες με άλλα θρησκεύματα. Ωστόσο, μια τέτοια συναλλαγή ίσως να μην αποτελεί πράξη συγκρητισμού. Μπορεί απλώς να θεωρηθεί μεμονωμένη επιχειρηματική συμφωνία. Η τοπική εκκλησία των Μαρτύρων του Ιεχωβά δεν συνεργάζεται με κάποια άλλη θρησκευτική ομάδα για την οικοδόμηση ενός χώρου λατρείας που θα χρησιμοποιείται και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη.

Τι αποτελεί πράξη συγκρητισμού στα μάτια του Ιεχωβά; Εξετάστε την κατεύθυνση που έδωσε ο απόστολος Παύλος: «Μην μπαίνετε άνισα κάτω από τον ίδιο ζυγό με απίστους. Διότι τι σχέση έχουν η δικαιοσύνη και η ανομία; Ή τι συμμετοχή έχει το φως με το σκοτάδι; Ακόμη, τι αρμονία υπάρχει μεταξύ του Χριστού και του Βελίαλ; Ή τι μερίδα έχει ένα πιστό άτομο με ένα άπιστο; Και τι συμφωνία έχει ο ναός του Θεού με τα είδωλα; . . . “Γι’ αυτό, βγείτε από ανάμεσά τους και αποχωριστείτε”, λέει ο Ιεχωβά, “και πάψτε να αγγίζετε αυτό που είναι ακάθαρτο”· “και εγώ θα σας δεχτώ”». (2 Κορινθίους 6:14-17) Τι εννοούσε ο Παύλος με τις λέξεις «σχέση» και «συμμετοχή»;

Η σχέση στην οποία αναφέρεται ο Παύλος περιλαμβάνει σαφώς τη λατρεία και τις πνευματικές δοσοληψίες με ειδωλολάτρες και απίστους. Προειδοποίησε τους Κορινθίους να μην “τρώνε . . . από το τραπέζι των δαιμόνων”. (1 Κορινθίους 10:20, 21) Συνεπώς, μια πράξη συγκρητισμού είναι η συμμετοχή στη λατρεία ή οι πνευματικές σχέσεις με άλλες θρησκευτικές οργανώσεις. (Έξοδος 20:5· 23:13· 34:12) Όταν αγοράζεται ένα κτίριο που χρησιμοποιούνταν από κάποια θρησκευτική οργάνωση, αυτό γίνεται απλώς για να αποκτηθεί το βασικό οικοδόμημα που χρειάζεται για μια Αίθουσα Βασιλείας. Προτού χρησιμοποιηθεί ως Αίθουσα Βασιλείας, καθαρίζεται από οποιαδήποτε υπολείμματα της ψεύτικης λατρείας. Ύστερα από αυτές τις επεμβάσεις, γίνεται η αφιέρωσή του στον Ιεχωβά με σκοπό να χρησιμοποιείται αποκλειστικά για τη λατρεία του. Δεν υπάρχει συμμετοχή ούτε σχέση ανάμεσα στην αληθινή και στην ψεύτικη λατρεία.

Κατά την επεξεργασία των λεπτομερειών που αφορούν μια τέτοια αγορά, η επαφή με τον άλλον συμβαλλόμενο πρέπει να τηρείται στο ελάχιστο και πρέπει επίσης να είναι αυστηρά οικονομικής φύσης. Τα μέλη της Χριστιανικής εκκλησίας είναι καλό να έχουν υπόψη τους την προειδοποίηση του Παύλου να μην “μπαίνουμε άνισα κάτω από τον ίδιο ζυγό με απίστους”. Μολονότι δεν αισθανόμαστε ανώτεροι από εκείνους που έχουν άλλα πιστεύω, δεν κάνουμε κοινωνικές συναναστροφές μαζί τους ούτε επηρεαζόμαστε ώστε να συμμετάσχουμε στη λατρεία τους. *

Τι θα λεχθεί για το ενδεχόμενο να νοικιάσει μια εκκλησία ένα κτίριο που ανήκει σε κάποια θρησκευτική οργάνωση; Η ενοικίαση συνήθως συνεπάγεται τακτική επαφή, η οποία πρέπει να αποφεύγεται. Ακόμη και όσον αφορά την ενοικίαση ενός τέτοιου κτιρίου για μία μόνο περίσταση, το πρεσβυτέριο θα πρέπει να εξετάσει τα ακόλουθα: Μήπως θα υπάρχουν κάποια είδωλα και θρησκευτικά σύμβολα μέσα ή έξω από το κτίριο; Πώς θα θεωρήσουν οι άνθρωποι της περιοχής την από μέρους μας χρήση των εγκαταστάσεων; Μήπως θα σκανδαλιστεί κάποιος στην εκκλησία αν χρησιμοποιήσουμε αυτό το κτίριο; (Ματθαίος 18:6· 1 Κορινθίους 8:7-13) Οι πρεσβύτεροι αξιολογούν αυτούς τους παράγοντες και κατόπιν αποφασίζουν ανάλογα. Η δική τους συνείδηση καθώς και η συνείδηση της εκκλησίας γενικά πρέπει επίσης να ληφθεί υπόψη για να αποφασιστεί αν θα αγοραστεί και θα μετατραπεί ένα τέτοιο κτίριο σε Αίθουσα Βασιλείας.

[Υποσημείωση]

^ παρ. 6 Βλέπε Σκοπιά 15 Απριλίου 1999, σελίδες 28 και 29, για πληροφορίες σχετικά με την καταλληλότητα των επαγγελματικών σχέσεων με οργανώσεις που αποδοκιμάζονται από τον Ιεχωβά.

[Εικόνα στη σελίδα 27]

Αυτό το κτίριο, που ήταν συναγωγή, αγοράστηκε και ανακαινίστηκε ώστε να γίνει Αίθουσα Βασιλείας