Μετάβαση στο περιεχόμενο

Μετάβαση στον πίνακα περιεχομένων

Έχετε Λάβει Εσείς «το Πνεύμα της Αλήθειας»;

Έχετε Λάβει Εσείς «το Πνεύμα της Αλήθειας»;

 Έχετε Λάβει Εσείς «το Πνεύμα της Αλήθειας»;

“Ο Πατέρας θα σας δώσει έναν άλλον βοηθό για να είναι μαζί σας για πάντα, το πνεύμα της αλήθειας”.​—ΙΩΑΝΝΗΣ 14:16, 17.

1. Ποιες σημαντικές πληροφορίες έδωσε ο Ιησούς στους μαθητές του στη διάρκεια των τελευταίων ωρών που πέρασε μαζί τους στο ανώγειο;

«ΚΥΡΙΕ, πού πηγαίνεις;» Αυτή ήταν μια από τις ερωτήσεις που έθεσαν στον Ιησού οι απόστολοί του στη διάρκεια των τελευταίων ωρών που πέρασε μαζί τους σε ένα ανώγειο στην Ιερουσαλήμ. (Ιωάννης 13:36) Καθώς εξελισσόταν η συνάντηση, ο Ιησούς τούς πληροφόρησε ότι επρόκειτο τώρα να τους αφήσει για να επιστρέψει στον Πατέρα του. (Ιωάννης 14:28· 16:28) Δεν θα ήταν πλέον μαζί τους σωματικά για να τους εκπαιδεύει και να απαντάει στις ερωτήσεις τους. Τους έδωσε, όμως, την εξής διαβεβαίωση: «Εγώ θα παρακαλέσω τον Πατέρα και θα σας δώσει έναν άλλον βοηθό [παράκλητον, Κείμενο] για να είναι μαζί σας για πάντα».​—Ιωάννης 14:16.

2. Τι υποσχέθηκε ο Ιησούς να στείλει στους μαθητές του μετά την αναχώρησή του;

2 Ο Ιησούς προσδιόρισε το βοηθό και εξήγησε πώς επρόκειτο να συμπαρασταθεί εκείνος ο βοηθός στους μαθητές του. Τους είπε: «Αυτά, ωστόσο, δεν σας τα είπα στην αρχή, επειδή ήμουν μαζί σας. Τώρα όμως πηγαίνω σε αυτόν που με έστειλε . . . Είναι προς όφελός σας που εγώ φεύγω. Διότι αν δεν φύγω, ο βοηθός δεν πρόκειται να έρθει σε εσάς· αν φύγω όμως, θα σας τον στείλω. . . . Όταν έρθει εκείνος, το πνεύμα της αλήθειας, θα σας οδηγήσει σε όλη την αλήθεια».​—Ιωάννης 16:4, 5, 7, 13.

3. (α) Πότε στάλθηκε «το πνεύμα της αλήθειας» στους πρώτους Χριστιανούς; (β) Ποιος ήταν ένας σημαντικός τρόπος με τον οποίο το πνεύμα ήταν «βοηθός» για αυτούς;

3 Αυτή η υπόσχεση εκπληρώθηκε την Πεντηκοστή του 33 Κ.Χ., όπως βεβαίωσε ο απόστολος Πέτρος: «Αυτόν τον Ιησού ανέστησε ο Θεός, γεγονός για το οποίο όλοι εμείς είμαστε μάρτυρες. Επειδή, λοιπόν, αυτός εξυψώθηκε στα δεξιά του Θεού και έλαβε το υποσχεμένο άγιο πνεύμα από τον Πατέρα, εξέχυσε αυτό που εσείς βλέπετε και ακούτε». (Πράξεις 2:32, 33) Όπως θα δούμε αργότερα, το άγιο πνεύμα που εκχύθηκε την Πεντηκοστή επιτέλεσε πολλά πράγματα για τους πρώτους Χριστιανούς. Αλλά ο Ιησούς υποσχέθηκε ότι «το πνεύμα της αλήθειας» θα “επανέφερε στη μνήμη τους όλα όσα τους είχε πει”. (Ιωάννης 14:26) Θα τους έδινε τη δυνατότητα να θυμηθούν τη διακονία και τις διδασκαλίες του Ιησού, ακόμη και τα ίδια του τα λόγια, και να τα καταγράψουν. Αυτό θα ήταν ιδιαίτερα υποβοηθητικό για τον γηραιό απόστολο Ιωάννη στο τέλος του πρώτου αιώνα Κ.Χ., οπότε άρχισε να γράφει το Ευαγγέλιό του. Αυτή η αφήγηση περιλαμβάνει τις πολύτιμες συμβουλές που έδωσε ο Ιησούς όταν θέσπισε την Ανάμνηση του θανάτου του.​—Ιωάννης, κεφάλαια 13-17.

4. Πώς βοήθησε τους πρώτους χρισμένους Χριστιανούς «το πνεύμα της αλήθειας»;

4 Ο Ιησούς υποσχέθηκε επίσης σε εκείνους τους πρώτους μαθητές ότι το πνεύμα θα “τους δίδασκε τα πάντα” και θα “τους οδηγούσε σε όλη την αλήθεια”. Το πνεύμα θα τους βοηθούσε να κατανοήσουν τα βαθύτερα πράγματα των Γραφών και να διατηρήσουν την ενότητά τους όσον αφορά τη σκέψη, την κατανόηση και το σκοπό. (1 Κορινθίους 2:10· Εφεσίους 4:3) Το άγιο  πνεύμα κατέστησε έτσι ικανούς εκείνους τους πρώτους Χριστιανούς να δράσουν ως ένας συλλογικός «πιστός και φρόνιμος δούλος» για να παρέχουν στους χρισμένους Χριστιανούς ως άτομα την πνευματική «τροφή . . . στον κατάλληλο καιρό».​—Ματθαίος 24:45.

Το Πνεύμα Δίνει Μαρτυρία

5. (α) Ποια νέα προοπτική διάνοιξε ο Ιησούς για τους μαθητές του το βράδυ της 14ης Νισάν του 33 Κ.Χ.; (β) Ποιο ρόλο θα έπαιζε το άγιο πνεύμα στην εκπλήρωση της υπόσχεσης του Ιησού;

5 Το βράδυ της 14ης Νισάν του 33 Κ.Χ., ο Ιησούς φανέρωσε έμμεσα στους μαθητές του ότι αργότερα θα τους έπαιρνε κοντά του για να κατοικήσουν μαζί με τον ίδιο και τον Πατέρα του στον ουρανό. Τους είπε: «Στο σπίτι του Πατέρα μου υπάρχουν πολλές κατοικίες. Αλλιώς θα σας το έλεγα, επειδή πηγαίνω να σας ετοιμάσω τόπο. Επίσης, αν πάω και σας ετοιμάσω τόπο, έρχομαι ξανά και θα σας πάρω κοντά μου, ώστε εκεί που είμαι εγώ να είστε και εσείς». (Ιωάννης 13:36· 14:2, 3) Εκείνοι επρόκειτο να βασιλέψουν μαζί του στη Βασιλεία του. (Λουκάς 22:28-30) Για να έχουν αυτή την ουράνια ελπίδα, θα έπρεπε να “γεννηθούν από το πνεύμα” ως πνευματικοί γιοι του Θεού και να χριστούν για να υπηρετήσουν ως βασιλιάδες και ιερείς με τον Χριστό στον ουρανό.​—Ιωάννης 3:5-8· 2 Κορινθίους 1:21, 22· Τίτο 3:5-7· 1 Πέτρου 1:3, 4· Αποκάλυψη 20:6.

6. (α) Πότε άρχισε η ουράνια κλήση, και πόσοι λαβαίνουν αυτή την κλήση; (β) Σε τι βαφτίστηκαν αυτοί που κλήθηκαν;

6 Αυτή η “ουράνια κλήση” άρχισε την Πεντηκοστή του 33 Κ.Χ. και βασικά φαίνεται ότι τερματίστηκε στα μέσα της δεκαετίας του 1930. (Εβραίους 3:1) Ο αριθμός εκείνων που σφραγίζονται από το άγιο πνεύμα για να αποτελέσουν μέρος του πνευματικού Ισραήλ είναι 144.000, “αγορασμένοι ανάμεσα από την ανθρωπότητα”. (Αποκάλυψη 7:4· 14:1-4) Αυτοί βαφτίστηκαν στο πνευματικό σώμα του Χριστού, στην εκκλησία του και στο θάνατό του. (Ρωμαίους 6:3· 1 Κορινθίους 12:12, 13, 27· Εφεσίους 1:22, 23) Μετά το βάφτισμά τους και το χρίσμα τους με άγιο πνεύμα, εισήλθαν σε μια θυσιαστική πορεία, μια ζωή ακεραιότητας μέχρι το θάνατό τους.​—Ρωμαίους 6:4, 5.

7. Γιατί μόνο χρισμένοι Χριστιανοί παίρνουν δικαιολογημένα από τα εμβλήματα στην Ανάμνηση;

7 Ως πνευματικοί Ισραηλίτες, αυτοί οι χρισμένοι Χριστιανοί συμπεριλαμβάνονταν στη νέα διαθήκη που συνάφθηκε ανάμεσα στον Ιεχωβά και «στον Ισραήλ του Θεού». (Γαλάτες 6:16· Ιερεμίας 31:31-34) Η νέα διαθήκη επικυρώθηκε με το χυμένο αίμα του Χριστού. Ο Ιησούς το ανέφερε αυτό όταν θέσπισε την Ανάμνηση του θανάτου του. Ο Λουκάς γράφει: «Πήρε ένα ψωμί, έκανε μια ευχαριστήρια προσευχή, το έσπασε και τους το έδωσε λέγοντας: “Αυτό σημαίνει το σώμα μου, το οποίο θα δοθεί για χάρη σας. Εξακολουθήστε να το κάνετε αυτό σε ανάμνησή μου”. Το ίδιο έκανε και με το ποτήρι, αφού δείπνησαν, λέγοντας: “Αυτό το ποτήρι σημαίνει τη νέα διαθήκη που έχει ως βάση το αίμα μου, το οποίο θα χυθεί για χάρη σας”». (Λουκάς 22:19, 20) Το υπόλοιπο, δηλαδή τα εναπομείναντα μέλη των 144.000 που βρίσκονται ακόμη στη γη, είναι εκείνοι που παίρνουν δικαιολογημένα από τα εμβλήματα, το ψωμί και το κρασί, στην Ανάμνηση του θανάτου του Χριστού.

8. Πώς γνωρίζουν οι χρισμένοι ότι έχουν λάβει την ουράνια κλήση;

8 Πώς γνωρίζουν οι χρισμένοι ότι έχουν λάβει την ουράνια κλήση; Λαβαίνουν τη μαρτυρία του αγίου πνεύματος αλάνθαστα. Ο απόστολος Παύλος έγραψε σε τέτοια άτομα: «Όλοι όσοι οδηγούνται από το πνεύμα του Θεού, αυτοί είναι γιοι του Θεού. . . . Το ίδιο το πνεύμα δίνει μαρτυρία μαζί με το πνεύμα μας ότι είμαστε παιδιά του Θεού. Αν, λοιπόν, είμαστε παιδιά, είμαστε και κληρονόμοι· κληρονόμοι μεν του Θεού, συγκληρονόμοι όμως με τον Χριστό, με την προϋπόθεση ότι υποφέρουμε μαζί του για να δοξαστούμε και μαζί του». (Ρωμαίους 8:14-17) Αυτή η μαρτυρία του πνεύματος είναι τόσο ισχυρή ώστε εκείνοι που έχουν την παραμικρή αμφιβολία για το αν έχουν λάβει την ουράνια κλήση μπορούν λογικά να συμπεράνουν ότι δεν την έχουν λάβει, και ως εκ τούτου δεν θα παίρνουν από τα εμβλήματα στην Ανάμνηση.

Το Πνεύμα και τα Άλλα Πρόβατα

9. Ποιες δύο ξεχωριστές ομάδες αναφέρονται στα Ευαγγέλια και στο βιβλίο της Αποκάλυψης;

9 Έχοντας υπόψη τον περιορισμένο αριθμό των Χριστιανών που καλούνται να αποτελέσουν τον πνευματικό Ισραήλ, ο Ιησούς αναφέρθηκε σε αυτούς ως το «μικρό ποίμνιο». Εκείνοι γίνονται δεκτοί στη «μάντρα» της νέας διαθήκης, σε  αντιδιαστολή με τα αναρίθμητα «άλλα πρόβατα», τα οποία είπε ο Ιησούς ότι έπρεπε επίσης να συνάξει. (Λουκάς 12:32· Ιωάννης 10:16) Αυτοί που ανήκουν στα άλλα πρόβατα και συνάγονται στον καιρό του τέλους θα αποτελέσουν το «μεγάλο πλήθος», το οποίο είναι προορισμένο να επιζήσει από «τη μεγάλη θλίψη», με την προοπτική να ζήσουν για πάντα σε μια παραδεισιακή γη. Είναι ενδιαφέρον ότι το όραμα που έλαβε ο Ιωάννης στο τέλος του πρώτου αιώνα Κ.Χ. κάνει διαχωρισμό ανάμεσα σε αυτό το μεγάλο πλήθος και στα 144.000 μέλη του πνευματικού Ισραήλ. (Αποκάλυψη 7:4, 9, 14) Άραγε, λαβαίνουν και τα άλλα πρόβατα το άγιο πνεύμα, και αν ναι, πώς επηρεάζει αυτό τη ζωή τους;

10. Πώς βαφτίζονται τα άλλα πρόβατα «στο όνομα του Πατέρα και του Γιου και του αγίου πνεύματος»;

10 Το άγιο πνεύμα όντως παίζει σημαντικό ρόλο στη ζωή των άλλων προβάτων. Αυτά συμβολίζουν την αφιέρωσή τους στον Ιεχωβά καθώς βαφτίζονται «στο όνομα του Πατέρα και του Γιου και του αγίου πνεύματος». (Ματθαίος 28:19) Αναγνωρίζουν την κυριαρχία του Ιεχωβά, υπακούν στον Χριστό ως Βασιλιά και Λυτρωτή τους και υποτάσσονται στην επενέργεια του πνεύματος, δηλαδή της ενεργού δύναμης, του Θεού στη ζωή τους. Από ημέρα σε ημέρα, αφήνουν χώρο στη ζωή τους για “τους καρπούς του πνεύματος”, “την αγάπη, τη χαρά, την ειρήνη, τη μακροθυμία, την καλοσύνη, την αγαθότητα, την πίστη, την πραότητα, την εγκράτεια”.​—Γαλάτες 5:22, 23.

11, 12. (α) Πώς αγιάζονται οι χρισμένοι με πολύ ιδιαίτερο τρόπο; (β) Με ποιον τρόπο αγιάζονται τα άλλα πρόβατα;

11 Τα άλλα πρόβατα πρέπει επίσης να αφήνουν το Λόγο του Θεού και το άγιο πνεύμα του να τα εξαγνίζουν, ή αλλιώς να τα αγιάζουν. Οι χρισμένοι έχουν ήδη αγιαστεί με πολύ ιδιαίτερο τρόπο, καθώς ανακηρύσσονται δίκαιοι και άγιοι ως νύφη του Χριστού. (Ιωάννης 17:17· 1 Κορινθίους 6:11· Εφεσίους 5:23-27) Ο προφήτης Δανιήλ αναφέρεται σε αυτούς ως “τους αγίους του Υπέρτατου”, οι οποίοι λαβαίνουν τη Βασιλεία υπό τον “γιο του ανθρώπου”, τον Χριστό Ιησού. (Δανιήλ 7:13, 14, 18, 27) Νωρίτερα, μέσω του Μωυσή και του Ααρών, ο Ιεχωβά δήλωσε στο έθνος του Ισραήλ: «Εγώ είμαι ο Ιεχωβά ο Θεός σας· και πρέπει να αγιάζετε τον εαυτό σας και πρέπει να αποδεικνύεστε άγιοι, επειδή εγώ είμαι άγιος».—Λευιτικό 11:44.

12 Η λέξη «αγιασμός» βασικά είναι «η πράξη ή η διαδικασία τού να καθίσταται κάτι ή κάποιος άγιος ή ξεχωρισμένος για την υπηρεσία του Ιεχωβά Θεού ή για τη δική Του χρήση· η κατάσταση του να είναι άγιος, αγιασμένος ή εξαγνισμένος». Ήδη από το 1938 (1939, στην ελληνική), Η Σκοπιά ανέφερε ότι οι Ιωναδαβίτες, δηλαδή τα άλλα πρόβατα, «πρέπει να μάθουν ότι καθιέρωσις [αφιέρωση] και αγιασμός απαιτούνται εξ ενός εκάστου όστις θ’ αποτελέση μέρος του πολλού όχλου και θα ζήση επί της γης». Στο όραμα του μεγάλου πλήθους, που είναι καταγραμμένο στο βιβλίο της Αποκάλυψης, αναφέρεται για αυτούς ότι έχουν “πλύνει τις στολές τους και τις έχουν κάνει λευκές με το αίμα του Αρνιού” και αποδίδουν στον Ιεχωβά «ιερή υπηρεσία ημέρα και νύχτα στο ναό του». (Αποκάλυψη 7:9, 14, 15) Με τη βοήθεια του αγίου πνεύματος, τα άλλα πρόβατα κάνουν το καλύτερο που μπορούν για να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του Ιεχωβά περί αγιότητας.​—2 Κορινθίους 7:1.

Κάνουν το Καλό στους Αδελφούς του Χριστού

13, 14. (α) Σύμφωνα με την παραβολή του Ιησού για τα πρόβατα και τα κατσίκια, από τι εξαρτάται η σωτηρία των προβάτων; (β) Σε αυτόν τον καιρό του τέλους, πώς έχουν κάνει τα άλλα πρόβατα το καλό στους αδελφούς του Χριστού;

13 Ο Ιησούς εξήρε το στενό δεσμό που υπάρχει ανάμεσα στα άλλα πρόβατα και στο μικρό  ποίμνιο στην παραβολή του για τα πρόβατα και τα κατσίκια, η οποία αποτελεί μέρος της προφητείας του σχετικά με “την τελική περίοδο του συστήματος πραγμάτων”. Σε εκείνη την παραβολή, ο Χριστός έδειξε σαφώς ότι η σωτηρία των άλλων προβάτων είναι στενά συνδεδεμένη με τη διαγωγή τους απέναντι στους χρισμένους, τους οποίους αποκάλεσε «αδελφούς μου». Επίσης δήλωσε: «Ο βασιλιάς θα πει σε αυτούς που είναι στα δεξιά του: “Ελάτε, εσείς οι ευλογημένοι από τον Πατέρα μου, κληρονομήστε τη βασιλεία που έχει ετοιμαστεί για εσάς από τη θεμελίωση του κόσμου. . . . Αληθινά σας λέω: Στο βαθμό στον οποίο το κάνατε αυτό σε έναν από τους πιο μικρούς αυτούς αδελφούς μου, το κάνατε σε εμένα”».​—Ματθαίος 24:3· 25:31-34, 40.

14 Η έκφραση «στο βαθμό στον οποίο το κάνατε αυτό» αναφέρεται σε πράξεις υποστήριξης που παρασχέθηκε με αγάπη στους γεννημένους από το πνεύμα αδελφούς του Χριστού, τους οποίους ο κόσμος του Σατανά μεταχειρίζεται ως ξένους, ρίχνοντας μάλιστα μερικούς στη φυλακή. Εκείνοι έχουν χρειαστεί τροφή, επαρκή ρουχισμό και ιατρική περίθαλψη. (Ματθαίος 25:35, 36, υποσημείωση στη ΜΝΚ) Σε αυτόν τον καιρό του τέλους, από το 1914, πολλοί από τους χρισμένους έχουν βρεθεί σε τέτοιες καταστάσεις. Η σύγχρονη ιστορία των Μαρτύρων του Ιεχωβά πιστοποιεί ότι τους έχουν συμπαρασταθεί οι όσιοι σύντροφοί τους, τα άλλα πρόβατα, καθώς υποκινούνταν από το πνεύμα.

15, 16. (α) Σε ποια δραστηριότητα έχουν ιδιαίτερα βοηθηθεί από τα άλλα πρόβατα οι χρισμένοι αδελφοί του Χριστού στη γη; (β) Πώς έχουν εκφράσει οι χρισμένοι την εκτίμησή τους στα άλλα πρόβατα;

15 Οι χρισμένοι αδελφοί του Χριστού που βρίσκονται στη γη αυτόν τον καιρό του τέλους έχουν λάβει ιδιαίτερα την ενεργή υποστήριξη των άλλων προβάτων καθώς εκπληρώνουν τη θεόδοτη αποστολή που αφορά το “κήρυγμα αυτών των καλών νέων της βασιλείας σε όλη την κατοικημένη γη για μαρτυρία σε όλα τα έθνη”. (Ματθαίος 24:14· Ιωάννης 14:12) Μολονότι ο αριθμός των χρισμένων στη γη μειώνεται στο διάβα των ετών, ο αριθμός των άλλων προβάτων διευρύνεται ώστε να περιλαμβάνει στην κυριολεξία εκατομμύρια. Χιλιάδες από αυτούς υπηρετούν ως ολοχρόνιοι κήρυκες​—σκαπανείς και ιεραπόστολοι—​διαδίδοντας τα καλά νέα της Βασιλείας ως «το πιο απομακρυσμένο μέρος της γης». (Πράξεις 1:8) Άλλοι συμμετέχουν στο έργο μαρτυρίας όσο περισσότερο μπορούν, και παρέχουν οικονομική υποστήριξη σε αυτό το σπουδαίο έργο χαρωπά.

16 Πόσο εκτιμούν οι χρισμένοι αδελφοί του Χριστού αυτή την όσια υποστήριξη που λαβαίνουν από τους συντρόφους τους, τα άλλα πρόβατα! Τα αισθήματά τους εκφράστηκαν ωραία στο βιβλίο «Παγκόσμια Ασφάλεια Κάτω από τον “Άρχοντα Ειρήνης”», το οποίο προμήθευσε η τάξη του δούλου το 1986. Αυτό αναφέρει: «Από τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, η εκπλήρωση της προφητείας του Ιησού για “τη συντέλεια του αιώνος” οφείλεται κυρίως στο ρόλο που εκπληρώνει ο “πολύς όχλος” των “άλλων προβάτων”. . . . Άφθονες ευχαριστίες, επομένως, στον διεθνή, πολυγλωσσικό “πολύ όχλο” για το καταπληκτικό μέρος που έχουν παίξει στην εκπλήρωση της προφητείας του [Ιησού] στο εδάφιο Ματθαίος 24:14

“Δεν Τελειοποιούνται Χωρίς Εμάς”

17. Από ποια άποψη δεν θα «τελειοποιηθούν χωρίς» τους χρισμένους τα πιστά άτομα της αρχαιότητας που θα αναστηθούν στη γη;

17 Μιλώντας ως ένας από τους χρισμένους και αναφερόμενος σε πιστούς άντρες και γυναίκες που έζησαν πριν από τον Χριστό, ο απόστολος Παύλος έγραψε: «Όλοι αυτοί, μολονότι δόθηκε  μαρτυρία σχετικά με αυτούς διαμέσου της πίστης τους, δεν έλαβαν την εκπλήρωση της υπόσχεσης, επειδή ο Θεός προείδε κάτι καλύτερο για εμάς [τους χρισμένους], ώστε αυτοί να μην τελειοποιηθούν χωρίς εμάς». (Εβραίους 11:35, 39, 40) Στη διάρκεια της Χιλιετίας, ο Χριστός και οι 144.000 χρισμένοι αδελφοί του στον ουρανό θα ενεργήσουν ως βασιλιάδες και ιερείς και θα χορηγήσουν τα οφέλη της λυτρωτικής θυσίας του Χριστού στη γη. Τα άλλα πρόβατα θα «τελειοποιηθούν» έτσι από σωματική και διανοητική άποψη.​—Αποκάλυψη 22:1, 2.

18. (α) Τι πρέπει να κατανοήσουν τα άλλα πρόβατα με τη βοήθεια των Βιβλικών γεγονότων; (β) Με ποια ελπίδα αναμένουν τα άλλα πρόβατα «την αποκάλυψη των γιων του Θεού»;

18 Όλα αυτά πρέπει να εντυπώσουν στη διάνοια των άλλων προβάτων τους λόγους για τους οποίους οι Χριστιανικές Ελληνικές Γραφές εφιστούν τόσο πολύ την προσοχή στον Χριστό και στους χρισμένους αδελφούς του καθώς και στο ζωτικό ρόλο που παίζουν αυτοί στην επεξεργασία των σκοπών του Ιεχωβά. Επομένως, τα άλλα πρόβατα θεωρούν προνόμιο το να υποστηρίζουν με κάθε δυνατό τρόπο τη χρισμένη τάξη του δούλου ενώ παράλληλα αναμένουν «την αποκάλυψη των γιων του Θεού» στον Αρμαγεδδώνα και κατά τη διάρκεια της Χιλιετίας. Μπορούν να αποβλέπουν στο ότι θα “ελευθερωθούν από την υποδούλωση στη φθορά και θα έχουν την ένδοξη ελευθερία των παιδιών του Θεού”.​—Ρωμαίους 8:19-21.

Ενωμένοι στο Πνεύμα Κατά τη Διάρκεια της Ανάμνησης

19. Τι έχει κάνει «το πνεύμα της αλήθειας» για τους χρισμένους και τους συντρόφους τους, και πώς θα είναι αυτοί ιδιαίτερα ενωμένοι το βράδυ της 28ης Μαρτίου;

19 Στην τελική του προσευχή το βράδυ της 14ης Νισάν του 33 Κ.Χ., ο Ιησούς είπε: «Παρακαλώ . . . ώστε να είναι όλοι ένα, όπως εσύ, Πατέρα, είσαι σε ενότητα με εμένα και εγώ είμαι σε ενότητα με εσένα, να είναι και αυτοί σε ενότητα με εμάς, ώστε να πιστέψει ο κόσμος ότι εσύ με απέστειλες». (Ιωάννης 17:20, 21) Από αγάπη, ο Θεός έστειλε τον Γιο του προκειμένου να δώσει τη ζωή του για τη σωτηρία των χρισμένων καθώς και του κόσμου της υπάκουης ανθρωπότητας. (1 Ιωάννη 2:2) «Το πνεύμα της αλήθειας» έχει ενώσει τους αδελφούς του Χριστού και τους συντρόφους τους. Το βράδυ της 28ης Μαρτίου, μετά τη δύση του ήλιου, και οι δύο τάξεις θα συναθροιστούν για να τηρήσουν την Ανάμνηση του θανάτου του Χριστού και να θυμηθούν όλα όσα έχει κάνει ο Ιεχωβά για αυτούς μέσω της θυσίας του αγαπητού του Γιου, του Χριστού Ιησού. Είθε η παρουσία τους σε αυτή τη σπουδαία περίσταση να ενισχύσει την ενότητά τους και να τους κάνει ακόμη πιο αποφασισμένους να εξακολουθήσουν να εκτελούν το θέλημα του Θεού, αποδεικνύοντας έτσι ότι χαίρονται να είναι ανάμεσα σε αυτούς που αγαπάει ο Ιεχωβά.

Ως Ανασκόπηση

• Πότε στάλθηκε «το πνεύμα της αλήθειας» στους πρώτους Χριστιανούς, και πώς αποδείχτηκε αυτό «βοηθός»;

• Πώς γνωρίζουν οι χρισμένοι ότι έχουν λάβει την ουράνια κλήση;

• Με ποιους τρόπους επενεργεί το πνεύμα του Θεού στα άλλα πρόβατα;

• Πώς έχουν κάνει τα άλλα πρόβατα το καλό στους αδελφούς του Χριστού, και γιατί δεν θα «τελειοποιηθούν χωρίς» τους χρισμένους;

[Ερωτήσεις Μελέτης]

[Εικόνα στη σελίδα 21]

«Το πνεύμα της αλήθειας» εκχύθηκε στους μαθητές την Πεντηκοστή του 33 Κ.Χ.

[Εικόνες στη σελίδα 23]

Τα άλλα πρόβατα έχουν κάνει το καλό στους αδελφούς του Χριστού υποστηρίζοντάς τους στην εκπλήρωση της θεϊκής αποστολής που αφορά το κήρυγμα