Μετάβαση στο περιεχόμενο

Μετάβαση στον πίνακα περιεχομένων

Πώς θα Απαντούσατε;

Πώς θα Απαντούσατε;

 Πώς θα Απαντούσατε;

ΕΞΗΓΗΣΤΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΒΟΛΗ

1. Στην παραβολή του Ιησού που είναι καταγραμμένη στα εδάφια Ματθαίος 18:12‐14, τι συνέβη σε ένα πρόβατο;

․․․․․

2. Τι σημαίνει να είναι κάποιος ποιμένας;

․․․․․

3. Πώς ένιωσε ο ποιμένας όταν βρήκε αυτό που έψαχνε;

․․․․․

▪ Για Συζήτηση: Με ποια έννοια μοιάζει ο Ιεχωβά με ποιμένα; Με ποια έννοια μοιάζετε εσείς με πρόβατο;

ΠΟΤΕ ΣΥΝΕΒΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ;

Κατονομάστε το συγγραφέα(‐είς) των παρακάτω βιβλίων της Γραφής, και ενώστε με μια γραμμή το βιβλίο με την κατά προσέγγιση χρονολογία οπότε ολοκληρώθηκε.

Μετά το 443 Π.Κ.Χ. Πριν από το 62 Κ.Χ. Μετά το 70 Κ.Χ.

455 Π.Κ.Χ. 64 Κ.Χ.

4. Μαλαχίας

5. Επιστολή Ιακώβου

6. 2 Πέτρου

ΠΟΙΑ ΕΙΜΑΙ;

7. Ο Ιάκωβος είπε ότι ανακηρύχτηκα δίκαιη επειδή δέχτηκα φιλόξενα αγγελιοφόρους.

ΠΟΙΟΣ ΕΙΜΑΙ;

8. Ήμουν ξάδελφος του Βαρνάβα, και ο Πέτρος με αποκάλεσε γιο του.

ΑΠΟ ΑΥΤΟ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ

Απαντήστε σε αυτές τις ερωτήσεις και αναφέρετε το εδάφιο(‐α) που λείπει.

Σελίδα 8 Τι είπε ο Ιώβ σχετικά με τη γη; (Ιώβ 26:․․․)

Σελίδα 11 Πώς έβλεπαν οι πρώτοι Χριστιανοί τις Άγιες Γραφές; (1 Θεσσαλονικείς 2:․․․)

Σελίδα 12 Τι ειπώθηκε στους βασιλιάδες του Ισραήλ να γράφουν; (Δευτερονόμιο 17:․․․)

Σελίδα 28 Τι σας συμβουλεύει η Γραφή να αποδεικνύετε στον εαυτό σας; (Ρωμαίους 12:․․․)

Παιδιά, Βρείτε την Εικόνα

Μπορείς να βρεις αυτές τις εικόνες σε τούτο το τεύχος; Να περιγράψεις με δικά σου λόγια τι συμβαίνει σε κάθε εικόνα.

(Απαντήσεις στη σελίδα 27)

 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 31

1. Χάθηκε.

2. Ποιμένας είναι κάποιος που κατευθύνει και προστατεύει ένα κοπάδι προβάτων.

3. Ήταν ευτυχισμένος.

4. Μαλαχίας, μετά το 443 Π.Κ.Χ.

5. Ιάκωβος, πριν από το 62 Κ.Χ.

6. Πέτρος, 64 Κ.Χ.

7. Ραάβ.—Ιακώβου 2:25.

8. Μάρκος.—Κολοσσαείς 4:10· 1 Πέτρου 5:13.