Μετάβαση στο περιεχόμενο

Μετάβαση στον πίνακα περιεχομένων

Πώς θα Απαντούσατε;

Πώς θα Απαντούσατε;

 Πώς θα Απαντούσατε;

ΠΕΡΙΓΡΑΨΤΕ ΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

1. Σε ποια τέσσερα μέρη έπεσε ο σπόρος, σύμφωνα με την παραβολή του Ιησού στα εδάφια Ματθαίος 13:3‐9, 18‐23;

Ενώστε με μια γραμμή την καθεμιά από τις απαντήσεις σας με την εικόνα.

․․․․․

․․․․․

․․․․․

․․․․․

2. Τι συμβολίζει ο σπόρος;

․․․․․

Για Συζήτηση: Πώς μπορείτε να βεβαιωθείτε ότι η καρδιά σας είναι σαν το καλό χώμα; Γιατί αξίζει τον κόπο να το κάνετε αυτό;

ΠΟΤΕ ΣΥΝΕΒΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ;

Ενώστε με μια γραμμή το κάθε γεγονός με το έτος κατά το οποίο συνέβη.

1943 Π.Κ.Χ. 1919 1770 1728 1473 1066

3. Γένεση 46:5‐7

4. Γένεση 12:4

5. Ιησούς του Ναυή 2:1‐21

ΠΟΙΟΣ ΕΙΜΑΙ;

6. Ζούσα στην Ελκώς και προφήτευσα εναντίον της Νινευή.

ΠΟΙΑ ΕΙΜΑΙ;

7. Το όνομα του δεύτερου συζύγου μου σήμαινε «Αγαπητός». Το όνομα του πρώτου συζύγου μου σήμαινε «Ασύνετος».

ΑΠΟ ΑΥΤΟ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ

Απαντήστε σε αυτές τις ερωτήσεις και αναφέρετε το εδάφιο ή τα εδάφια που λείπουν.

Σελίδα 8 Πώς θα τερματιστεί η τρομοκρατία; (Μιχαίας 4:____)

Σελίδα 9 Τι δεν κάνει η οργή του ανθρώπου; (Ιακώβου 1:___)

Σελίδα 10 Τι μπορεί να είναι τα χρήματα; (Εκκλησιαστής 7:____)

Σελίδα 28 Ποιο ήταν το προπατορικό αμάρτημα; (Γένεση 3:____)

Παιδιά, Βρείτε την Εικόνα

Μπορείς να βρεις αυτές τις εικόνες σε τούτο το τεύχος; Να περιγράψεις με δικά σου λόγια τι συμβαίνει σε κάθε εικόνα.

(Απαντήσεις στη σελίδα 27)

 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 31

1. Δίπλα στο δρόμο, σε βραχώδεις τόπους, ανάμεσα στα αγκάθια και σε καλό χώμα.

2. Το λόγο της Βασιλείας.

3. 1728 Π.Κ.Χ.

4. 1943 Π.Κ.Χ.

5. 1473 Π.Κ.Χ.

6. Ναούμ.—Ναούμ 1:1.

7. Αβιγαία.