Μετάβαση στο περιεχόμενο

Μετάβαση στον πίνακα περιεχομένων

Προσκαλείστε να Παρακολουθήσετε τη Συνέλευση Περιφερείας «Ζηλωτές Διαγγελείς της Βασιλείας»

Προσκαλείστε να Παρακολουθήσετε τη Συνέλευση Περιφερείας «Ζηλωτές Διαγγελείς της Βασιλείας»

 Προσκαλείστε να Παρακολουθήσετε τη Συνέλευση Περιφερείας «Ζηλωτές Διαγγελείς της Βασιλείας»

ΤΕΤΟΙΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ θα διεξαχθούν στην Ελλάδα και στην Κύπρο, καθώς και σε πολλά άλλα μέρη του κόσμου. Πιθανότατα μια από αυτές τις τριήμερες συνάξεις, οι οποίες γενικά διεξάγονται από την Παρασκευή ως την Κυριακή, θα λάβει χώρα σε κάποια κοντινή σας πόλη.

Οι περισσότερες συνελεύσεις θα ξεκινούν με μουσική στις 9:30 π.μ. Την πρώτη ημέρα, μετά την εναρκτήρια ομιλία θα ακολουθήσει ένα μέρος με συνεντεύξεις από διαγγελείς της Βασιλείας. Στη συνέχεια, μετά τις ομιλίες «Να Βρίσκετε Εξαιρετική Ευχαρίστηση στον Ιεχωβά» και «Να Αποδεικνύεστε Ευγνώμονες», το πρωινό πρόγραμμα θα ολοκληρωθεί με τη βασική ομιλία με θέμα «Οι Διαγγελείς της Βασιλείας Φλέγονται από Ζήλο».

Στο απογευματινό πρόγραμμα της Παρασκευής θα περιλαμβάνεται το τριμερές συμπόσιο «Η Προφητεία του Μιχαία μάς Ενισχύει Ώστε να Περπατάμε Σύμφωνα με το Όνομα του Ιεχωβά», καθώς και οι ομιλίες «Παραμείνετε Αγνοί Προφυλάσσοντας την Καρδιά Σας» και «Να Φυλάγεστε από την Απάτη». Τελικά θα δοθεί θαυμάσια βοήθεια σχετικά με τη Χριστιανική διακονία στην τελευταία ομιλία της ημέρας με θέμα «Λατρέψτε τον Μόνο Αληθινό Θεό».

Το πρωινό πρόγραμμα του Σαββάτου θα περιλαμβάνει το τριμερές συμπόσιο «Διαγγελείς της Βασιλείας που Δοξάζουν τη Διακονία Τους». Θα ακολουθήσουν οι ενθαρρυντικές ομιλίες «Γιατί Πρέπει να “Προσευχόμαστε Ακατάπαυστα”» και «Οι Πνευματικές Συζητήσεις Εποικοδομούν». Το πρωινό πρόγραμμα θα ολοκληρωθεί με μια ομιλία για την αφιέρωση και το βάφτισμα, έπειτα από την οποία θα δοθεί η ευκαιρία στα άτομα με τα κατάλληλα προσόντα να βαφτιστούν.

Στο απογευματινό πρόγραμμα του Σαββάτου θα παρουσιαστεί το τελευταίο τριμερές συμπόσιο της συνέλευσης με θέμα «Η Ποιότητα της Πίστης μας Δοκιμάζεται από Διάφορες Δοκιμασίες». Τα μέρη θα βοηθήσουν τους Χριστιανούς να αντιμετωπίσουν την πρόκληση της διατήρησης ουδετερότητας. Το πρόγραμμα του Σαββάτου ολοκληρώνεται με ένα εξέχον χαρακτηριστικό της συνέλευσης, την ενθαρρυντική ομιλία «Πλησιάστε τον Ιεχωβά».

Το πρωινό πρόγραμμα της Κυριακής θα στρέψει ιδιαίτερα την προσοχή στους νεαρούς, αρχίζοντας με τις ομιλίες «Θέτετε την Πεποίθησή σας στον Ιεχωβά;» και «Νεαροί—Οικοδομήστε το Μέλλον σας Μαζί με την Οργάνωση του Ιεχωβά». Αυτό το δεύτερο μέρος θα περιλαμβάνει 20 λεπτά με συνεντεύξεις. Θα ακολουθήσει ένα αρχαίο δράμα σχετικά με τον Ιερεμία, ο οποίος όταν έλαβε το διορισμό του ως προφήτη αντέτεινε: «Είμαι παιδί». (Ιερεμίας 1:6) Η επόμενη ομιλία θα τονίσει το μήνυμα που μεταφέρει το δράμα. Στο απογευματινό πρόγραμμα θα παρουσιαστεί η δημόσια διάλεξη με τίτλο «Το Σκηνικό Αυτού του Κόσμου Αλλάζει».

Ασφαλώς, η παρουσία σας και τις τρεις ημέρες θα εμπλουτίσει πνευματικά τη ζωή σας. Για να μάθετε ποια τοποθεσία συνέλευσης θα είναι η πλησιέστερη στο μέρος όπου κατοικείτε, επικοινωνήστε με τους Μάρτυρες του Ιεχωβά στην Αίθουσα Βασιλείας της περιοχής σας ή γράψτε στους εκδότες αυτού του περιοδικού. Το τεύχος 15 Φεβρουαρίου 2002 του συνοδευτικού μας περιοδικού, της Σκοπιάς, περιέχει πληροφορίες για όλες τις συνελεύσεις περιφερείας που θα διεξαχθούν στην Ελλάδα και στην Κύπρο.