Μετάβαση στο περιεχόμενο

Μετάβαση στον πίνακα περιεχομένων

Μήπως Γνωρίζετε;

Μήπως Γνωρίζετε;

 Μήπως Γνωρίζετε;

(Οι απαντήσεις σε αυτό το κουίζ μπορούν να βρεθούν στα εδάφια της Αγίας Γραφής που παρατίθενται, και ο πλήρης κατάλογος των απαντήσεων είναι τυπωμένος στη  σελίδα 27. Για επιπρόσθετες πληροφορίες, συμβουλευτείτε το έντυπο «Ενόραση στις Γραφές» [στην αγγλική], που είναι έκδοση των Μαρτύρων του Ιεχωβά.)

 1. Γιατί είναι λάθος το να προσπαθεί κάποιος να παίρνει εκδίκηση για τον εαυτό του ή για άλλους; (Ρωμαίους 12:19)

 2. Γιατί απαγορεύει ο Ιεχωβά τη λατρεία εικόνων; (Ησαΐας 42:8)

 3. Πώς θεωρούσε ο Ιησούς το θεόδοτο επίγειο διορισμό του; (Ιωάννης 4:34)

 4. Σε ποια πόλη χρίστηκε βασιλιάς ο Δαβίδ, η οποία ήταν και πρωτεύουσά του πριν μεταφερθεί στην Ιερουσαλήμ; (2 Σαμουήλ 2:1‐4)

 5. Σύμφωνα με τον Ιωάννη, με ποιον πολύτιμο λίθο έμοιαζε το ουράνιο τόξο γύρω από το θρόνο του Ιεχωβά; (Αποκάλυψη 4:3)

 6. Ποιο ήταν ένα μέρος στο οποίο προφανώς έκανε στάση ο Παύλος ταξιδεύοντας ως φυλακισμένος προς τη Ρώμη; (Πράξεις 28:13)

 7. Με ποια ποιητική φράση αναφέρεται ο Ιερεμίας στην Ιερουσαλήμ όταν θρηνεί την καταστροφή της; (Θρήνοι 2:2)

 8. Ποιον ηγέτη φοβήθηκε ο Δαβίδ και προσποιήθηκε τον τρελό; (1 Σαμουήλ 21:12‐15)

 9. Γιατί ήταν θανάσιμο παράπτωμα το να φτιάξει κάποιος ή να χρησιμοποιεί για τον εαυτό του το λάδι χρίσματος για το οποίο ο Ιεχωβά έδωσε οδηγίες παρασκευής στον Μωυσή; (Έξοδος 30:31‐38)

10. Σχετικά με ποιο μαθητή είχαν ο Παύλος και ο Βαρνάβας «ένα έντονο ξέσπασμα θυμού» το οποίο τους έκανε να πάρουν ξεχωριστούς δρόμους; (Πράξεις 15:36‐41)

11. Σύμφωνα με το εδάφιο Ιωάννης 3:16, με ποια βάση αποκτά κάποιος αιώνια ζωή;

12. Με ποια έκφραση αναφέρονταν στους ομοπίστους τους οι Χριστιανοί του πρώτου αιώνα; (3 Ιωάννη 14)

13. Ποιος αναγνωρίστηκε από το τρέξιμό του όταν έφερε νέα στον Δαβίδ; (2 Σαμουήλ 18:27)

14. Γιατί δεν επιτράπηκε στον Μωυσή να μπει στην Υποσχεμένη Γη; (Αριθμοί 20:7‐12)

15. Ποιος είχε τη φήμη ότι οδηγούσε το άρμα του «ξέφρενα»; (2 Βασιλέων 9:20)

  Απαντήσεις στο Κουίζ

 1. Επειδή ο Ιεχωβά διακηρύττει: «Η εκδίκηση είναι δική μου· εγώ θα ανταποδώσω»

 2. Μόνο σε αυτόν ανήκει η λατρεία, η δόξα και ο αίνος

 3. Ήταν σαν τροφή

 4. Χεβρών

 5. Σμαράγδι

 6. Ποτίολοι

 7. “Κόρη του Ιούδα”

 8. Αγχούς, βασιλιά της Γαθ

 9. Θεωρούνταν άγιο, φανερώνοντας τη σπουδαιότητα και την ιερότητα των διευθετήσεων του Ιεχωβά

10. Τον Μάρκο

11. Ασκώντας πίστη στον Ιησού

12. Φίλοι

13. Αχιμάας

14. Ενήργησε απερίσκεπτα και δεν μεγάλυνε το όνομα του Ιεχωβά όταν προμήθευσε νερό στους Ισραηλίτες

15. Ιηού