Μετάβαση στο περιεχόμενο

Μετάβαση στον πίνακα περιεχομένων

Έχουν Αυτές οι Θρησκείες την Απάντηση;

Έχουν Αυτές οι Θρησκείες την Απάντηση;

 Έχουν Αυτές οι Θρησκείες την Απάντηση;

ΜΠΡΟΣΤΑ στο ηθικό δίλημμα για το ζήτημα της έκτρωσης, πολλοί επιζητούν την καθοδηγία των πνευματικών ηγετών τους. Πώς ανταποκρίνονται αυτοί;

Η Καθολική Εκκλησία τηρεί αμετακίνητη στάση κατά της έκτρωσης διδάσκοντας ότι η ζωή αρχίζει με τη σύλληψη. Μερικοί ιερείς έχουν αναμειχτεί στην πολιτική και κάνουν έκκληση στον πάπα να αφορίσει τους Καθολικούς πολιτικούς που ψηφίζουν υπέρ της έκτρωσης. Ωστόσο, πολλοί Καθολικοί προασπίζονται την έκτρωση και ζητούν φιλελευθεροποίηση.

Η Πρεσβυτεριανή Εκκλησία (Η.Π.Α.) αναφέρει ότι το 46 τοις εκατό των παστόρων «δεν πιστεύουν ότι η Αγία Γραφή διδάσκει πως η έκτρωση είναι εσφαλμένη». Η εκκλησία τοποθετείται επίσημα υπέρ της έκτρωσης.

Η 16η Γενική Σύνοδος της Ενωμένης Εκκλησίας του Χριστού αποφάνθηκε ότι ‘στηρίζει το δικαίωμα αντρών και γυναικών να έχουν στη διάθεσή τους επαρκείς υπηρεσίες οικογενειακού προγραμματισμού και να εξασφαλίζουν ως επιλογή τη νόμιμη έκτρωση’.

Σύμφωνα με την τακτική της Ευαγγελικής Λουθηρανικής Εκκλησίας, η έκτρωση «θα πρέπει να επιλέγεται μόνο σε έσχατη ανάγκη»· ωστόσο η ίδια εκκλησία αρνήθηκε να αποκαλέσει την έκτρωση «αμάρτημα» ή να δηλώσει ότι «η ζωή αρχίζει με τη σύλληψη».

Η Νότια Συνέλευση των Βαπτιστών τάσσεται αυστηρά κατά της έκτρωσης. Αλλά η Αμερικανική Εκκλησία Βαπτιστών δηλώνει: «Επικρατεί διάσταση για το ποια θα είναι η κατάλληλη θέση της εκκλησίας απέναντι στην πολιτεία σε ό,τι αφορά το θέμα της έκτρωσης. Συνεπώς, αναγνωρίζουμε την ελευθερία κάθε ατόμου να προασπίζεται μια δημόσια πολιτική για την έκτρωση η οποία να αντανακλά τις προσωπικές του πεποιθήσεις».

Ο Ιουδαϊσμός είναι διαιρεμένος καθώς ο κλάδος των Ορθοδόξων τηρεί σε μεγάλο βαθμό αυστηρή στάση κατά της έκτρωσης, ενώ οι Μεταρρυθμιστές και οι Συντηρητικοί Ιουδαίοι υποστηρίζουν σε μεγάλο βαθμό την έκτρωση.

Ο Ισλαμισμός επιτρέπει την έκτρωση για οποιοδήποτε λόγο κατά τη διάρκεια των πρώτων 40 ημερών της ζωής αλλά από εκεί και έπειτα μόνο όταν απειλείται η ζωή της μητέρας. Το Χαντίθ αναφέρει ότι το έμβρυο είναι «40 μέρες υπό τη μορφή σπέρματος, κατόπιν είναι σαν θρόμβος αίματος για ανάλογο διάστημα, κατόπιν σαν κομμάτι σάρκας για ανάλογο διάστημα, κατόπιν . . . αποστέλλεται σε αυτό ο άγγελος που του εμφυσά την πνοή της ζωής».

Ο Σιντοϊσμός δεν έχει επίσημη θέση και αφήνει την έκτρωση στην προσωπική εκλογή του καθενός.

Οι Ινδουιστές, οι Βουδιστές και οι Σιχ διδάσκουν το γενικό σεβασμό για τη ζωή. Αλλά δεν εμπλέκονται σε διαμάχες για το θέμα της έκτρωσης, εφόσον πιστεύουν στη μετεμψύχωση· η έκτρωση απλώς μεταθέτει το αγέννητο μωρό σε κάποια άλλη ζωή.