Μετάβαση στο περιεχόμενο

Μετάβαση στον πίνακα περιεχομένων

Σταυρόλεξο

Σταυρόλεξο

 Σταυρόλεξο

Οριζόντια

 1. Βιβλίο της Αγίας Γραφής γραμμένο από τον Σολομώντα

 8. Έτσι έλεγαν τον αρχισυνάγωγο στην Κόρινθο όταν ήταν ο Παύλος στην πόλη (αιτιατική) (Πράξεις 18:17)

 9. Αντρείος, θαρραλέος (αιτιατική, αντίστροφα) (1 Βασιλέων 1:42)

12. Ο αριθμός 26 με γράμματα

14. Σήμαινε «εζυγίσθης εν τη πλάστιγγι και ευρέθης ελλιπής» (Δανιήλ 5:27)

15. Λαός ή περιοχή που επρόκειτο να εγείρει ο Ιεχωβά εναντίον της Ιερουσαλήμ και του Ιούδα (Ιεζεκιήλ 23:23)

16. Αφαίρεση ξένου πράγματος (Έξοδος 22:3)

18. Προσωπική αντωνυμία (πληθυντικός) (Ματθαίος 6:16)

21. Λέξη που είπε ο Ιησούς όταν ήταν πάνω στο σταυρό (Ματθαίος 27:46)

22. Ο αριθμός 110 με γράμματα (αντίστροφα)

23. Δίψηφο σύμφωνο

24. Το έβδομο γράμμα του ελληνικού αλφαβήτου

25. Εκείνοι που δεν τρέφονται από το τραπέζι του Ιεχωβά ‘θέλουσι . . . εν πόνω καρδίας’ (αντίστροφα) (Ησαΐας 65:13, 14)

27. «Ως . . . παρά τους ρύακας των υδάτων»: σύμβολο πνευματικής ευημερίας (Ησαΐας 44:4)

28. «Ανάβα . . . », προσκάλεσε μια φωνή τον Ιωάννη (Αποκάλυψις 4:1)

29. Τέτοιοι ήταν οι παρηγορητές του Ιώβ, σύμφωνα με τον ίδιο (αιτιατική, ενικός) (Ιώβ 16:2)

32. Άνοιγμα, τρύπα (Ιεζεκιήλ 8:7)

35. Ο Λευίτης που είπε τα λόγια: ‘Στήτε και ιδέτε την μεθ’ υμών σωτηρίαν του Ιεχωβά’ (2 Χρονικών 20:14, 17)

36. Τα ‘χαρίσματα σε μορφή ανθρώπων’ βοηθούν όλους να φτάσουν στην « . . . της πίστεως» (Εφεσίους 4:8, ΜΝΚ· 4:13)

37. ‘Ο όφις ήτο το . . . πάντων των ζώων’ (Γένεσις 3:1)

Κάθετα

 2. Ιδουμαίος στην υπηρεσία του Σαούλ· θανάτωσε 85 ιερείς του Ιεχωβά (αντίστροφα) (1 Σαμουήλ 22:18)

 3. Πέτρα (Λουκάς 21:6)

 4. Η χώρα στην οποία σχεδίαζε να κηρύξει ο Παύλος ανήκει σ’ αυτή την ευρωπαϊκή χερσόνησο (Ρωμαίους 15:24)

 5. Οι Ισραηλίτες έκαναν τέτοιες προσφορές σε ψεύτικους θεούς (δημοτική) (Ιερεμίας 7:18)

 6. Της Αρτέμιδος· τη σεβόταν όλη η Ασία και η οικουμένη (Πράξεις 19:27)

 7. Φυλή ασυνήθιστα ψηλών ανθρώπων που αναφέρονταν ως ‘υιοί του . . . ’ (Αριθμοί 13:33)

10. Ήταν η Αστάρτη (αντίστροφα)

11. Αυτή την ιδιότητα την έχουν και τα κύματα (καθαρεύουσα· αιτιατική) (Ιώβ 38:11)

12. Είναι η έλλειψη αγαθότητας, και οι Χριστιανοί πρέπει να την ‘απορρίψουν’ (1 Πέτρου 2:1)

13. Άλλο όνομα της πόλης στην οποία είδε ο Παύλος το όραμα με τον Μακεδόνα (Πράξεις 16:8, 9)

17. Πριν (καθαρεύουσα)

19. ‘Εβασίλευσεν . . . αυτού ο υιός αυτού’ (2 Σαμουήλ 10:1)

20. Τέτοια είναι η πύλη που οδηγεί στη ζωή (ουδέτερο γένος) (Ματθαίος 7:14)

21. ‘Τα . . . των υπαρχόντων του’ θα έδινε ο Ζακχαίος στους φτωχούς (Λουκάς 19:8)

26. Μιαρό, ανόσιο, ανίερο (καθαρεύουσα) (Λευιτικόν 10:10)

27. Γιος και διάδοχος του Αρχιερέα Ιησού στις μέρες του Έσδρα (Νεεμίας 12:10, 12)

30. Σ’ αυτόν τον ψεύτικο θεό έκαναν ανθρωποθυσίες μερικοί Ισραηλίτες (αντίστροφα) (Ιερεμίας 19:5)

31. Ειδικός σύνδεσμος

33. Ένας από τους αγαπημένους μαθητές του Ιησού (κλητική) (Μάρκος 5:37)

34. Δεν μπορεί να πει: «Δεν είμαι εκ του σώματος» (καθαρεύουσα, χωρίς τελικό ν) (1 Κορινθίους 12:16)

Οι Λύσεις του Σταυρόλεξου στη Σελίδα 23

 Οριζόντια

 1. ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΗΣ

 8. ΣΩΣΘΕΝΗ

 9. ΟΙΑΝΝΕΓ

12. ΚΣΤ

14. ΘΕΚΕΛ

15. ΚΩΕ

16. ΚΛΟΠΗ

18. ΣΑΣ

21. ΗΛΙ

22. ΙΡ

23. ΝΤ

24. ΗΤΑ

25. ΑΟΒ

27. ΙΤΕΑΙ

28. ΕΔΩ

29. ΑΘΛΙΟ

32. ΟΠΗ

35. ΙΑΑΖΙΗΛ

36. ΕΝΟΤΗΤΑ

37. ΦΡΟΝΙΜΩΤΕΡΟΝ

Κάθετα

 2. ΚΗΩΔ

 3. ΛΙΘΟΣ

 4. ΙΒΗΡΙΚΗ

 5. ΣΠΟΝΔΕΣ

 6. ΜΕΓΑΛΕΙΟΤΗΣ

 7. ΑΝΑΚ

10. ΑΕΘ

11. ΥΠΕΡΗΦΑΝΙΑΝ

12. ΚΑΚΙΑ

13. ΤΡΟΙΑ

17. ΠΡΟ

19. ΑΝΤ

20. ΣΤΕΝΟ

21. ΗΜΙΣΗ

26. ΒΕΒΗΛΟΝ

27. ΙΩΑΚΕΙΜ

30. ΛΑΑΒ

31. ΟΤΙ

33. ΠΕΤΡΕ

34. ΩΤΙΟ