Μετάβαση στο περιεχόμενο

Μετάβαση στον πίνακα περιεχομένων

Ερωτήσεις από Αναγνώστες

Ερωτήσεις από Αναγνώστες

Ποια είναι η σημασία της εντολής: «Δεν πρέπει να σηκωθείς εναντίον της ζωής του συνανθρώπου σου» που βρίσκεται στο εδάφιο Λευιτικό 19:16, και ποιο δίδαγμα παίρνουμε από αυτήν;

Ο Ιεχωβά πρότρεψε τους Ισραηλίτες να είναι άγιος λαός. Σε σχέση με αυτό, μεταξύ άλλων τους είπε: «Δεν πρέπει να περιφέρεσαι ανάμεσα στον λαό σου διαδίδοντας συκοφαντίες. Δεν πρέπει να σηκωθείς εναντίον της ζωής του συνανθρώπου σου. Εγώ είμαι ο Ιεχωβά».​—Λευιτ. 19:2, 16.

Η φράση «να σηκωθείς εναντίον» αποδίδει πολύ καλά το πρωτότυπο εβραϊκό κείμενο, αλλά τι σημαίνει; Ένα Ιουδαϊκό σύγγραμμα για το βιβλίο του Λευιτικού παρατηρεί: «Αυτό το μέρος του εδαφίου είναι . . . δυσερμήνευτο λόγω των δυσκολιών στην εξακρίβωση της σημασίας του εβραϊκού ιδιωματισμού [που βρίσκεται εδώ], κυριολεκτικά “μη σηκωθείς πάνω από, δίπλα, κοντά”».

Μερικοί λόγιοι συνδέουν αυτή τη φράση με το προηγούμενο εδάφιο, το οποίο λέει: «Δεν πρέπει να είστε άδικοι στην κρίση σας. Δεν πρέπει να δείξεις προσωποληψία υπέρ του φτωχού ούτε να ευνοήσεις τον πλούσιο. Με δικαιοσύνη πρέπει να κρίνεις τον συνάνθρωπό σου». (Λευιτ. 19:15) Σε αυτή την περίπτωση, η εντολή που βρίσκεται στο εδάφιο 16 να μη “σηκωθεί κάποιος εναντίον” κάποιου άλλου θα μπορούσε να σημαίνει ότι οι υπηρέτες του Θεού δεν θα έπρεπε να βλάπτουν τους συνεργάτες τους σε δικαστικές διαδικασίες, σε επαγγελματικά ζητήματα ή σε οικογενειακές υποθέσεις ούτε να διαστρεβλώνουν τα πράγματα για προσωπικό όφελος. Εννοείται ότι δεν πρέπει να κάνουμε αυτά τα πράγματα, αλλά υπάρχει και ένας πιο λογικός τρόπος να κατανοήσουμε αυτή τη φράση στο εδάφιο 16.

Προσέξτε το πρώτο μέρος αυτού του εδαφίου. Ο Θεός προστάζει τον λαό του να μην περιφέρεται διαδίδοντας συκοφαντίες. Να θυμάστε ότι η συκοφαντία είναι κάτι περισσότερο από το απλό κουτσομπολιό, παρότι και εκείνο μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα. (Παρ. 10:19· Εκκλ. 10:12-14· 1 Τιμ. 5:11-15· Ιακ. 3:6) Η συκοφαντία συνήθως περιλαμβάνει λόγια που λέγονται με την πρόθεση να βλάψουν την υπόληψη ενός ατόμου. Ο συκοφάντης μπορεί να ψευδομαρτυρήσει εναντίον του άλλου ατόμου, ακόμα και αν αυτό θέτει σε κίνδυνο τη ζωή του. Θυμηθείτε ότι κάποιοι συκοφάντες ψευδομαρτύρησαν εναντίον του Ναβουθέ, πράγμα που οδήγησε στον άδικο λιθοβολισμό του. (1 Βασ. 21:8-13) Πραγματικά, ένας συκοφάντης θα μπορούσε να σηκωθεί εναντίον της ζωής ενός άλλου ανθρώπου, όπως λέει το δεύτερο μέρος του εδαφίου Λευιτικό 19:16.

Επιπρόσθετα, η κακεντρεχής συκοφαντία μπορεί να φανερώνει μίσος. Στο εδάφιο 1 Ιωάννη 3:15 διαβάζουμε: «Όποιος μισεί τον αδελφό του είναι δολοφόνος, και γνωρίζετε ότι κανένας δολοφόνος δεν θα λάβει αιώνια ζωή». Είναι αξιοσημείωτο ότι, αμέσως μετά τα λόγια του εδαφίου 16, ο Θεός δήλωσε: «Δεν πρέπει να μισείς τον αδελφό σου μέσα στην καρδιά σου».​—Λευιτ. 19:17.

Συνεπώς, η περίεργη φράση που έχει καταγραφεί στο εδάφιο Λευιτικό 19:16 αποτελεί ισχυρή νουθεσία για τους Χριστιανούς. Πρέπει να απορρίπτουμε τις κακές σκέψεις, και ποτέ να μη συκοφαντούμε κάποιο άλλο άτομο. Για να το πούμε απλά, αν “σηκωθούμε εναντίον” κάποιου επιτρέποντας στην αντιπάθεια ή στον φθόνο να μας ωθήσει να συκοφαντήσουμε αυτό το άτομο, κάτι τέτοιο ίσως θα αποτελούσε απόδειξη μίσους ή θα μπορούσε να οδηγήσει σε μίσος. Οι Χριστιανοί πρέπει να το αποφεύγουν εντελώς αυτό.​—Ματθ. 12:36, 37.