Μετάβαση στο περιεχόμενο

Μετάβαση στον πίνακα περιεχομένων

Ερωτήσεις από Αναγνώστες

Ερωτήσεις από Αναγνώστες

Γιατί διαφέρουν οι αφηγήσεις του Ματθαίου και του Λουκά σχετικά με τα πρώτα χρόνια της ζωής του Ιησού;

Η αφήγηση του Ματθαίου σχετικά με τα γεγονότα που αφορούν τη γέννηση του Ιησού και τα πρώτα χρόνια της ζωής του διαφέρει κάπως από την αφήγηση του Λουκά επειδή οι Ευαγγελιστές εξιστόρησαν τα γεγονότα από διαφορετική οπτική γωνία.

Η αφήγηση του Ματθαίου εστιάζει στα γεγονότα που αφορούσαν τον Ιωσήφ. Περιγράφει την αρχική αντίδραση του Ιωσήφ στην εγκυμοσύνη της Μαρίας, το όνειρό του στο οποίο ένας άγγελος του εξήγησε την κατάσταση, καθώς και την αποδοχή αυτής της εξήγησης. (Ματθ. 1:19-25) Ο Ματθαίος στη συνέχεια αναφέρει το όνειρο του Ιωσήφ στο οποίο ένας άγγελος τον παρότρυνε να καταφύγει στην Αίγυπτο, τη φυγή του εκεί μαζί με την οικογένειά του, το όνειρό του στο οποίο ένας άγγελος του είπε να επιστρέψει στη γη του Ισραήλ, την επιστροφή του, καθώς και την απόφασή του να εγκατασταθεί με την οικογένειά του στη Ναζαρέτ. (Ματθ. 2:13, 14, 19-23) Στα πρώτα κεφάλαια του Ευαγγελίου του Ματθαίου, το όνομα του Ιωσήφ αναφέρεται εφτά φορές, αλλά το όνομα της Μαρίας μόνο τέσσερις.

Από την άλλη, η αφήγηση του Λουκά εστιάζει πολύ περισσότερο στη Μαρία. Περιέχει την επίσκεψη του αγγέλου Γαβριήλ στη Μαρία, τη δική της επίσκεψη στη συγγενή της την Ελισάβετ, καθώς και τις εκφράσεις αίνου της Μαρίας προς τον Ιεχωβά. (Λουκ. 1:26-56) Ο Λουκάς αναφέρει επίσης τα όσα είπε ο Συμεών στη Μαρία όσον αφορά τα μελλοντικά παθήματα του Ιησού. Ακόμα και στην αφήγηση στην οποία η οικογένειά της επισκέφτηκε τον ναό όταν ο Ιησούς ήταν 12 χρονών, ο Λουκάς παραθέτει τα λόγια της Μαρίας, όχι του Ιωσήφ. Ο Λουκάς προσθέτει ότι η Μαρία επηρεάστηκε βαθιά από όλα αυτά τα γεγονότα. (Λουκ. 2:19, 34, 35, 48, 51) Στα πρώτα δύο κεφάλαια του Ευαγγελίου του Λουκά, το όνομα της Μαρίας αναφέρεται 12 φορές, ενώ του Ιωσήφ μόνο 3. Έτσι λοιπόν, ο Ματθαίος περιγράφει περισσότερο τις ανησυχίες και τις δραστηριότητες του Ιωσήφ ενώ ο Λουκάς δίνει περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τον ρόλο της Μαρίας καθώς και τα όσα βίωσε εκείνη.

Παρόμοια, οι γενεαλογίες που κατέγραψαν οι δύο Ευαγγελιστές διαφέρουν. Ο Ματθαίος παραθέτει τη γενεαλογική γραμμή του Ιωσήφ και δείχνει ότι ο Ιησούς ως ο θετός γιος του Ιωσήφ ήταν ο νόμιμος κληρονόμος της βασιλείας του Δαβίδ. Γιατί; Επειδή ο Ιωσήφ ήταν απόγονος του βασιλιά Δαβίδ μέσω της γραμμής του Σολομώντα, γιου του Δαβίδ. (Ματθ. 1:6, 16) Ωστόσο, ο Λουκάς προφανώς παραθέτει τη γενεαλογική γραμμή της Μαρίας και δείχνει ότι ο Ιησούς ήταν ο φυσικός κληρονόμος, «κατά σάρκα», της βασιλείας του Δαβίδ. (Ρωμ. 1:3) Γιατί; Επειδή η Μαρία ήταν απόγονος του βασιλιά Δαβίδ μέσω της γραμμής του Νάθαν, γιου του Δαβίδ. (Λουκ. 3:31) Αλλά γιατί δεν καταγράφει ο Λουκάς τη Μαρία στη γενεαλογία του ως κόρη του Ηλί, του πατέρα της; Επειδή οι επίσημες γενεαλογίες κατονόμαζαν συνήθως τους άντρες. Έτσι λοιπόν, όταν κάποιος έβλεπε ότι ο Λουκάς καταγράφει τον Ιωσήφ και τον προσδιορίζει ως γιο του Ηλί, θα καταλάβαινε ότι ο Ιωσήφ ήταν γαμπρός του Ηλί.​—Λουκ. 3:23.

Οι γενεαλογικοί κατάλογοι του Ματθαίου και του Λουκά τεκμηριώνουν ότι ο Ιησούς ήταν ο προειπωμένος Μεσσίας. Μάλιστα, η γενεαλογία του Ιησού ήταν τόσο γνωστή ώστε ακόμα και οι Φαρισαίοι και οι Σαδδουκαίοι δεν μπορούσαν να την αμφισβητήσουν. Σήμερα, τόσο τα γενεαλογικά αρχεία του Ματθαίου όσο και του Λουκά παραμένουν μέρος του θεμελίου της πίστης μας και μαρτυρούν τη βεβαιότητα των υποσχέσεων του Θεού.