Η ΣΚΟΠΙΑ Αρ. 2 2020 | Τι Είναι η Βασιλεία του Θεού;

Οι άνθρωποι κάνουν αυτή την ερώτηση εδώ και αιώνες. Η απάντηση μπορεί να βρεθεί εύκολα στην Αγία Γραφή.

«Ελθέτω η Βασιλεία Σου»—Η Προσευχή Εκατομμυρίων Ανθρώπων

Σε ποια ερωτήματα σχετικά με τη Βασιλεία του Θεού χρειάζεται να βρούμε τις απαντήσεις προκειμένου να καταλάβουμε τι σημαίνει αυτή η προσευχή;

Γιατί Χρειαζόμαστε τη Βασιλεία του Θεού;

Όταν οι ατελείς άνθρωποι αυτοκυβερνώνται, τα προβλήματα είναι αναπόφευκτα.

Ποιος Είναι ο Βασιλιάς της Βασιλείας του Θεού;

Αρκετοί Βιβλικοί συγγραφείς κατέγραψαν λεπτομέρειες οι οποίες προσδιόριζαν την ταυτότητα εκείνου που θα γινόταν Βασιλιάς της Βασιλείας του Θεού. Σε όλη την ανθρώπινη ιστορία, αυτή η περιγραφή ταιριάζει μόνο σε ένα πρόσωπο.

Πότε θα Κυβερνήσει η Βασιλεία του Θεού τη Γη;

Και κάποιοι από τους πιστούς ακολούθους του Ιησού ήθελαν να το μάθουν αυτό. Πώς απάντησε στην ερώτησή τους;

Τι θα Επιτελέσει η Βασιλεία του Θεού;

Ο Ιησούς ήξερε ότι η Βασιλεία του Θεού είναι η μόνη κυβέρνηση που μπορεί να λύσει τα προβλήματα στη γη. Τι έχει κάνει ήδη αυτή η Βασιλεία για να ενισχύσει την πεποίθησή μας;

Επιλέξτε να Ταχθείτε Υπέρ της Βασιλείας του Θεού Τώρα!

Ο Ιησούς συμβούλεψε τους ακολούθους του να επιζητούν πρώτα τη Βασιλεία. Πώς μπορείτε να το κάνετε εσείς αυτό;

Η Βασιλεία του Θεού—Τι Είναι;

Πολλοί άνθρωποι προσεύχονται να έρθει η Βασιλεία του Θεού, αλλά έχετε αναρωτηθεί ποτέ τι είναι η Βασιλεία του Θεού και τι θα κάνει;