Μετάβαση στο περιεχόμενο

Μετάβαση στον πίνακα περιεχομένων

Ύμνος 22

«Ο Ιεχωβά Είναι ο Ποιμένας Μου»

«Ο Ιεχωβά Είναι ο Ποιμένας Μου»

(Ψαλμός 23)

1. Ο Γιαχ είναι ο Ποιμένας·

Εγώ δεν θα φοβηθώ.

Τα πρόβατά του δεν λησμονεί,

Φροντίζει για τον πιστό.

Και στα νερά τα γαλήνια

Αυτός με καθοδηγεί.

Για τ’ όνομά του το άγιο

Το βήμα μου οδηγεί.

Για τ’ όνομά του το άγιο

Το βήμα μου οδηγεί.

2. Και στην κοιλάδα του σκότους,

Κακό δεν θα φοβηθώ.

Στη ράβδο του που θα με φρουρεί

Την παρηγοριά θα βρω.

Με λάδι με ξεκουράζει

Και δίνει πολλ’ αγαθά.

Το έλεός του θα με κρατά

Στον οίκο του σταθερά.

Το έλεός του θα με κρατά

Στον οίκο του σταθερά.

3. Ω! τι σοφός ο Ποιμένας!

Χαρά μου να τον αινώ.

Το άγγελμα της αγάπης του

Στους άλλους θα διαλαλώ.

Το Λόγο του εφαρμόζω,

Στο δρόμο του περπατώ.

Το έργο του, ναι, το ένδοξο

Πιστά θα το εκτελώ.

Το έργο του, ναι, το ένδοξο

Πιστά θα το εκτελώ.

(Βλέπε επίσης Ψαλμ. 28:9· 80:1.)