Μετάβαση στο περιεχόμενο

Μετάβαση στον πίνακα περιεχομένων

Ύμνος 93

«Ας Λάμψει το Φως Σας»

«Ας Λάμψει το Φως Σας»

(Ματθαίος 5:16)

1. “Ας φανεί το φως σας”, Εντολή Χριστού,

Φως αγνό, καθάριο, Ν’ απλωθεί παντού.

Λάμπει της σοφίας Φως απ’ τη Γραφή·

Το αντανακλούμ’ εμείς Μ’ έργα ευσεβή.

2. Με της Βασιλείας Νέα χαρωπά,

Ας σκορπούμ’ ελπίδα Και παρηγοριά.

Πάντοτε με χάρη, Πάντα θαρρετοί,

Πρέπει να κηρύττουμε Μέσ’ απ’ τη Γραφή.

3. Τα καλά μας έργα Είναι προφανή·

Στ’ άγγελμα προσθέτουν Λάμψη δυνατή.

Ας φεγγοβολούμε Πράττοντας τ’ ορθό,

Για να δίνουμε χαρά Πάντα στον Θεό.