Μετάβαση στο περιεχόμενο

Μετάβαση στον πίνακα περιεχομένων

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Πώς Προλέγει η Προφητεία του Δανιήλ τον Ερχομό του Μεσσία

Πώς Προλέγει η Προφητεία του Δανιήλ τον Ερχομό του Μεσσία

Ο ΠΡΟΦΗΤΗΣ Δανιήλ έζησε 500 και πλέον χρόνια πριν από τη γέννηση του Ιησού. Ωστόσο, ο Ιεχωβά αποκάλυψε στον Δανιήλ πληροφορίες χάρη στις οποίες θα ήταν δυνατόν να προσδιοριστεί το πότε ο Ιησούς επρόκειτο να χριστεί, δηλαδή να διοριστεί, ως ο Μεσσίας, ή Χριστός. Στον Δανιήλ ειπώθηκαν τα εξής: «Πρέπει να γνωρίσεις και να αποκτήσεις την ενόραση ότι, από τότε που θα βγει ο λόγος να αποκατασταθεί και να ανοικοδομηθεί η Ιερουσαλήμ ως τον Μεσσία τον Ηγέτη, θα είναι εφτά εβδομάδες και εξήντα δύο εβδομάδες».—Δανιήλ 9:25.

Για να προσδιορίσουμε τον καιρό κατά τον οποίο θα ερχόταν ο Μεσσίας, χρειάζεται πρώτα να μάθουμε το σημείο έναρξης της περιόδου η οποία θα οδηγούσε στον Μεσσία. Σύμφωνα με την προφητεία, αυτό θα ήταν «από τότε που θα βγει ο λόγος να αποκατασταθεί και να ανοικοδομηθεί η Ιερουσαλήμ». Πότε “βγήκε ο λόγος” αυτός; Σύμφωνα με τον Βιβλικό συγγραφέα Νεεμία, ο λόγος για να ανοικοδομηθούν τα τείχη της Ιερουσαλήμ βγήκε «το εικοστό έτος του Αρταξέρξη του βασιλιά». (Νεεμίας 2:1, 5-8) Οι ιστορικοί επιβεβαιώνουν ότι το έτος 474 Π.Κ.Χ. ήταν το πρώτο πλήρες έτος διακυβέρνησης του Αρταξέρξη. Συνεπώς, το 20ό έτος της βασιλείας του ήταν το 455 Π.Κ.Χ. Τώρα έχουμε το σημείο έναρξης για τη Μεσσιανική προφητεία του Δανιήλ, το έτος 455 Π.Κ.Χ.

Ο Δανιήλ υποδεικνύει πόσο θα διαρκούσε η περίοδος που θα οδηγούσε στον ερχομό του “Μεσσία του Ηγέτη”. Η προφητεία αναφέρει «εφτά εβδομάδες και εξήντα δύο εβδομάδες»—συνολικά 69 εβδομάδες. Πόσο θα διαρκούσε αυτή η περίοδος χρόνου; Αρκετές μεταφράσεις της Αγίας Γραφής τονίζουν ότι αυτές δεν είναι εβδομάδες εφτά ημερών αλλά εβδομάδες ετών. Αυτό σημαίνει ότι κάθε εβδομάδα αντιστοιχεί σε εφτά χρόνια. Η ιδέα των εβδομάδων ετών, ή της εφταετούς περιόδου, ήταν οικεία στους Ιουδαίους κατά την αρχαιότητα. Λόγου χάρη, τηρούσαν ένα σαββατιαίο έτος κάθε εφτά χρόνια. (Έξοδος 23:10, 11) Άρα λοιπόν, οι προφητικές 69 εβδομάδες ισοδυναμούν με 69 εφταετείς περιόδους, συνολικά 483 χρόνια.

Τώρα το μόνο που χρειάζεται είναι να μετρήσουμε. Αν μετρήσουμε 483 χρόνια από το 455 Π.Κ.Χ., καταλήγουμε στο έτος 29 Κ.Χ. Ακριβώς εκείνο το έτος ο Ιησούς βαφτίστηκε και έγινε ο Μεσσίας! * (Λουκάς 3:1, 2, 21, 22) Δεν είναι αυτή αξιοσημείωτη εκπλήρωση Βιβλικής προφητείας;

^ παρ. 2 Από το 455 Π.Κ.Χ. ως το 1 Π.Κ.Χ. πέρασαν 454 χρόνια. Από το 1 Π.Κ.Χ. ως το 1 Κ.Χ. είναι ένας χρόνος (δεν υπήρξε έτος μηδέν). Και από το 1 Κ.Χ. ως το 29 Κ.Χ. πέρασαν 28 χρόνια. Το άθροισμα αυτών των τριών αριθμών είναι 483 χρόνια. Η “εκκοπή” του Ιησού συνέβη όταν θανατώθηκε το 33 Κ.Χ., στη διάρκεια της 70ής εβδομάδας ετών. (Δανιήλ 9:24, 26) Βλέπε Δώστε Προσοχή στην Προφητεία του Δανιήλ!, κεφάλαιο 11, καθώς και Ενόραση στις Γραφές, Τόμος 1, σελίδες 820-822. Και τα δύο είναι εκδόσεις των Μαρτύρων του Ιεχωβά.