Μετάβαση στο περιεχόμενο

Μετάβαση στον πίνακα περιεχομένων

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Προσδιορισμός της “Βαβυλώνας της Μεγάλης”

Προσδιορισμός της “Βαβυλώνας της Μεγάλης”

ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ της Αποκάλυψης περιέχει εκφράσεις οι οποίες δεν πρέπει να θεωρούνται κυριολεκτικές. (Αποκάλυψη 1:1) Για παράδειγμα, αναφέρει μια γυναίκα που έχει το όνομα «Βαβυλώνα η Μεγάλη» γραμμένο στο μέτωπό της. Λέγεται ότι αυτή η γυναίκα κάθεται πάνω σε «πλήθη και έθνη». (Αποκάλυψη 17:1, 5, 15) Εφόσον καμιά κατά γράμμα γυναίκα δεν θα μπορούσε να το κάνει αυτό, η Βαβυλώνα η Μεγάλη πρέπει να είναι συμβολική. Τι αντιπροσωπεύει, λοιπόν, αυτή η συμβολική πόρνη;

Στο εδάφιο Αποκάλυψη 17:18, η ίδια συμβολική γυναίκα περιγράφεται ως η «μεγάλη πόλη η οποία έχει βασιλεία πάνω στους βασιλιάδες της γης». Ο όρος «πόλη» υποδηλώνει μια οργανωμένη ομάδα ανθρώπων. Εφόσον αυτή η «μεγάλη πόλη» ασκεί έλεγχο πάνω «στους βασιλιάδες της γης», η γυναίκα που ονομάζεται Βαβυλώνα η Μεγάλη πρέπει να είναι μια οργάνωση που ασκεί μεγάλη επιρροή και έχει διεθνή χαρακτήρα. Μπορούμε ορθά να την αποκαλέσουμε παγκόσμια αυτοκρατορία. Τι είδους αυτοκρατορία; Θρησκευτική. Προσέξτε πώς ορισμένες περικοπές στο βιβλίο της Αποκάλυψης που σχετίζονται με το εν λόγω θέμα μάς οδηγούν σε αυτό το συμπέρασμα.

Μια αυτοκρατορία μπορεί να είναι πολιτική, εμπορική ή θρησκευτική. Η γυναίκα που ονομάζεται Βαβυλώνα η Μεγάλη δεν είναι πολιτική αυτοκρατορία επειδή ο Λόγος του Θεού δηλώνει ότι «οι βασιλιάδες της γης», δηλαδή τα πολιτικά στοιχεία αυτού του κόσμου, «πόρνευσαν» μαζί της. Η πορνεία της αντιπροσωπεύει τις συμμαχίες που έχει συνάψει με τους άρχοντες αυτής της γης, γι’ αυτό και αποκαλείται “μεγάλη πόρνη”.—Αποκάλυψη 17:1, 2· Ιακώβου 4:4.

Η Βαβυλώνα η Μεγάλη δεν μπορεί να είναι εμπορική αυτοκρατορία επειδή οι «έμποροι της γης», οι οποίοι αντιπροσωπεύουν τα εμπορικά στοιχεία, θα θρηνούν για αυτήν όταν καταστραφεί. Μάλιστα αναφέρεται ότι τόσο οι βασιλιάδες όσο και οι έμποροι κοιτάζουν τη Βαβυλώνα τη Μεγάλη από «απόσταση». (Αποκάλυψη 18:3, 9, 10, 15-17) Συνεπώς, είναι λογικό να συμπεράνουμε ότι η Βαβυλώνα η Μεγάλη είναι, όχι πολιτική ή εμπορική αυτοκρατορία, αλλά θρησκευτική.

Η θρησκευτική ταυτότητα της Βαβυλώνας της Μεγάλης επιβεβαιώνεται και από τη δήλωση ότι παροδηγεί όλα τα έθνη με τον «πνευματισμό» της. (Αποκάλυψη 18:23) Εφόσον όλες οι μορφές πνευματισμού σχετίζονται με τη θρησκεία και είναι εμπνευσμένες από δαίμονες, δεν μας εκπλήσσει το ότι η Γραφή αποκαλεί τη Βαβυλώνα τη Μεγάλη «κατοικία δαιμόνων». (Αποκάλυψη 18:2· Δευτερονόμιο 18:10-12) Αναφέρεται επίσης ότι αυτή η αυτοκρατορία εναντιώνεται ενεργά στην αληθινή θρησκεία, διώκοντας “προφήτες” και “αγίους”. (Αποκάλυψη 18:24) Στην πραγματικότητα, η Βαβυλώνα η Μεγάλη τρέφει τόσο βαθύ μίσος για την αληθινή θρησκεία ώστε διώκει βίαια και μάλιστα δολοφονεί “τους μάρτυρες του Ιησού”. (Αποκάλυψη 17:6) Άρα λοιπόν, αυτή η γυναίκα, η οποία ονομάζεται Βαβυλώνα η Μεγάλη, σαφώς αντιπροσωπεύει την παγκόσμια αυτοκρατορία της ψεύτικης θρησκείας, στην οποία περιλαμβάνονται όλες οι θρησκείες που εναντιώνονται στον Ιεχωβά Θεό.