Μετάβαση στο περιεχόμενο

Μετάβαση στον πίνακα περιεχομένων

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Ποιος Είναι ο Αρχάγγελος Μιχαήλ;

Ποιος Είναι ο Αρχάγγελος Μιχαήλ;

ΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ πλάσμα που ονομάζεται Μιχαήλ δεν αναφέρεται πολλές φορές στην Αγία Γραφή. Ωστόσο, όποτε μνημονεύεται, βρίσκεται εν δράσει. Στο βιβλίο του Δανιήλ, ο Μιχαήλ μάχεται κατά πονηρών αγγέλων. Στην επιστολή του Ιούδα, έρχεται σε αντιλογία με τον Σατανά, ενώ στην Αποκάλυψη διεξάγει πόλεμο με τον Διάβολο και τους δαίμονές του. Καθώς υπερασπίζεται τη διακυβέρνηση του Ιεχωβά και πολεμάει εναντίον των εχθρών του Θεού, ο Μιχαήλ ζει σύμφωνα με τη σημασία του ονόματός του—«Ποιος Είναι Όμοιος με τον Θεό;» Αλλά ποιος είναι ο Μιχαήλ;

Σε ορισμένες περιπτώσεις, κάποια άτομα είναι γνωστά με περισσότερα από ένα ονόματα. Για παράδειγμα, ο πατριάρχης Ιακώβ είναι επίσης γνωστός ως Ισραήλ και ο απόστολος Πέτρος ως Σίμων. (Γένεση 49:1, 2· Ματθαίος 10:2) Παρόμοια, η Γραφή δείχνει ότι «Μιχαήλ» είναι ένα άλλο όνομα του Ιησού Χριστού, πριν και μετά την επίγεια ζωή του. Ας εξετάσουμε κάποιους Γραφικούς λόγους για τους οποίους καταλήγουμε σε αυτό το συμπέρασμα.

Αρχάγγελος. Στο Λόγο του Θεού αναφέρεται ο Μιχαήλ «ο αρχάγγελος». (Ιούδα 9) Αυτός ο όρος σημαίνει «επικεφαλής άγγελος». Προσέξτε ότι ο Μιχαήλ αποκαλείται ο αρχάγγελος. Αυτό υποδηλώνει ότι υπάρχει μόνο ένας τέτοιος άγγελος. Μάλιστα, ο όρος «αρχάγγελος» συναντάται στη Γραφή μόνο στον ενικό, ποτέ στον πληθυντικό. Επιπρόσθετα, ο Ιησούς συσχετίζεται με τη θέση του αρχαγγέλου. Αναφορικά με τον αναστημένο Κύριο Ιησού Χριστό, το εδάφιο 1 Θεσσαλονικείς 4:16 δηλώνει: «Ο ίδιος ο Κύριος θα κατεβεί από τον ουρανό με πρόσταγμα, με φωνή αρχαγγέλου». Έτσι λοιπόν, η φωνή του Ιησού περιγράφεται ως φωνή αρχαγγέλου. Συνεπώς, αυτό το εδάφιο υποδηλώνει ότι ο ίδιος ο Ιησούς είναι ο αρχάγγελος Μιχαήλ.

Αρχηγός Στρατεύματος. Η Γραφή δηλώνει ότι “ο Μιχαήλ και οι άγγελοί του πολέμησαν με το δράκοντα . . . και τους αγγέλους του”. (Αποκάλυψη 12:7) Άρα, ο Μιχαήλ είναι ο Αρχηγός ενός στρατεύματος πιστών αγγέλων. Η Αποκάλυψη περιγράφει επίσης τον Ιησού ως τον Αρχηγό ενός στρατεύματος πιστών αγγέλων. (Αποκάλυψη 19:14-16) Και ο απόστολος Παύλος αναφέρει συγκεκριμένα “τον Κύριο Ιησού” και «τους δυνατούς αγγέλους του». (2 Θεσσαλονικείς 1:7) Στη Γραφή, λοιπόν, αναφέρονται τόσο ο Μιχαήλ και «οι άγγελοί του» όσο και ο Ιησούς και “οι άγγελοί του”. (Ματθαίος 13:41· 16:27· 24:31· 1 Πέτρου 3:22) Εφόσον ο Λόγος του Θεού δεν υποδηλώνει πουθενά ότι υπάρχουν δύο στρατεύματα πιστών αγγέλων στον ουρανό—ένα υπό την ηγεσία του Μιχαήλ και ένα υπό την ηγεσία του Ιησού—είναι λογικό να συμπεράνουμε ότι ο Μιχαήλ δεν είναι άλλος από τον Ιησού Χριστό στον ουράνιο ρόλο του. *

^ παρ. 1 Περισσότερες πληροφορίες που δείχνουν ότι το όνομα Μιχαήλ αναφέρεται στον Γιο του Θεού βρίσκονται στο έντυπο Ενόραση στις Γραφές, Τόμος 2, σελίδες 370, 371, που είναι έκδοση των Μαρτύρων του Ιεχωβά.