Μετάβαση στο περιεχόμενο

Μετάβαση στον πίνακα περιεχομένων

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Η Αλήθεια για τον Πατέρα, τον Γιο και το Άγιο Πνεύμα

Η Αλήθεια για τον Πατέρα, τον Γιο και το Άγιο Πνεύμα

ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ που πιστεύουν στη διδασκαλία της Τριάδας λένε ότι ο Θεός αποτελείται από τρία πρόσωπα—τον Πατέρα, τον Γιο και το Άγιο Πνεύμα. Ισχυρίζονται ότι καθένα από αυτά τα πρόσωπα είναι ίσο με τα άλλα, παντοδύναμο και χωρίς αρχή. Συνεπώς, σύμφωνα με τη δοξασία της Τριάδας, ο Πατέρας είναι Θεός, ο Γιος είναι Θεός και το Άγιο Πνεύμα είναι Θεός, αλλά υπάρχει μόνο ένας Θεός.

Πολλοί που πιστεύουν στην Τριάδα παραδέχονται ότι δεν μπορούν να εξηγήσουν αυτή τη διδασκαλία. Εντούτοις, ίσως νομίζουν ότι διδάσκεται στην Αγία Γραφή. Αξίζει να σημειωθεί ότι η λέξη «Τριάδα» δεν εμφανίζεται πουθενά στη Γραφή. Μήπως, όμως, υπάρχει εκεί η ιδέα περί Τριάδας; Για να απαντήσουμε σε αυτό το ερώτημα, ας εξετάσουμε ένα εδάφιο το οποίο παρατίθεται συχνά προς υποστήριξη της Τριάδας.

«ΘΕΟΣ ΗΤΟ Ο ΛΟΓΟΣ»

Το εδάφιο Ιωάννης 1:1 δηλώνει: «Εν αρχή ήτο ο Λόγος, και ο Λόγος ήτο παρά τω Θεώ, και Θεός ήτο ο Λόγος». (Μετάφραση του Βάμβα) Παρακάτω στο ίδιο κεφάλαιο, ο απόστολος Ιωάννης δείχνει ξεκάθαρα ότι «ο Λόγος» είναι ο Ιησούς. (Ιωάννης 1:14) Ωστόσο, εφόσον ο Λόγος αποκαλείται Θεός με κεφαλαίο Θ, ορισμένοι συμπεραίνουν ότι ο Γιος και ο Πατέρας πρέπει να αποτελούν μέρος του ίδιου Θεού.

Λάβετε υπόψη σας ότι αυτό το τμήμα της Γραφής γράφτηκε αρχικά στην κοινή ελληνική. Αργότερα, διάφοροι μεταφραστές απέδωσαν το πρωτότυπο ελληνικό κείμενο σε άλλες γλώσσες. Αρκετοί μεταφραστές της Γραφής, όμως, δεν επέλεξαν την απόδοση “ο Λόγος ήταν Θεός” με κεφαλαίο Θ. Γιατί; Βάσει της γνώσης τους για τη Βιβλική ελληνική, εκείνοι οι μεταφραστές συμπέραναν ότι η φράση «Θεός ήτο ο Λόγος» θα έπρεπε να μεταφραστεί διαφορετικά. Πώς; Ακολουθούν μερικά παραδείγματα: «Ο Λόγος ήταν θεϊκός». (Νέα Μετάφραση της Βίβλου [A New Translation of the Bible]) «Ο Λόγος ήταν θεός». (Η Καινή Διαθήκη σε Βελτιωμένη Απόδοση [The New Testament in an Improved Version]) «Ο Λόγος ήταν με τον Θεό και είχε την ίδια φύση». (Η Καινή Διαθήκη του Μεταφραστή [The Translator’s New Testament]) Σύμφωνα με αυτές τις μεταφράσεις, ο Λόγος δεν είναι ο ίδιος ο Θεός. * Απεναντίας, λόγω της υψηλής θέσης που κατέχει ανάμεσα στα πλάσματα του Ιεχωβά, ο Λόγος αναφέρεται ως «θεός» με μικρό θ. Σε αυτή την περίπτωση, ο όρος «θεός» σημαίνει «κραταιός».

ΒΡΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Οι περισσότεροι άνθρωποι δεν γνωρίζουν τη Βιβλική ελληνική. Πώς, λοιπόν, μπορείτε να γνωρίζετε τι εννοούσε πραγματικά ο απόστολος Ιωάννης; Σκεφτείτε το εξής παράδειγμα: Ένας δάσκαλος εξηγεί κάποιο θέμα στους μαθητές του. Στη συνέχεια, οι μαθητές έχουν διαφορετικές απόψεις όσον αφορά την κατανόηση της εξήγησης. Πώς μπορούν να λύσουν το πρόβλημα; Θα μπορούσαν να ζητήσουν περισσότερες πληροφορίες από το δάσκαλο. Αναμφίβολα, το να μάθουν επιπρόσθετα στοιχεία θα τους βοηθούσε να κατανοήσουν καλύτερα το θέμα. Παρόμοια, προκειμένου να κατανοήσετε τη σημασία του εδαφίου Ιωάννης 1:1, μπορείτε να ερευνήσετε το Ευαγγέλιο του Ιωάννη για να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη θέση του Ιησού. Το να μάθετε επιπρόσθετα στοιχεία για αυτό το θέμα θα σας βοηθήσει να βγάλετε το σωστό συμπέρασμα.

Λόγου χάρη, εξετάστε τι άλλο έγραψε ο Ιωάννης στο 1ο κεφάλαιο, εδάφιο 18: «Κανένας άνθρωπος δεν έχει δει ποτέ τον [Παντοδύναμο] Θεό». Ωστόσο, τον Ιησού, τον Γιο, τον έχουν δει άνθρωποι, διότι ο Ιωάννης λέει: «Ο Λόγος [ο Ιησούς] έγεινε σαρξ, και κατώκησε μεταξύ ημών, και είδομεν την δόξαν αυτού». (Ιωάννης 1:14, Μετάφραση του Βάμβα) Πώς θα μπορούσε, λοιπόν, ο Γιος να είναι μέρος του Παντοδύναμου Θεού; Ο Ιωάννης επίσης δηλώνει ότι ο Λόγος ήταν «μαζί με τον Θεό». Πώς, όμως, μπορεί κάποιος να είναι μαζί με ένα άτομο και ταυτόχρονα να είναι εκείνο το άτομο; Επιπλέον, όπως έχει καταγραφεί στο εδάφιο Ιωάννης 17:3, ο Ιησούς κάνει σαφή διάκριση ανάμεσα στον εαυτό του και στον ουράνιο Πατέρα του. Αποκαλεί τον Πατέρα του «τον μόνο αληθινό Θεό». Και προς το τέλος του Ευαγγελίου του, ο Ιωάννης συνοψίζει τα ζητήματα λέγοντας: «Αυτά . . . έχουν γραφτεί για να πιστεύετε ότι ο Ιησούς είναι ο Χριστός, ο Γιος του Θεού». (Ιωάννης 20:31) Προσέξτε ότι ο Ιησούς αποκαλείται, όχι Θεός, αλλά ο Γιος του Θεού. Αυτές οι επιπρόσθετες πληροφορίες που παρέχονται στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη δείχνουν πώς πρέπει να κατανοηθεί το εδάφιο Ιωάννης 1:1. Ο Ιησούς, ο Λόγος, είναι «θεός» με την έννοια ότι κατέχει υψηλή θέση, αλλά δεν είναι ο ίδιος ο Παντοδύναμος Θεός.

ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΤΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Σκεφτείτε ξανά το παράδειγμα με το δάσκαλο και τους μαθητές. Υποθέστε ότι μερικοί εξακολουθούν να έχουν αμφιβολίες, ακόμα και αφού ακούν τις επιπρόσθετες εξηγήσεις του δασκάλου. Τι μπορούν να κάνουν; Μπορούν να απευθυνθούν σε κάποιον άλλον δάσκαλο για περαιτέρω πληροφορίες γύρω από το ίδιο θέμα. Αν ο δεύτερος δάσκαλος επιβεβαιώσει την εξήγηση του πρώτου, οι περισσότεροι μαθητές θα πάψουν να έχουν αμφιβολίες. Παρόμοια, αν δεν είστε βέβαιοι για το τι ήθελε πραγματικά να πει ο Βιβλικός συγγραφέας Ιωάννης αναφορικά με τη σχέση ανάμεσα στον Ιησού και στον Παντοδύναμο Θεό, θα μπορούσατε να απευθυνθείτε σε κάποιον άλλον Βιβλικό συγγραφέα για επιπρόσθετες πληροφορίες. Εξετάστε, για παράδειγμα, τι έγραψε ο Ματθαίος. Όσον αφορά το τέλος αυτού του συστήματος πραγμάτων, ο Ματθαίος παραθέτει τα εξής λόγια του Ιησού: «Σχετικά με εκείνη την ημέρα και την ώρα κανείς δεν γνωρίζει, ούτε οι άγγελοι των ουρανών ούτε ο Γιος, παρά μόνο ο Πατέρας». (Ματθαίος 24:36) Πώς επιβεβαιώνουν αυτά τα λόγια ότι ο Ιησούς δεν είναι ο Παντοδύναμος Θεός;

Ο Ιησούς λέει ότι ο Πατέρας γνωρίζει περισσότερα από τον Γιο. Εντούτοις, αν ο Ιησούς αποτελούσε μέρος του Παντοδύναμου Θεού, θα γνώριζε τα ίδια πράγματα με τον Πατέρα του. Άρα λοιπόν, ο Γιος και ο Πατέρας δεν γίνεται να είναι ίσοι. Ωστόσο, ορισμένοι ίσως πουν: “Ο Ιησούς είχε δύο φύσεις. Σε αυτή την περίπτωση μιλάει ως άνθρωπος”. Αλλά ακόμα και αν ίσχυε αυτό, τι θα λεχθεί για το άγιο πνεύμα; Αν είναι μέρος του ίδιου Θεού όπως ο Πατέρας, γιατί δεν λέει ο Ιησούς ότι και το άγιο πνεύμα γνωρίζει ό,τι γνωρίζει ο Πατέρας;

Καθώς εξακολουθείτε να μελετάτε τη Γραφή, θα εξοικειωθείτε με πολύ περισσότερες Γραφικές περικοπές οι οποίες αφορούν το εν λόγω θέμα. Αυτές επιβεβαιώνουν την αλήθεια αναφορικά με τον Πατέρα, τον Γιο και το άγιο πνεύμα.—Ψαλμός 90:2· Πράξεις 7:55· Κολοσσαείς 1:15.

^ παρ. 2 Για μια περαιτέρω εξέταση του εδαφίου Ιωάννης 1:1, βλέπε Σκοπιά 1 Νοεμβρίου 2008, σελίδες 24, 25, που είναι έκδοση των Μαρτύρων του Ιεχωβά.