Μετάβαση στο περιεχόμενο

Μετάβαση στον πίνακα περιεχομένων

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 114

Ο Χριστός με Βασιλική Εξουσία Κρίνει τα Πρόβατα και τα Κατσίκια

Ο Χριστός με Βασιλική Εξουσία Κρίνει τα Πρόβατα και τα Κατσίκια

ΜΑΤΘΑΙΟΣ 25:31-46

  • Ο ΙΗΣΟΥΣ ΑΦΗΓΕΙΤΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΒΟΛΗ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΒΑΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΚΑΤΣΙΚΙΑ

Στο Όρος των Ελαιών, ο Ιησούς μόλις αφηγήθηκε τις παραβολές των δέκα παρθένων και των ταλάντων. Πώς ολοκληρώνει την απάντησή του στην ερώτηση των αποστόλων σχετικά με το σημείο της παρουσίας του και της τελικής περιόδου του συστήματος πραγμάτων; Με μια τελευταία παραβολή για πρόβατα και κατσίκια.

Στην αρχή, ο Ιησούς παρουσιάζει το σκηνικό αυτής της παραβολής, λέγοντας στους μαθητές: «Όταν έρθει ο Γιος του ανθρώπου με τη δόξα του και όλοι οι άγγελοι μαζί του, τότε θα καθίσει στον ένδοξο θρόνο του». (Ματθαίος 25:31) Ο Ιησούς δεν αφήνει περιθώριο αμφιβολίας ότι στην παραβολή πρωταγωνιστεί ο ίδιος. Πολλές φορές έχει αποκαλέσει τον εαυτό του “Γιο του ανθρώπου”.​—Ματθαίος 8:20· 9:6· 20:18, 28.

Πότε θα εκπληρωθεί αυτή η παραβολή; Όταν ο Ιησούς “έρθει με τη δόξα του” μαζί με τους αγγέλους και καθίσει «στον ένδοξο θρόνο του». Έχει ήδη μιλήσει για «τον Γιο του ανθρώπου [που] έρχεται πάνω στα σύννεφα του ουρανού με δύναμη και μεγάλη δόξα», καθώς επίσης μαζί με τους αγγέλους του. Πότε θα συνέβαινε αυτό; «Αμέσως μετά τη θλίψη». (Ματθαίος 24:29-31· Μάρκος 13:26, 27· Λουκάς 21:27) Άρα, αυτή η παραβολή θα εκπληρωθεί όταν ο Ιησούς έρθει στο μέλλον με δόξα. Τι θα κάνει τότε;

Ο Ιησούς εξηγεί: «Όταν έρθει ο Γιος του ανθρώπου . . . , θα συγκεντρωθούν μπροστά του όλα τα έθνη και αυτός θα χωρίσει τους ανθρώπους τον έναν από τον άλλον, όπως ο βοσκός χωρίζει τα πρόβατα από τα κατσίκια. Και θα βάλει τα πρόβατα στα δεξιά του, ενώ τα κατσίκια θα τα βάλει στα αριστερά του».​—Ματθαίος 25:31-33.

Σχετικά με τα πρόβατα, που ξεχωρίζονται στην ευνοημένη πλευρά, ο Ιησούς λέει: «Τότε ο Βασιλιάς θα πει σε αυτούς που είναι στα δεξιά του: “Ελάτε, εσείς οι ευλογημένοι από τον Πατέρα μου, κληρονομήστε τη Βασιλεία που έχει ετοιμαστεί για  εσάς από τη θεμελίωση του κόσμου”». (Ματθαίος 25:34) Γιατί λαβαίνουν τα πρόβατα την εύνοια του Βασιλιά;

Ο Βασιλιάς εξηγεί: «Πείνασα και μου δώσατε να φάω· δίψασα και μου δώσατε να πιω. Ήμουν ξένος και με δεχτήκατε φιλόξενα· γυμνός, και με ντύσατε. Αρρώστησα και με φροντίσατε. Ήμουν στη φυλακή και με επισκεφτήκατε». Όταν τα πρόβατα, «οι δίκαιοι», ρωτούν με ποιον τρόπο έκαναν αυτά τα καλά πράγματα, εκείνος απαντάει: «Εφόσον τα κάνατε αυτά για έναν από αυτούς τους πιο μικρούς αδελφούς μου, τα κάνατε και για εμένα». (Ματθαίος 25:35, 36, 40, 46) Αυτές τις καλές πράξεις δεν τις κάνουν στον ουρανό, διότι εκεί δεν υπάρχουν άρρωστοι ή πεινασμένοι. Αυτές τις πράξεις πρέπει να τις κάνουν για τους αδελφούς του Χριστού στη γη.

Τι θα συμβεί στα κατσίκια, τα οποία τοποθετούνται στην αριστερή πλευρά; Ο Ιησούς λέει: «Τότε [ο Βασιλιάς] θα πει σε αυτούς που είναι στα αριστερά του: “Φύγετε από εμένα, εσείς οι καταραμένοι, και πηγαίνετε στην αιώνια φωτιά που έχει ετοιμαστεί για τον Διάβολο και τους αγγέλους του. Διότι πείνασα αλλά δεν μου δώσατε να φάω και δίψασα αλλά δεν μου δώσατε να πιω. Ήμουν ξένος αλλά δεν με δεχτήκατε φιλόξενα· γυμνός, αλλά δεν με ντύσατε· άρρωστος και στη φυλακή, αλλά δεν με φροντίσατε”». (Ματθαίος 25:41-43) Τα κατσίκια αξίζουν αυτή την κρίση επειδή δεν φέρθηκαν με καλοσύνη στους αδελφούς του Χριστού στη γη, όπως όφειλαν.

Οι απόστολοι μαθαίνουν ότι αυτός ο μελλοντικός καιρός κρίσης πρόκειται να έχει οριστικές​—αιώνιες—​συνέπειες. Ο Ιησούς τούς λέει: «Τότε [ο Βασιλιάς] θα [πει]: “Αληθινά σας λέω: Εφόσον δεν τα κάνατε αυτά για έναν από αυτούς τους πιο μικρούς, δεν τα κάνατε ούτε για εμένα”. Αυτοί θα οδηγηθούν σε αιώνια εκκοπή, αλλά οι δίκαιοι σε αιώνια ζωή».​—Ματθαίος 25:45, 46.

Η απάντηση του Ιησού στην ερώτηση των αποστόλων δίνει πολλή τροφή για σκέψη στους ακολούθους του, καθώς τους βοηθάει να εξετάσουν τη στάση και τα έργα τους.