Μετάβαση στο περιεχόμενο

Μετάβαση στον πίνακα περιεχομένων

 ΜΑΘΗΜΑ 20

Πώς Λειτουργεί το Κυβερνών Σώμα Σήμερα;

Πώς Λειτουργεί το Κυβερνών Σώμα Σήμερα;

Το κυβερνών σώμα του πρώτου αιώνα

Ανάγνωση επιστολής του κυβερνώντος σώματος

Τον πρώτο αιώνα, μια μικρή ομάδα, “οι απόστολοι και οι πρεσβύτεροι στην Ιερουσαλήμ”, υπηρετούσαν ως κυβερνών σώμα ώστε να παίρνουν σημαντικές αποφάσεις εξ ονόματος ολόκληρης της χρισμένης Χριστιανικής εκκλησίας. (Πράξεις 15:2) Όταν έπαιρναν μια ομόφωνη απόφαση, αυτή ήταν αποτέλεσμα συζήτησης για το τι λένε οι Γραφές και υποταγής στην επιρροή του πνεύματος του Θεού. (Πράξεις 15:25) Αυτό το πρότυπο ακολουθείται και σήμερα.

Χρησιμοποιείται από τον Θεό για να κάνει το θέλημά του. Οι χρισμένοι αδελφοί που υπηρετούν ως μέλη του Κυβερνώντος Σώματος έχουν έντονο ενδιαφέρον για τον Λόγο του Θεού και πολλή πείρα στον χειρισμό ζητημάτων πρακτικής και πνευματικής φύσης. Συναθροίζονται κάθε εβδομάδα για να εξετάσουν τις ανάγκες της παγκόσμιας αδελφότητας. Όπως γινόταν και τον πρώτο αιώνα, η Γραφική κατεύθυνση παρέχεται είτε μέσω επιστολών είτε μέσω περιοδευόντων επισκόπων και άλλων. Αυτό προάγει την ενότητα σκέψης και δράσης στον λαό του Θεού. (Πράξεις 16:4, 5) Το Κυβερνών Σώμα εποπτεύει την προετοιμασία της πνευματικής τροφής, δίνει ώθηση στο έργο κηρύγματος της Βασιλείας και επιβλέπει τον διορισμό αδελφών σε υπεύθυνες θέσεις.

Ανταποκρίνεται στην κατεύθυνση του πνεύματος του Θεού. Το Κυβερνών Σώμα αποβλέπει για καθοδηγία στον Παγκόσμιο Κυρίαρχο, τον Ιεχωβά, και στην Κεφαλή της εκκλησίας, τον Ιησού. (1 Κορινθίους 11:3· Εφεσίους 5:23) Τα μέλη του δεν θεωρούν τους εαυτούς τους ηγέτες του λαού του Θεού. Μαζί με όλους τους χρισμένους Χριστιανούς, «ακολουθούν το Αρνί [τον Ιησού] όπου και αν πηγαίνει». (Αποκάλυψη 14:4) Οι αδελφοί του Κυβερνώντος Σώματος εκτιμούν τις προσευχές που κάνουμε για χάρη τους.

  • Ποιοι ανήκαν στο κυβερνών σώμα τον πρώτο αιώνα;

  • Πώς επιζητεί την κατεύθυνση του Θεού το Κυβερνών Σώμα σήμερα;