Μετάβαση στο περιεχόμενο

Μετάβαση στον πίνακα περιεχομένων

 ΜΑΘΗΜΑ 22

Τι Επιτελείται σε ένα Γραφείο Τμήματος;

Τι Επιτελείται σε ένα Γραφείο Τμήματος;

Νησιά Σολομώντος

Καναδάς

Νότια Αφρική

Τα μέλη της οικογένειας Μπέθελ υπηρετούν σε διάφορα τμήματα, φροντίζοντας για το έργο κηρύγματος σε μία ή περισσότερες χώρες. Ίσως υπηρετούν σε μεταφραστικές ομάδες, στο τυπογραφείο, στη βιβλιοδεσία, στην αποθήκη εντύπων, στην παραγωγή οπτικοακουστικού υλικού ή φροντίζουν για άλλα ζητήματα της εκάστοτε περιοχής.

Μια Επιτροπή Τμήματος επιβλέπει τις δραστηριότητες. Το Κυβερνών Σώμα εμπιστεύεται τη λειτουργία του κάθε γραφείου τμήματος στην Επιτροπή του Τμήματος η οποία αποτελείται από τρεις ή περισσότερους πρεσβυτέρους με τα κατάλληλα προσόντα. Η επιτροπή ενημερώνει το Κυβερνών Σώμα για την πρόοδο της δράσης σε κάθε χώρα που βρίσκεται υπό τη δικαιοδοσία της καθώς και για οποιαδήποτε προβλήματα ανακύψουν. Αυτές οι εκθέσεις βοηθούν το Κυβερνών Σώμα να αποφασίσει ποια θέματα πρέπει να εξεταστούν σε μελλοντικά έντυπα, καθώς και σε συναθροίσεις και συνελεύσεις. Εκπρόσωποι του Κυβερνώντος Σώματος στέλνονται σε τακτική βάση να επισκεφτούν τα γραφεία τμήματος και να δώσουν κατεύθυνση στις Επιτροπές Τμήματος ως προς τον χειρισμό των διορισμών τους. (Παροιμίες 11:14) Ένα ειδικό πρόγραμμα που περιλαμβάνει μια ομιλία από τον εκπρόσωπο των κεντρικών γραφείων διευθετείται για την ενθάρρυνση εκείνων που ζουν στον τομέα του γραφείου τμήματος.

Παρέχεται υποστήριξη στις τοπικές εκκλησίες. Υπεύθυνοι αδελφοί στο γραφείο τμήματος εγκρίνουν τον σχηματισμό νέων εκκλησιών. Οι αδελφοί κατευθύνουν επίσης τη δράση των σκαπανέων, των ιεραποστόλων και των επισκόπων περιοχής που υπηρετούν στον τομέα του συγκεκριμένου γραφείου τμήματος. Διοργανώνουν συνελεύσεις, συντονίζουν την οικοδόμηση νέων Αιθουσών Βασιλείας και φροντίζουν να στέλνονται στις εκκλησίες έντυπα ανάλογα με τις ανάγκες τους. Καθετί που γίνεται σε ένα γραφείο τμήματος συμβάλλει στην εύτακτη επιτέλεση του έργου κηρύγματος.​—1 Κορινθίους 14:33, 40.

  • Πώς βοηθούν οι Επιτροπές Τμήματος το Κυβερνών Σώμα;

  • Για ποιες ευθύνες φροντίζει το γραφείο τμήματος;