Μετάβαση στο περιεχόμενο

Μετάβαση στον πίνακα περιεχομένων

Σημειώστε Πού Βρίσκεστε στην Ανάγνωση της Αγίας Γραφής

Σημειώστε Πού Βρίσκεστε στην Ανάγνωση της Αγίας Γραφής

Καθώς διαβάζετε τη Γραφή, να σημειώνετε ποιο κεφάλαιο τελειώσατε.

ΕΒΡΑΪΚΕΣ-ΑΡΑΜΑΪΚΕΣ ΓΡΑΦΕΣ

 Δημιουργία και πρώτα χρόνια της ανθρώπινης ιστορίας

 Εγκατάσταση στην Υποσχεμένη Γη

 Βασιλιάδες του αρχαίου Ισραήλ

 Επιστροφή από την εξορία

 Αφήγηση του Ιώβ

 Ψαλμοί και πρακτική σοφία

 Προφητικά συγγράμματα