Μετάβαση στο περιεχόμενο

Μετάβαση στον πίνακα περιεχομένων


Πώς θα ωφεληθείτε όσο το δυνατόν περισσότερο από αυτά τα μαθήματα της Αγίας Γραφής

Πώς θα ωφεληθείτε όσο το δυνατόν περισσότερο από αυτά τα μαθήματα της Αγίας Γραφής

Μελετήστε τα με κάποιον Μάρτυρα του Ιεχωβά: Ζητήστε μαθήματα της Γραφής από το άτομο που σας έδωσε αυτό το βιβλιάριο ή υποβάλετε αίτημα στον ιστότοπό μας, jw.org.

ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ

Να διαβάζετε την κάθε παράγραφο, καθώς και τις ερωτήσεις (Α) και τα εδάφια (Β) με έντονα γράμματα που τονίζουν τα κύρια σημεία. Προσέξτε ότι μερικά εδάφια έχουν την επισήμανση «διαβάστε».

ΜΕΣΑΙΟ ΜΕΡΟΣ

Η αρχική δήλωση (Γ) που βρίσκεται κάτω από το Ψάξτε Πιο Βαθιά εξηγεί τι θα δείτε στη συνέχεια. Οι υπότιτλοι (Δ) αναφέρουν τα βασικά σημεία του μαθήματος. Διαβάστε τα εδάφια, απαντήστε στις ερωτήσεις και δείτε τα βίντεο (Ε).

Συζητήστε τις εικόνες και τις λεζάντες (ΣΤ) και σκεφτείτε πώς θα απαντούσατε στο πλαίσιο Μερικοί Λένε (Ζ).

ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΜΕΡΟΣ

Η Περίληψη και το Τι Μάθατε; (Η) ανασκοπούν το μάθημα. Συμπληρώστε την ημερομηνία που τελειώσατε το μάθημα. Ο Στόχος (Θ) σας δίνει την ευκαιρία να εφαρμόσετε κάτι που μάθατε. Στο τμήμα Ερευνήστε (Ι) υπάρχει επιπλέον ύλη, την οποία θα μπορούσατε να επιλέξετε να εξετάσετε.

Πώς να βρίσκετε τα εδάφια στην Αγία Γραφή

Μπορείτε να εντοπίζετε τα εδάφια βρίσκοντας το βιβλίο της Γραφής (Α), το κεφάλαιο (Β) και μετά το συγκεκριμένο εδάφιο ή εδάφια (Γ). Για παράδειγμα, το Ιωάννης 17:3 βρίσκεται στο βιβλίο του Ιωάννη, στο κεφάλαιο 17, στο εδάφιο 3.