Μετάβαση στο περιεχόμενο

Μετάβαση στον πίνακα περιεχομένων

ΑΞΙΟΛΟΓΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΑΣΜΕΝΟ ΕΤΟΣ

Παγκόσμιο Τμήμα Σχεδιασμού/Οικοδόμησης

Παγκόσμιο Τμήμα Σχεδιασμού/Οικοδόμησης

ΛΟΓΩ της ραγδαίας αύξησης που παρατηρείται στην οργάνωση του Ιεχωβά, απαιτείται να οικοδομούνται όλο και περισσότερες Αίθουσες Βασιλείας, Αίθουσες Συνελεύσεων, καθώς και εγκαταστάσεις θεοκρατικών σχολών, απομακρυσμένων μεταφραστικών γραφείων και γραφείων τμήματος σε διάφορα μέρη. Γι’ αυτόν το λόγο, τον Οκτώβριο του 2013, το Κυβερνών Σώμα συγκρότησε το Παγκόσμιο Τμήμα Σχεδιασμού/Οικοδόμησης προκειμένου να επιτελείται το έργο σχεδιασμού, οικοδόμησης, ανακαίνισης και συντήρησης των εγκαταστάσεών μας με τον πιο αποτελεσματικό και οικονομικό τρόπο. Το καινούριο αυτό τμήμα βρίσκεται στα παγκόσμια κεντρικά γραφεία στο Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης και λειτουργεί υπό την κατεύθυνση της Επιτροπής Εκδόσεων του Κυβερνώντος Σώματος.

Επιβλέπει επίσης τα Περιφερειακά Τμήματα Σχεδιασμού/Οικοδόμησης, τα οποία βρίσκονται στα γραφεία τμήματος της Αυστραλίας, της Γερμανίας, των Ηνωμένων Πολιτειών και της Νότιας Αφρικής. Αυτά τα τμήματα συντονίζουν το έργο σχεδιασμού, οικοδόμησης και συντήρησης στις αντίστοιχες περιφέρειές τους. Στόχος τους είναι να επισπεύσουν την οικοδόμηση των Αιθουσών Βασιλείας. Παλιότερα, οι Αίθουσες Βασιλείας χτίζονταν με τη βοήθεια είτε της Περιφερειακής Επιτροπής Οικοδόμησης είτε του προγράμματος για χώρες με περιορισμένους πόρους. Οι δύο αυτές διευθετήσεις έχουν τώρα συγχωνευτεί ώστε να αξιοποιηθούν τα πλεονεκτήματα και των δύο και να επιταχυνθεί έτσι το έργο οικοδόμησης.

Προκειμένου να συντονίζονται οι αυξανόμενες ανάγκες για Αίθουσες Βασιλείας και Αίθουσες Συνελεύσεων, έχει δημιουργηθεί σε κάθε γραφείο τμήματος ένα Τοπικό Τμήμα Σχεδιασμού/Οικοδόμησης, το οποίο λειτουργεί υπό την επίβλεψη της Επιτροπής του Τμήματος. Ένα συναρπαστικό χαρακτηριστικό αυτών των αλλαγών είναι ότι τώρα όλα τα γραφεία τμήματος μπορούν να διορίζουν ολοχρόνιους υπηρέτες οικοδόμησης για να βοηθούν τους τοπικούς αδελφούς στην οικοδόμηση Αιθουσών Βασιλείας και Αιθουσών Συνελεύσεων.

Τον Απρίλιο του 2014, υπήρχαν πάνω από 270 μεγάλα οικοδομικά προγράμματα που έπρεπε να ολοκληρωθούν, στα οποία περιλαμβάνονταν 90 απομακρυσμένα μεταφραστικά γραφεία, 35 Αίθουσες Συνελεύσεων και 130 προγράμματα για γραφεία τμήματος. Επιπλέον, υπάρχει επιτακτική ανάγκη για Αίθουσες Βασιλείας, καθώς πάνω από 14.000 πρέπει είτε να χτιστούν είτε να ανακαινιστούν ριζικά.

Πόσο ενισχύει την πίστη μας το να βλέπουμε τον ενωμένο λαό του Ιεχωβά να ξεπερνάει εθνικά σύνορα καθώς και πολιτιστικούς και γλωσσικούς φραγμούς για να οικοδομήσει εγκαταστάσεις που θα φέρουν αίνο και δόξα στο άγιο όνομά Του! Ο Νταν Μόλχαν, ο οποίος υπηρετεί στο Γραφείο της Επιτροπής Προσωπικού στα παγκόσμια κεντρικά γραφεία, λέει: «Πρέπει να γίνουν πολλά οικοδομικά έργα ακόμα. Γι’ αυτό, εκτιμούμε τις προσευχές των αδελφών μας, καθώς και τις συνεισφορές τους. Ιδιαίτερα όμως ευχαριστούμε τους αδελφούς και τις αδελφές που προσφέρουν πρόθυμα τις δυνάμεις τους σε αυτά τα έργα».