Μετάβαση στο περιεχόμενο

Μετάβαση στον πίνακα περιεχομένων

ΜΕΛΕΤΗ 6

Σαφής Εφαρμογή Εδαφίων

Σαφής Εφαρμογή Εδαφίων

Ιωάννης 10:33-36

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Μη διαβάζετε απλώς ένα εδάφιο και μετά προχωράτε στο επόμενο σημείο. Να βεβαιώνεστε ότι οι ακροατές σας διακρίνουν ξεκάθαρα τη σύνδεση ανάμεσα στο εδάφιο που διαβάζετε και στο σημείο που θέλετε να τονίσετε.

ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ:

  • Απομονώστε τις βασικές λέξεις. Αφού διαβάσετε ένα εδάφιο, τονίστε τις λέξεις που σχετίζονται άμεσα με το κύριο σημείο σας. Αυτό μπορεί να γίνει αν τις επαναλάβετε ή αν κάνετε μια ερώτηση που προτρέπει τους ακροατές σας να βρουν τις βασικές λέξεις.

  • Τονίστε το σημείο. Αν έχετε εισαγάγει κάποιο εδάφιο αναφέροντας για ποιον λόγο θα το διαβάσετε, εξηγήστε πώς σχετίζονται οι βασικές λέξεις του εδαφίου με αυτόν τον λόγο.

  • Κάντε απλή εφαρμογή. Μη σχολιάσετε άσχετες λεπτομέρειες που δεν υποστηρίζουν το κύριο σημείο. Με βάση αυτά που ήδη γνωρίζουν οι ακροατές σας για το θέμα, αποφασίστε πόσες πληροφορίες είναι απαραίτητες για να καταλάβουν εύκολα και ξεκάθαρα πώς εφαρμόζεται το σημείο.