Μετάβαση στο περιεχόμενο

Μετάβαση στον πίνακα περιεχομένων

ΜΕΛΕΤΗ 3

Χρήση Ερωτήσεων

Χρήση Ερωτήσεων

Ματθαίος 16:13-16

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Να κάνετε διακριτικές ερωτήσεις για να τραβήξετε και να κρατήσετε την προσοχή, για να βοηθήσετε τους ακροατές σας να κάνουν λογικούς συλλογισμούς και για να τονίσετε τα σημαντικά σημεία.

ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ:

  • Τραβήξτε και κρατήστε την προσοχή. Κάντε ρητορικές ερωτήσεις που υποκινούν τους άλλους να δώσουν μια νοερή απάντηση ή κινούν την περιέργειά τους.

  • Κάντε λογικούς συλλογισμούς σχετικά με κάποιο θέμα. Βοηθήστε τους ακροατές σας να ακολουθήσουν τη λογική των επιχειρημάτων σας κάνοντας μια σειρά από ερωτήσεις που οδηγούν σε λογικό συμπέρασμα.

  • Τονίστε τα σημαντικά σημεία. Για να εισαγάγετε μια βασική σκέψη, κάντε μια ερώτηση που θα τραβήξει την προσοχή. Αφού εξετάσετε ένα σημαντικό σημείο ή καθώς ολοκληρώνετε την παρουσίασή σας, κάντε ερωτήσεις ανασκόπησης.