Μετάβαση στο περιεχόμενο

Μετάβαση στον πίνακα περιεχομένων

Χρονοδιάγραμμα της Αγίας Γραφής

Χρονοδιάγραμμα της Αγίας Γραφής
 1. «Στην αρχή . . .»

 2. 4026 Π.Κ.Χ. Δημιουργία του Αδάμ

 3.  3096 Π.Κ.Χ. Θάνατος του Αδάμ

 4.  2370 Π.Κ.Χ. Πέφτουν τα νερά του Κατακλυσμού

 5.  2018 Π.Κ.Χ. Γεννιέται ο Αβραάμ

 6. 1943 Π.Κ.Χ. Αβραμιαία διαθήκη

 7.  1750 Π.Κ.Χ. Ο Ιωσήφ πουλιέται ως δούλος

 8.  πριν από το 1613 Π.Κ.Χ. Δοκιμασία του Ιώβ

 9.  1513 Π.Κ.Χ. Έξοδος από την Αίγυπτο

 10.  1473 Π.Κ.Χ. Ο Ισραήλ μπαίνει στη Χαναάν υπό τον Ιησού του Ναυή

 11. 1467 Π.Κ.Χ. Ολοκληρώνεται η κυρίως κατάκτηση της Χαναάν

 12.  1117 Π.Κ.Χ. Ο Σαούλ χρίεται βασιλιάς

 13.  1070 Π.Κ.Χ. Ο Θεός υπόσχεται στον Δαβίδ τη Βασιλεία

 14. 1037 Π.Κ.Χ. Ο Σολομών γίνεται βασιλιάς

 15. 1027 Π.Κ.Χ. Αποπερατώνεται ο ναός στην Ιερουσαλήμ

 16. περίπου 1020 Π.Κ.Χ. Ολοκληρώνεται το Άσμα Ασμάτων

 17.  997 Π.Κ.Χ. Ο Ισραήλ διαιρείται σε δύο βασίλεια

 18.  περίπου 717 Π.Κ.Χ. Ολοκληρώνεται η συλλογή των Παροιμιών

 19.  607 Π.Κ.Χ. Καταστρέφεται η Ιερουσαλήμ. Αρχίζει η εξορία στη Βαβυλώνα

 20.  539 Π.Κ.Χ. Η Βαβυλώνα κατακτάται από τον Κύρο

 21. 537 Π.Κ.Χ. Οι Ιουδαίοι εξόριστοι επιστρέφουν στην Ιερουσαλήμ

 22. 455 Π.Κ.Χ. Ανοικοδομούνται τα τείχη της Ιερουσαλήμ. Αρχίζουν οι 69 εβδομάδες ετών

 23.  Μετά το 443 Π.Κ.Χ. Ο Μαλαχίας ολοκληρώνει το προφητικό του βιβλίο

 24.  περίπου 2 Π.Κ.Χ. Γέννηση του Ιησού

 25. 29 Κ.Χ. Βαφτίζεται ο Ιησούς και  αρχίζει να κηρύττει για τη Βασιλεία του Θεού

 26. 31 Κ.Χ. Ο Ιησούς διαλέγει τους 12 αποστόλους του. Εκφωνεί την Επί του Όρους Ομιλία

 27.  32 Κ.Χ. Ο Ιησούς ανασταίνει τον Λάζαρο

 28.  14 Νισάν 33 Κ.Χ. Κρεμούν τον Ιησού στο ξύλο (ο Νισάν αντιστοιχεί σε τμήμα του Μαρτίου και τμήμα του Απριλίου)

 29. 16 Νισάν 33 Κ.Χ. Ο Ιησούς ανασταίνεται

 30.  6 Σιβάν 33 Κ.Χ. Πεντηκοστή. Έκχυση αγίου πνεύματος (ο Σιβάν αντιστοιχεί σε τμήμα του Μαΐου και τμήμα του Ιουνίου)

 31. 36 Κ.Χ. Ο Κορνήλιος γίνεται Χριστιανός

 32.  περίπου 47-48 Κ.Χ. Πρώτη περιοδεία κηρύγματος του Παύλου

 33. περίπου 49-52 Κ.Χ. Δεύτερη περιοδεία κηρύγματος του Παύλου

 34. περίπου 52-56 Κ.Χ. Τρίτη περιοδεία κηρύγματος του Παύλου

 35.  περίπου 60-61 Κ.Χ. Ο Παύλος γράφει επιστολές ενόσω είναι φυλακισμένος στη Ρώμη

 36.  πριν από το 62 Κ.Χ. Ο Ιάκωβος, ετεροθαλής αδελφός του Ιησού, γράφει την επιστολή του

 37.  66 Κ.Χ. Οι Ιουδαίοι εξεγείρονται κατά της Ρώμης

 38. 70 Κ.Χ. Η Ιερουσαλήμ και ο ναός της καταστρέφονται από τους Ρωμαίους

 39.  περίπου 96 Κ.Χ. Ο Ιωάννης γράφει την Αποκάλυψη

 40. περίπου 100 Κ.Χ. Θάνατος του Ιωάννη, του τελευταίου των αποστόλων