Μετάβαση στο περιεχόμενο

Μετάβαση στον πίνακα περιεχομένων

 ΤΜΗΜΑ 17

Ο Ιησούς Διδάσκει για τη Βασιλεία του Θεού

Ο Ιησούς Διδάσκει για τη Βασιλεία του Θεού

Ο Ιησούς διδάσκει τους μαθητές του πολλά πράγματα, αλλά επικεντρώνεται σε ένα κύριο θέμα—τη Βασιλεία του Θεού

ΠΟΙΑ ήταν η αποστολή του Ιησού στη γη; Ο ίδιος είπε: «Πρέπει να διακηρύξω τα καλά νέα της βασιλείας του Θεού, επειδή για αυτό στάλθηκα». (Λουκάς 4:43) Εξετάστε τέσσερα πράγματα που δίδαξε ο Ιησούς για αυτή τη Βασιλεία, το επίκεντρο του κηρύγματός του.

1. Ο Ιησούς ήταν ο προσδιορισμένος Βασιλιάς. Ο Ιησούς δήλωσε ευθέως ότι ήταν ο προειπωμένος Μεσσίας. (Ιωάννης 4:25, 26) Έδειξε επίσης ότι ήταν ο Βασιλιάς τον οποίο είχε δει σε όραμα ο προφήτης Δανιήλ. Ο Ιησούς είπε στους αποστόλους του ότι μια ημέρα θα καθόταν σε «ένδοξο θρόνο» και ότι θα κάθονταν και αυτοί επίσης σε θρόνους. (Ματθαίος 19:28) Αναφέρθηκε σε αυτή την ομάδα κυβερνητών ως το «μικρό ποίμνιό» του, επισήμανε δε ότι είχε και «άλλα πρόβατα» τα οποία δεν αποτελούσαν μέρος αυτής της ομάδας.Λουκάς 12:32· Ιωάννης 10:16.

2. Η Βασιλεία του Θεού θα προήγε την αληθινή δικαιοσύνη. Ο Ιησούς έδειξε ότι η Βασιλεία θα εξάλειφε τη μεγαλύτερη αδικία αγιάζοντας το όνομα του Ιεχωβά Θεού και απαλλάσσοντάς το από όλο το όνειδος που έχει συσσωρεύσει πάνω του ο Σατανάς από τον καιρό του στασιασμού στην Εδέμ. (Ματθαίος 6:9, 10) Επίσης, ο Ιησούς έδειχνε καθημερινά απροσωποληψία διδάσκοντας άντρες και γυναίκες, πλούσιους και φτωχούς, χωρίς διακρίσεις. Μολονότι η αποστολή του ήταν πρωτίστως να διδάξει τους Ισραηλίτες, πρόσφερε επίσης τη βοήθειά του σε Σαμαρείτες και Εθνικούς, δηλαδή μη Ιουδαίους. Ανόμοια με τους θρησκευτικούς ηγέτες της εποχής του, δεν εκδήλωσε ίχνος προκατάληψης ή μεροληψίας.

3. Η Βασιλεία του Θεού δεν θα ήταν μέρος αυτού του κόσμου. Ο Ιησούς έζησε σε καιρό μεγάλου αναβρασμού. Η χώρα όπου ζούσε βρισκόταν υπό την κυριαρχία μιας ξένης δύναμης. Ωστόσο, όταν οι άνθρωποι προσπάθησαν να τον αναμείξουν στις τότε πολιτικές υποθέσεις, εκείνος αποσύρθηκε από αυτούς. (Ιωάννης 6:14, 15) Είπε σε έναν πολιτικό: «Η βασιλεία μου δεν είναι μέρος αυτού του κόσμου». (Ιωάννης 18:36) Στους ακολούθους του, είπε: «Δεν είστε μέρος του κόσμου». (Ιωάννης 15:19) Δεν τους επέτρεπε να χρησιμοποιούν όπλα, ούτε ακόμη και για να υπερασπιστούν τον ίδιο προσωπικά.Ματθαίος 26:51, 52.

“Ταξίδευε από χωριό σε χωριό, κηρύττοντας και αναγγέλλοντας τα καλά νέα της βασιλείας του Θεού”.Λουκάς 8:1

4. Η διακυβέρνηση του Χριστού θα βασιζόταν στην αγάπη. Ο Ιησούς υποσχέθηκε ότι θα αναζωογονούσε τους ανθρώπους, ότι θα ελάφρυνε τα βάρη τους. (Ματθαίος 11:28-30) Έτσι και έκανε. Έδωσε στοργικές, πρακτικές συμβουλές για την αντιμετώπιση της ανησυχίας, τη βελτίωση των σχέσεων, την καταπολέμηση του υλισμού και την εξεύρεση ευτυχίας. (Ματθαίος, κεφάλαια 5-7) Επειδή εκδήλωνε αγάπη, άνθρωποι από όλα τα κοινωνικά στρώματα τον θεωρούσαν προσιτό. Ακόμη και οι πιο καταπιεσμένοι συνέρρεαν σε αυτόν, βέβαιοι ότι θα τους συμπεριφερόταν με καλοσύνη και αξιοπρέπεια. Τι Κυβερνήτης θα είναι ο Ιησούς!

Ο Ιησούς δίδαξε για τη Βασιλεία του Θεού με άλλον έναν πολύ δυναμικό τρόπο. Έκανε πολλά θαύματα. Για ποιο λόγο; Ας δούμε.

—Βασίζεται στα βιβλία Ματθαίος, Μάρκος, Λουκάς και Ιωάννης.