Μετάβαση στο περιεχόμενο

Μετάβαση στον πίνακα περιεχομένων

Το Δεύτερο Βιβλίο των Χρονικών

Κεφάλαια

Περίληψη Περιεχομένων

 • 1

  • Το αίτημα του Σολομώντα για σοφία (1-12)

  • Ο πλούτος του Σολομώντα (13-17)

 • 2

  • Προετοιμασίες για την οικοδόμηση του ναού (1-18)

 • 3

  • Ο Σολομών αρχίζει την οικοδόμηση του ναού (1-7)

  • Τα Άγια των Αγίων (8-14)

  • Οι δύο χάλκινοι στύλοι (15-17)

 • 4

  • Το θυσιαστήριο, η Θάλασσα και οι λεκάνες (1-6)

  • Λυχνοστάτες, τραπέζια και αυλές (7-11α)

  • Ολοκληρώνονται τα σκεύη του ναού (11β-22)

 • 5

  • Προετοιμασίες για την εγκαινίαση του ναού (1-14)

   • Η Κιβωτός τοποθετείται μέσα στον ναό (2-10)

 • 6

  • Ο Σολομών απευθύνεται στον λαό (1-11)

  • Ο Σολομών αναπέμπει την προσευχή εγκαινίασης (12-42)

 • 7

  • Ο ναός γεμίζει με τη δόξα του Ιεχωβά (1-3)

  • Τελετές εγκαινίασης (4-10)

  • Ο Ιεχωβά εμφανίζεται στον Σολομώντα (11-22)

 • 8

  • Άλλα οικοδομικά έργα του Σολομώντα (1-11)

  • Οργανώνεται η λατρεία στον ναό (12-16)

  • Ο στόλος του Σολομώντα (17, 18)

 • 9

  • Η βασίλισσα της Σεβά επισκέπτεται τον Σολομώντα (1-12)

  • Ο πλούτος του Σολομώντα (13-28)

  • Θάνατος του Σολομώντα (29-31)

 • 10

  • Ο στασιασμός του Ισραήλ εναντίον του Ροβοάμ (1-19)

 • 11

  • Η διακυβέρνηση του Ροβοάμ (1-12)

  • Οι όσιοι Λευίτες φεύγουν για τον Ιούδα (13-17)

  • Η οικογένεια του Ροβοάμ (18-23)

 • 12

  • Η επίθεση του Σισάκ στην Ιερουσαλήμ (1-12)

  • Το τέλος της διακυβέρνησης του Ροβοάμ (13-16)

 • 13

  • Ο Αβιά, βασιλιάς του Ιούδα (1-22)

   • Ο Αβιά νικάει τον Ιεροβοάμ (3-20)

 • 14

  • Θάνατος του Αβιά (1)

  • Ο Ασά, βασιλιάς του Ιούδα (2-8)

  • Ο Ασά νικάει 1.000.000 Αιθίοπες (9-15)

 • 15

  • Οι μεταρρυθμίσεις του Ασά (1-19)

 • 16

  • Η συνθήκη του Ασά με τη Συρία (1-6)

  • Ο Ανανί επιπλήττει τον Ασά (7-10)

  • Θάνατος του Ασά (11-14)

 • 17

  • Ο Ιωσαφάτ, βασιλιάς του Ιούδα (1-6)

  • Εκστρατεία διδασκαλίας (7-9)

  • Η στρατιωτική δύναμη του Ιωσαφάτ (10-19)

 • 18

  • Ο Ιωσαφάτ συμμαχεί με τον Αχαάβ (1-11)

  • Ο Μιχαΐας προφητεύει ήττα (12-27)

  • Ο Αχαάβ σκοτώνεται στη Ραμώθ-γαλαάδ (28-34)

 • 19

  • Ο Ιηού επιτιμά τον Ιωσαφάτ (1-3)

  • Οι μεταρρυθμίσεις του Ιωσαφάτ (4-11)

 • 20

  • Γειτονικά έθνη απειλούν τον Ιούδα (1-4)

  • Ο Ιωσαφάτ προσεύχεται για βοήθεια (5-13)

  • Η απάντηση του Ιεχωβά (14-19)

  • Ο Ιούδας σώζεται θαυματουργικά (20-30)

  • Το τέλος της διακυβέρνησης του Ιωσαφάτ (31-37)

 • 21

  • Ο Ιωράμ, βασιλιάς του Ιούδα (1-11)

  • Γραπτό μήνυμα από τον Ηλία (12-15)

  • Το άσχημο τέλος του Ιωράμ (16-20)

 • 22

  • Ο Οχοζίας, βασιλιάς του Ιούδα (1-9)

  • Η Γοθολία σφετερίζεται τον θρόνο (10-12)

 • 23

  • Ο Ιωδαέ επεμβαίνει· ο Ιωάς γίνεται βασιλιάς (1-11)

  • Θανάτωση της Γοθολίας (12-15)

  • Οι μεταρρυθμίσεις του Ιωδαέ (16-21)

 • 24

  • Η διακυβέρνηση του Ιωάς (1-3)

  • Ο Ιωάς ανακαινίζει τον ναό (4-14)

  • Η αποστασία του Ιωάς (15-22)

  • Η δολοφονία του Ιωάς (23-27)

 • 25

  • Ο Αμαζίας, βασιλιάς του Ιούδα (1-4)

  • Πόλεμος με τον Εδώμ (5-13)

  • Η ειδωλολατρία του Αμαζία (14-16)

  • Πόλεμος με τον βασιλιά Ιωάς του Ισραήλ (17-24)

  • Θάνατος του Αμαζία (25-28)

 • 26

  • Ο Οζίας, βασιλιάς του Ιούδα (1-5)

  • Οι στρατιωτικοί άθλοι του Οζία (6-15)

  • Ο υπεροπτικός Οζίας γίνεται λεπρός (16-21)

  • Θάνατος του Οζία (22, 23)

 • 27

  • Ο Ιωθάμ, βασιλιάς του Ιούδα (1-9)

 • 28

  • Ο Άχαζ, βασιλιάς του Ιούδα (1-4)

  • Ήττα από τη Συρία και τον Ισραήλ (5-8)

  • Ο Ωδήδ προειδοποιεί τον Ισραήλ (9-15)

  • Ο Ιούδας ταπεινώνεται (16-19)

  • Η ειδωλολατρία του Άχαζ και ο θάνατός του (20-27)

 • 29

  • Ο Εζεκίας, βασιλιάς του Ιούδα (1, 2)

  • Οι μεταρρυθμίσεις του Εζεκία (3-11)

  • Καθαρισμός του ναού (12-19)

  • Αποκαθίστανται οι υπηρεσίες του ναού (20-36)

 • 30

  • Ο Εζεκίας γιορτάζει το Πάσχα (1-27)

 • 31

  • Ο Εζεκίας ξεριζώνει την αποστασία (1)

  • Κατάλληλη υποστήριξη στους ιερείς και στους Λευίτες (2-21)

 • 32

  • Ο Σενναχειρείμ απειλεί την Ιερουσαλήμ (1-8)

  • Ο Σενναχειρείμ προκαλεί τον Ιεχωβά (9-19)

  • Άγγελος επιφέρει πλήγμα στον ασσυριακό στρατό (20-23)

  • Η αρρώστια και η υπεροψία του Εζεκία (24-26)

  • Τα επιτεύγματα του Εζεκία και ο θάνατός του (27-33)

 • 33

  • Ο Μανασσής, βασιλιάς του Ιούδα (1-9)

  • Ο Μανασσής μετανοεί για την κακία του (10-17)

  • Θάνατος του Μανασσή (18-20)

  • Ο Αμών, βασιλιάς του Ιούδα (21-25)

 • 34

  • Ο Ιωσίας, βασιλιάς του Ιούδα (1, 2)

  • Οι μεταρρυθμίσεις του Ιωσία (3-13)

  • Βρίσκουν το βιβλίο του Νόμου (14-21)

  • Η Όλδα προφητεύει συμφορά (22-28)

  • Ο Ιωσίας διαβάζει το βιβλίο στον λαό (29-33)

 • 35

  • Ο Ιωσίας κάνει διευθετήσεις για ένα μεγάλο Πάσχα (1-19)

  • Ο Ιωσίας θανατώνεται από τον Φαραώ Νεχώ (20-27)

 • 36

  • Ο Ιωάχαζ, βασιλιάς του Ιούδα (1-3)

  • Ο Ιωακείμ, βασιλιάς του Ιούδα (4-8)

  • Ο Ιωαχίν, βασιλιάς του Ιούδα (9, 10)

  • Ο Σεδεκίας, βασιλιάς του Ιούδα (11-14)

  • Καταστροφή της Ιερουσαλήμ (15-21)

  • Το διάταγμα του Κύρου για την ανοικοδόμηση του ναού (22, 23)