Μετάβαση στο περιεχόμενο

Μετάβαση στον πίνακα περιεχομένων

Το Δεύτερο Βιβλίο του Σαμουήλ

Κεφάλαια

Περίληψη Περιεχομένων

 • 1

  • Ο Δαβίδ πληροφορείται τον θάνατο του Σαούλ (1-16)

  • Η θρηνωδία του Δαβίδ για τον Σαούλ και τον Ιωνάθαν (17-27)

 • 2

  • Ο Δαβίδ γίνεται βασιλιάς του Ιούδα (1-7)

  • Ο Ις-βοσθέ γίνεται βασιλιάς του Ισραήλ (8-11)

  • Πόλεμος μεταξύ του οίκου του Δαβίδ και του οίκου του Σαούλ (12-32)

 • 3

  • Ο οίκος του Δαβίδ γίνεται ισχυρότερος (1)

  • Οι γιοι του Δαβίδ (2-5)

  • Ο Αβενήρ αυτομολεί στον Δαβίδ (6-21)

  • Ο Ιωάβ σκοτώνει τον Αβενήρ (22-30)

  • Ο Δαβίδ πενθεί για τον Αβενήρ (31-39)

 • 4

  • Η δολοφονία του Ις-βοσθέ (1-8)

  • Ο Δαβίδ διατάζει τη θανάτωση των δολοφόνων (9-12)

 • 5

  • Ο Δαβίδ γίνεται βασιλιάς όλου του Ισραήλ (1-5)

  • Κατάκτηση της Ιερουσαλήμ (6-16)

   • Σιών, η Πόλη του Δαβίδ (7)

  • Ο Δαβίδ νικάει τους Φιλισταίους (17-25)

 • 6

  • Η Κιβωτός μεταφέρεται στην Ιερουσαλήμ (1-23)

   • Ο Ουζά πιάνει την Κιβωτό και θανατώνεται (6-8)

   • Η Μιχάλ καταφρονεί τον Δαβίδ (16, 20-23)

 • 7

  • Ο Δαβίδ δεν θα χτίσει τον ναό (1-7)

  • Διαθήκη με τον Δαβίδ για μια βασιλεία (8-17)

  • Η ευχαριστήρια προσευχή του Δαβίδ (18-29)

 • 8

  • Οι νίκες του Δαβίδ (1-14)

  • Το επιτελείο του Δαβίδ (15-18)

 • 9

  • Η όσια αγάπη του Δαβίδ για τον Μεφιβοσθέ (1-13)

 • 10

  • Νίκες επί του Αμμών και της Συρίας (1-19)

 • 11

  • Η μοιχεία του Δαβίδ με τη Βηθ-σαβεέ (1-13)

  • Ο Δαβίδ διευθετεί να θανατωθεί ο Ουρίας (14-25)

  • Ο Δαβίδ παίρνει τη Βηθ-σαβεέ για σύζυγό του (26, 27)

 • 12

  • Ο Νάθαν επιπλήττει τον Δαβίδ (1-15α)

  • Ο γιος της Βηθ-σαβεέ πεθαίνει (15β-23)

  • Η Βηθ-σαβεέ γεννάει τον Σολομώντα (24, 25)

  • Κατάκτηση της πόλης Ραββά των Αμμωνιτών (26-31)

 • 13

  • Ο Αμνών βιάζει τη Θάμαρ (1-22)

  • Ο Αβεσσαλώμ σκοτώνει τον Αμνών (23-33)

  • Ο Αβεσσαλώμ καταφεύγει στη Γεσούρ (34-39)

 • 14

  • Ο Ιωάβ και η Θεκωίτισσα (1-17)

  • Ο Δαβίδ αντιλαμβάνεται το τέχνασμα του Ιωάβ (18-20)

  • Ο Αβεσσαλώμ παίρνει την άδεια να επιστρέψει (21-33)

 • 15

  • Η συνωμοσία και η εξέγερση του Αβεσσαλώμ (1-12)

  • Ο Δαβίδ διαφεύγει από την Ιερουσαλήμ (13-30)

  • Ο Αχιτόφελ συμπράττει με τον Αβεσσαλώμ (31)

  • Ανατίθεται στον Χουσαΐ να ανατρέψει τα σχέδια του Αχιτόφελ (32-37)

 • 16

  • Ο Ζιβά συκοφαντεί τον Μεφιβοσθέ (1-4)

  • Ο Σιμεΐ καταριέται τον Δαβίδ (5-14)

  • Ο Αβεσσαλώμ αποδέχεται τον Χουσαΐ (15-19)

  • Η συμβουλή του Αχιτόφελ (20-23)

 • 17

  • Ο Χουσαΐ ανατρέπει τη συμβουλή του Αχιτόφελ (1-14)

  • Κατόπιν προειδοποίησης, ο Δαβίδ γλιτώνει από τον Αβεσσαλώμ (15-29)

   • Ο Βαρζελαΐ και άλλοι φέρνουν προμήθειες (27-29)

 • 18

  • Η ήττα και ο θάνατος του Αβεσσαλώμ (1-18)

  • Ο Δαβίδ πληροφορείται τον θάνατο του Αβεσσαλώμ (19-33)

 • 19

  • Ο Δαβίδ πενθεί για τον Αβεσσαλώμ (1-4)

  • Ο Ιωάβ επιπλήττει τον Δαβίδ (5-8α)

  • Ο Δαβίδ επιστρέφει στην Ιερουσαλήμ (8β-15)

  • Ο Σιμεΐ ζητάει συγχώρηση (16-23)

  • Αποδεικνύεται η αθωότητα του Μεφιβοσθέ (24-30)

  • Αποδίδεται τιμή στον Βαρζελαΐ (31-40)

  • Λογομαχία μεταξύ των φυλών (41-43)

 • 20

  • Ο στασιασμός του Σεβά· ο Ιωάβ σκοτώνει τον Αμασά (1-13)

  • Η καταδίωξη και ο αποκεφαλισμός του Σεβά (14-22)

  • Το επιτελείο του Δαβίδ (23-26)

 • 21

  • Οι Γαβαωνίτες εκδικούνται τον οίκο του Σαούλ (1-14)

  • Πόλεμοι με τους Φιλισταίους (15-22)

 • 22

  • Ο Δαβίδ αινεί τον Θεό για τις πράξεις σωτηρίας του (1-51)

   • “Ο Ιεχωβά είναι ο βράχος μου” (2)

   • Ο Ιεχωβά είναι όσιος με τους οσίους (26)

 • 23

  • Τα τελευταία λόγια του Δαβίδ (1-7)

  • Οι άθλοι των κραταιών πολεμιστών του Δαβίδ (8-39)

 • 24

  • Ο Δαβίδ αμαρτάνει κάνοντας απογραφή (1-14)

  • Η επιδημία σκοτώνει 70.000 άτομα (15-17)

  • Ο Δαβίδ χτίζει θυσιαστήριο (18-25)

   • Δεν γίνονται θυσίες χωρίς αντίτιμο (24)