Το Δεύτερο των Χρονικών 34:1-33

  • Ο Ιωσίας, βασιλιάς του Ιούδα (1, 2)

  • Οι μεταρρυθμίσεις του Ιωσία (3-13)

  • Βρίσκουν το βιβλίο του Νόμου (14-21)

  • Η Όλδα προφητεύει συμφορά (22-28)

  • Ο Ιωσίας διαβάζει το βιβλίο στον λαό (29-33)

34  Ο Ιωσίας+ ήταν οχτώ χρονών όταν έγινε βασιλιάς, και βασίλεψε στην Ιερουσαλήμ 31 χρόνια.+  Αυτός έκανε το σωστό στα μάτια του Ιεχωβά και βάδισε πλήρως στα χνάρια του Δαβίδ του προπάτορά του χωρίς να παρεκκλίνει δεξιά ή αριστερά.  Το όγδοο έτος της βασιλείας του, ενώ ήταν ακόμη παιδί, άρχισε να αναζητάει τον Θεό του Δαβίδ του προπάτορά του·+ το δωδέκατο έτος, άρχισε να καθαρίζει τον Ιούδα και την Ιερουσαλήμ+ από τους υψηλούς τόπους+ και τους ιερούς στύλους,* τις γλυπτές εικόνες+ και τα χυτά αγάλματα.*  Επίσης, γκρέμισαν παρουσία του τα θυσιαστήρια των Βάαλ, και αυτός έκοψε τις στήλες του θυμιάματος που υπήρχαν από πάνω τους. Εκτός από αυτό κομμάτιασε τους ιερούς στύλους,* τις γλυπτές εικόνες και τα χυτά αγάλματα* και τα έκανε σκόνη, την οποία σκόρπισε πάνω στους τάφους εκείνων που θυσίαζαν σε αυτά.+  Και έκαψε τα κόκαλα των ιερέων πάνω στα θυσιαστήριά τους.+ Έτσι καθάρισε τον Ιούδα και την Ιερουσαλήμ.  Παρόμοια στις πόλεις του Μανασσή, του Εφραΐμ,+ του Συμεών και ως τον Νεφθαλί, στα ερείπια που υπήρχαν ολόγυρά τους,  γκρέμισε τα θυσιαστήρια και συνέτριψε τους ιερούς στύλους* και τις γλυπτές εικόνες,+ κάνοντάς τα σκόνη· έκοψε όλες τις στήλες του θυμιάματος σε όλη τη γη του Ισραήλ,+ και έπειτα επέστρεψε στην Ιερουσαλήμ.  Το δέκατο όγδοο έτος της βασιλείας του, αφού είχε καθαρίσει τη χώρα και τον ναό,* έστειλε τον Σαφάν,+ τον γιο του Αζαλία, τον Μαασία, τον αρχηγό της πόλης, και τον Ιωάχ, τον γιο του Ιεχωάχαζ, τον υπομνηματογράφο, να επισκευάσουν τον οίκο του Ιεχωβά του Θεού του.+  Αυτοί πήγαν στον Χελκία τον αρχιερέα και του έδωσαν τα χρήματα που είχαν προσφερθεί στον οίκο του Θεού. Τα χρήματα τα είχαν συγκεντρώσει οι Λευίτες που υπηρετούσαν ως θυρωροί από τον Μανασσή, τον Εφραΐμ και όλο τον υπόλοιπο Ισραήλ,+ καθώς και από όλο τον Ιούδα, τον Βενιαμίν και τους κατοίκους της Ιερουσαλήμ. 10  Ύστερα τα χρήματα δόθηκαν σε εκείνους που ήταν διορισμένοι να επιβλέπουν τις εργασίες στον οίκο του Ιεχωβά. Με τη σειρά τους, όσοι εργάζονταν στον οίκο του Ιεχωβά επιδιόρθωσαν και επισκεύασαν με αυτά τον οίκο. 11  Τα έδωσαν στους τεχνίτες και στους οικοδόμους για να αγοράσουν πελεκημένες πέτρες και ξύλα για σφιγκτήρες και για να φτιάξουν με δοκάρια τα οικήματα που οι βασιλιάδες του Ιούδα είχαν αφήσει να ερειπωθούν.+ 12  Όλοι αυτοί έκαναν το έργο πιστά.+ Υπεύθυνοί τους διορίστηκαν οι Λευίτες Ιαάθ και Αβδιού από τους Μεραρίτες,+ και ο Ζαχαρίας και ο Μεσουλλάμ από τους Κααθίτες,+ για να υπηρετούν ως επιβλέποντες. Οι Λευίτες, οι οποίοι ήταν όλοι επιδέξιοι μουσικοί,+ 13  ήταν υπεύθυνοι για τους ανειδίκευτους εργάτες* και επέβλεπαν όλους όσους ασχολούνταν με κάθε είδους υπηρεσία· μερικοί Λευίτες ήταν γραμματείς, επόπτες και φύλακες των πυλών.+ 14  Καθώς έβγαζαν τα χρήματα που είχαν προσφερθεί στον οίκο του Ιεχωβά,+ ο Χελκίας ο ιερέας βρήκε το βιβλίο του Νόμου του Ιεχωβά+ που είχε δοθεί μέσω του* Μωυσή.+ 15  Ο Χελκίας λοιπόν είπε στον Σαφάν τον γραμματέα: «Βρήκα το βιβλίο του Νόμου στον οίκο του Ιεχωβά». Και έδωσε ο Χελκίας το βιβλίο στον Σαφάν. 16  Κατόπιν ο Σαφάν έφερε το βιβλίο στον βασιλιά και του είπε: «Οι υπηρέτες σου κάνουν όλα όσα τους ανατέθηκαν. 17  Πήραν τα χρήματα που βρίσκονταν στον οίκο του Ιεχωβά και τα παρέδωσαν στους διορισμένους και σε εκείνους που κάνουν το έργο». 18  Επίσης ο Σαφάν ο γραμματέας είπε στον βασιλιά: «Έχω εδώ ένα βιβλίο που μου έδωσε ο Χελκίας ο ιερέας».+ Μετά ο Σαφάν άρχισε να διαβάζει από αυτό ενώπιον του βασιλιά.+ 19  Μόλις ο βασιλιάς άκουσε τα λόγια του Νόμου, έσκισε τα ρούχα του.+ 20  Ύστερα έδωσε την εξής διαταγή στον Χελκία, στον Αχικάμ,+ τον γιο του Σαφάν, στον Αβδών, τον γιο του Μιχαία, στον Σαφάν τον γραμματέα και στον Ασαΐα, τον υπηρέτη του βασιλιά: 21  «Πηγαίνετε, ρωτήστε τον Ιεχωβά εκ μέρους μου και εκ μέρους όσων απομένουν στον Ισραήλ και στον Ιούδα σχετικά με τα λόγια του βιβλίου που βρέθηκε· διότι η οργή του Ιεχωβά που θα ξεσπάσει πάνω μας είναι μεγάλη επειδή οι προπάτορές μας δεν εκτέλεσαν τον λόγο του Ιεχωβά και δεν τήρησαν όλα όσα είναι γραμμένα σε αυτό το βιβλίο».+ 22  Έτσι λοιπόν, ο Χελκίας και οι απεσταλμένοι του βασιλιά πήγαν στην Όλδα την προφήτισσα.+ Αυτή ήταν σύζυγος του Σαλλούμ, γιου του Τικβά, γιου του Αράς, του ιματιοφύλακα, και κατοικούσε στο Δεύτερο Τμήμα της Ιερουσαλήμ· και της μίλησαν εκεί.+ 23  Εκείνη τους είπε: «Να τι λέει ο Ιεχωβά, ο Θεός του Ισραήλ: “Πείτε στον άνθρωπο που σας έστειλε σε εμένα: 24  «Να τι λέει ο Ιεχωβά: “Εγώ θα φέρω συμφορά σε αυτόν τον τόπο και στους κατοίκους του,+ όλες τις κατάρες που είναι γραμμένες στο βιβλίο+ που διάβασαν ενώπιον του βασιλιά του Ιούδα. 25  Εφόσον με εγκατέλειψαν+ και υψώνουν καπνό θυσίας σε άλλους θεούς για να με προσβάλουν+ με όλα τα έργα των χεριών τους, η οργή μου θα ξεσπάσει πάνω σε αυτόν τον τόπο και δεν θα σβήσει”».+ 26  Αλλά στον βασιλιά του Ιούδα, ο οποίος σας έστειλε να ρωτήσετε τον Ιεχωβά, να πείτε: «Να τι λέει ο Ιεχωβά, ο Θεός του Ισραήλ: “Σχετικά με τα λόγια που άκουσες,+ 27  επειδή η καρδιά σου ήταν δεκτική* και ταπείνωσες τον εαυτό σου ενώπιον του Θεού όταν άκουσες τα λόγια του σχετικά με αυτόν τον τόπο και τους κατοίκους του και ταπείνωσες τον εαυτό σου ενώπιόν μου και έσκισες τα ρούχα σου και έκλαψες ενώπιόν μου, εγώ σε άκουσα,+ λέει ο Ιεχωβά. 28  Γι’ αυτό λοιπόν, θα προστεθείς στους προγόνους σου* και θα θαφτείς με ειρήνη, και τα μάτια σου δεν θα δουν τίποτα από όλη τη συμφορά που θα φέρω σε αυτόν τον τόπο και στους κατοίκους του”»”».+ Κατόπιν εκείνοι έφεραν την απάντηση στον βασιλιά. 29  Ο βασιλιάς λοιπόν έστειλε μήνυμα και κάλεσε όλους τους πρεσβυτέρους του Ιούδα και της Ιερουσαλήμ.+ 30  Ύστερα ανέβηκε στον οίκο του Ιεχωβά μαζί με όλους τους άντρες του Ιούδα, τους κατοίκους της Ιερουσαλήμ, τους ιερείς, τους Λευίτες—όλο τον λαό, μεγάλους και μικρούς. Διάβασε ενώπιόν τους όλα τα λόγια του βιβλίου της διαθήκης, το οποίο είχε βρεθεί στον οίκο του Ιεχωβά.+ 31  Ο βασιλιάς στάθηκε στη θέση του και έκανε διαθήκη*+ ενώπιον του Ιεχωβά ότι θα ακολουθούσε τον Ιεχωβά και θα τηρούσε τις εντολές, τις υπενθυμίσεις και τις διατάξεις του με όλη του την καρδιά και με όλη του την ψυχή,*+ εκτελώντας τα λόγια της διαθήκης που ήταν γραμμένα στο βιβλίο.+ 32  Επιπλέον, πρόσταξε όλους όσους βρίσκονταν στην Ιερουσαλήμ και στον Βενιαμίν να δεχτούν αυτή τη διαθήκη. Και οι κάτοικοι της Ιερουσαλήμ ενήργησαν σύμφωνα με τη διαθήκη του Θεού, του Θεού των προπατόρων τους.+ 33  Έπειτα ο Ιωσίας εξάλειψε όλα τα απεχθή πράγματα* από όλους τους τόπους των Ισραηλιτών+ και ανάγκασε όλους στον Ισραήλ να υπηρετούν τον Ιεχωβά τον Θεό τους. Σε όλη τη διάρκεια της ζωής του* δεν λοξοδρόμησαν, αλλά ακολουθούσαν τον Ιεχωβά, τον Θεό των προπατόρων τους.

Υποσημειώσεις

Ή αλλιώς «μεταλλικά αγάλματα».
Ή αλλιώς «μεταλλικά αγάλματα».
Κυριολεκτικά «οίκο».
Ή αλλιώς «αχθοφόρους».
Κυριολεκτικά «με το χέρι του».
Κυριολεκτικά «απαλή».
Ποιητική έκφραση που αναφέρεται στον θάνατο.
Ή αλλιώς «ανανέωσε τη διαθήκη».
Ή αλλιώς «είδωλα».
Κυριολεκτικά «Όλες τις ημέρες του».