Το Δεύτερο των Χρονικών 17:1-19

  • Ο Ιωσαφάτ, βασιλιάς του Ιούδα (1-6)

  • Εκστρατεία διδασκαλίας (7-9)

  • Η στρατιωτική δύναμη του Ιωσαφάτ (10-19)

17  Στη θέση του έγινε βασιλιάς ο γιος του ο Ιωσαφάτ,+ ο οποίος ενίσχυσε την εξουσία του σε σχέση με τον Ισραήλ.  Εγκατέστησε στρατιωτικές δυνάμεις σε όλες τις οχυρωμένες πόλεις του Ιούδα και τοποθέτησε φρουρές στη γη του Ιούδα και στις πόλεις του Εφραΐμ που είχε καταλάβει ο Ασά ο πατέρας του.+  Ο Ιεχωβά παρέμεινε με τον Ιωσαφάτ επειδή βάδισε στα χνάρια που είχε αφήσει παλιότερα ο προπάτοράς του ο Δαβίδ+ και δεν αναζήτησε τους Βάαλ.  Διότι αναζήτησε τον Θεό του πατέρα του+ και ακολούθησε* τη δική του εντολή. Δεν έκανε ό,τι έκανε ο Ισραήλ.+  Ο Ιεχωβά διατηρούσε τη βασιλεία εδραιωμένη στο χέρι του·+ και όλος ο Ιούδας έδινε δώρα στον Ιωσαφάτ, και εκείνος είχε πλούτη και δόξα σε αφθονία.+  Ακολούθησε με τόλμη τις οδούς του Ιεχωβά, και μάλιστα κατέστρεψε τους υψηλούς τόπους+ και τους ιερούς στύλους*+ στον Ιούδα.  Το τρίτο έτος της βασιλείας του κάλεσε τους άρχοντές του, τον Βεν-αΐλ, τον Αβδιού, τον Ζαχαρία, τον Νεθανήλ και τον Μιχαΐα, για να διδάξουν στις πόλεις του Ιούδα.  Μαζί τους ήταν οι εξής Λευίτες: ο Σεμαΐας, ο Νεθανίας, ο Ζεβαδίας, ο Ασαήλ, ο Σεμιραμώθ, ο Ιεχωνάθαν, ο Αδωνίας, ο Τωβιγίας και ο Τωβ-αδωνίας, καθώς επίσης οι ιερείς Ελισαμά και Ιωράμ.+  Αυτοί άρχισαν να διδάσκουν στον Ιούδα, έχοντας μαζί τους το βιβλίο του Νόμου του Ιεχωβά,+ και γύριζαν όλες τις πόλεις του Ιούδα διδάσκοντας τον λαό. 10  Και ο τρόμος του Ιεχωβά έπεσε πάνω σε όλα τα βασίλεια των τόπων γύρω από τον Ιούδα, και δεν πολέμησαν εναντίον του Ιωσαφάτ. 11  Οι Φιλισταίοι έφερναν στον Ιωσαφάτ δώρα και χρήματα ως φόρο υποτελείας. Οι Άραβες του έφερναν 7.700 κριάρια και 7.700 τράγους από τα κοπάδια τους. 12  Ο Ιωσαφάτ γινόταν όλο και πιο ισχυρός,+ και συνέχισε να χτίζει οχυρώματα+ και πόλεις αποθήκευσης+ στον Ιούδα. 13  Έκανε εκτεταμένα έργα στις πόλεις του Ιούδα, και είχε στρατιώτες, κραταιούς πολεμιστές, στην Ιερουσαλήμ. 14  Αυτοί ταξινομούνταν σύμφωνα με τους πατρικούς οίκους τους: από τον Ιούδα ήταν οι χιλίαρχοι—πρώτος ήταν ο Αδνάχ ο αρχηγός, και μαζί του ήταν 300.000 κραταιοί πολεμιστές.+ 15  Υπό τις διαταγές του ήταν ο Ιεχωανάν ο αρχηγός, και μαζί του ήταν 280.000. 16  Επίσης, υπό τις διαταγές του ήταν ο Αμασίας, ο γιος του Ζιχρί, που είχε προσφέρει τον εαυτό του εθελοντικά στην υπηρεσία του Ιεχωβά, και μαζί του ήταν 200.000 κραταιοί πολεμιστές. 17  Από τον Βενιαμίν+ ήταν ο Ελιαδά, ένας κραταιός πολεμιστής, και μαζί του ήταν 200.000 άντρες οπλισμένοι με τόξο και ασπίδα.+ 18  Υπό τις διαταγές του ήταν ο Ιεχωζαβάδ, και μαζί του ήταν 180.000 άντρες εξοπλισμένοι για τον στρατό. 19  Αυτοί υπηρετούσαν τον βασιλιά. Εκτός από αυτούς, τον υπηρετούσαν και εκείνοι τους οποίους τοποθέτησε ο βασιλιάς στις οχυρωμένες πόλεις όλου του Ιούδα.+

Υποσημειώσεις

Κυριολεκτικά «περπάτησε σύμφωνα με».