Το Δεύτερο των Βασιλέων 23:1-37

  • Οι μεταρρυθμίσεις του Ιωσία (1-20)

  • Ο εορτασμός του Πάσχα (21-23)

  • Περαιτέρω μεταρρυθμίσεις του Ιωσία (24-27)

  • Θάνατος του Ιωσία (28-30)

  • Ο Ιωάχαζ, βασιλιάς του Ιούδα (31-33)

  • Ο Ιωακείμ, βασιλιάς του Ιούδα (34-37)

23  Ο βασιλιάς λοιπόν έστειλε μήνυμα και κάλεσαν όλους τους πρεσβυτέρους του Ιούδα και της Ιερουσαλήμ.+  Ύστερα ανέβηκε στον οίκο του Ιεχωβά μαζί με όλους τους άντρες του Ιούδα, όλους τους κατοίκους της Ιερουσαλήμ, τους ιερείς και τους προφήτες—όλο τον λαό, από μικρό μέχρι μεγάλο. Διάβασε ενώπιόν τους όλα τα λόγια του βιβλίου+ της διαθήκης,+ το οποίο είχε βρεθεί στον οίκο του Ιεχωβά.+  Ο βασιλιάς στάθηκε κοντά στον στύλο και έκανε διαθήκη* ενώπιον του Ιεχωβά+ ότι θα ακολουθούσε τον Ιεχωβά και θα τηρούσε τις εντολές, τις υπενθυμίσεις και τα νομοθετήματά του με όλη του την καρδιά και με όλη του την ψυχή,* εκτελώντας τα λόγια αυτής της διαθήκης που ήταν γραμμένα στο βιβλίο. Και όλος ο λαός συμφώνησε με τη διαθήκη.+  Κατόπιν ο βασιλιάς διέταξε τον Χελκία+ τον αρχιερέα, τους ιερείς της δεύτερης τάξης και τους θυρωρούς να βγάλουν από τον ναό του Ιεχωβά όλα τα σκεύη που είχαν φτιαχτεί για τον Βάαλ, για τον ιερό στύλο*+ και για όλο το στράτευμα των ουρανών. Έπειτα τα έκαψε έξω από την Ιερουσαλήμ, στις αναβαθμίδες του Κιδρόν, και μετέφερε τη στάχτη τους στη Βαιθήλ.+  Τερμάτισε λοιπόν την εργασία όσων ήταν ιερείς ξένων θεών, τους οποίους οι βασιλιάδες του Ιούδα είχαν διορίσει για να υψώνουν καπνό θυσίας στους υψηλούς τόπους που υπήρχαν στις πόλεις του Ιούδα και στα περίχωρα της Ιερουσαλήμ, καθώς και όσων ύψωναν καπνό θυσίας στον Βάαλ, στον ήλιο, στη σελήνη, στους αστερισμούς του ζωδιακού κύκλου και σε όλο το στράτευμα των ουρανών.+  Έβγαλε τον ιερό στύλο*+ από τον οίκο του Ιεχωβά, τον έφερε στις παρυφές της Ιερουσαλήμ, στην κοιλάδα Κιδρόν, και τον έκαψε εκεί.+ Τον έκανε σκόνη και σκόρπισε τη σκόνη του πάνω στους τάφους του κοινού λαού.+  Γκρέμισε επίσης τα οικήματα όπου έμεναν οι άντρες ιερόδουλοι,+ τα οποία βρίσκονταν μέσα στον οίκο του Ιεχωβά και στα οποία οι γυναίκες ύφαιναν σκηνές που χρησίμευαν ως αγιαστήρια για τον ιερό στύλο.*  Έπειτα έβγαλε όλους τους ιερείς από τις πόλεις του Ιούδα, και έκανε ακατάλληλους για λατρεία τους υψηλούς τόπους όπου οι ιερείς ύψωναν καπνό θυσίας, από τη Γααβά+ μέχρι τη Βηρ-σαβεέ.+ Επίσης γκρέμισε τους υψηλούς τόπους των πυλών στην είσοδο της πύλης του Ιησού, του αρχηγού της πόλης, οι οποίοι βρίσκονταν στα αριστερά καθώς έμπαινε κανείς στην πύλη της πόλης.  Οι ιερείς των υψηλών τόπων δεν υπηρετούσαν στο θυσιαστήριο του Ιεχωβά στην Ιερουσαλήμ,+ αλλά έτρωγαν άζυμο ψωμί μαζί με τους αδελφούς τους. 10  Έκανε επίσης ακατάλληλο για λατρεία τον Τοφέθ,+ που είναι στην Κοιλάδα των Γιων του Εννόμ,*+ ώστε να μην μπορεί κανείς να κάψει τον γιο του ή την κόρη του ως θυσία* για τον Μολόχ.+ 11  Όσο για τα άλογα τα οποία οι βασιλιάδες του Ιούδα είχαν αφιερώσει* στον ήλιο, απαγόρευσε να μπαίνουν στον οίκο του Ιεχωβά από την αίθουσα* του Νάθαν-μέλεχ του αυλικού, η οποία βρισκόταν στα προστώα·* και έκαψε τα άρματα του ήλιου+ στη φωτιά. 12  Ο βασιλιάς γκρέμισε επίσης τα θυσιαστήρια που είχαν στήσει οι βασιλιάδες του Ιούδα στην ταράτσα+ του ανωγείου του Άχαζ, καθώς και τα θυσιαστήρια που είχε στήσει ο Μανασσής σε δύο αυλές του οίκου του Ιεχωβά.+ Τα συνέτριψε και σκόρπισε τη σκόνη τους στην κοιλάδα Κιδρόν. 13  Και ο βασιλιάς έκανε ακατάλληλους για λατρεία τους υψηλούς τόπους μπροστά από την Ιερουσαλήμ, νότια* από το Όρος της Καταστροφής,* τους οποίους είχε φτιάξει ο Σολομών, ο βασιλιάς του Ισραήλ, για την Αστορέθ, την αηδιαστική θεά των Σιδωνίων, για τον Χεμώς, τον αηδιαστικό θεό του Μωάβ, και για τον Μελχώμ,+ τον απεχθή θεό των Αμμωνιτών.+ 14  Συνέτριψε τις ιερές στήλες, έκοψε τους ιερούς στύλους*+ και γέμισε τους τόπους τους με ανθρώπινα κόκαλα. 15  Επίσης γκρέμισε το θυσιαστήριο της Βαιθήλ, τον υψηλό τόπο που είχε φτιάξει ο Ιεροβοάμ, ο γιος του Ναβάτ, ο οποίος έκανε τον Ισραήλ να αμαρτήσει.+ Αφού γκρέμισε εκείνο το θυσιαστήριο και τον υψηλό τόπο, έκαψε τον υψηλό τόπο, τον έκανε σκόνη, και έκαψε τον ιερό στύλο.*+ 16  Όταν ο Ιωσίας στράφηκε και είδε τους τάφους πάνω στο βουνό, έβαλε να πάρουν τα κόκαλα από τους τάφους και τα έκαψε πάνω στο θυσιαστήριο, κάνοντάς το ακατάλληλο για λατρεία, σύμφωνα με τον λόγο του Ιεχωβά τον οποίο είχε εξαγγείλει ο άνθρωπος του αληθινού Θεού που προείπε αυτά τα πράγματα.+ 17  Ύστερα ρώτησε: «Τι είναι εκείνη η ταφόπετρα που βλέπω εκεί πέρα;» Οι άντρες της πόλης τού απάντησαν: «Είναι ο τάφος του ανθρώπου του αληθινού Θεού από τον Ιούδα+ που προείπε τα όσα έκανες εσύ στο θυσιαστήριο της Βαιθήλ». 18  Και αυτός είπε: «Αφήστε τον. Μην πειράξει κανείς τα κόκαλά του». Δεν πείραξαν λοιπόν τα κόκαλά του ούτε τα κόκαλα του προφήτη που είχε έρθει από τη Σαμάρεια.+ 19  Ο Ιωσίας επίσης κατέστρεψε όλους τους οίκους λατρείας στους υψηλούς τόπους που υπήρχαν στις πόλεις της Σαμάρειας,+ τους οποίους είχαν φτιάξει οι βασιλιάδες του Ισραήλ για να προσβάλουν τον Θεό, και έκανε σε αυτούς ό,τι είχε κάνει στη Βαιθήλ.+ 20  Θυσίασε λοιπόν πάνω στα θυσιαστήρια όλους τους ιερείς των υψηλών τόπων που ήταν εκεί, και έκαψε ανθρώπινα κόκαλα πάνω σε αυτά.+ Κατόπιν επέστρεψε στην Ιερουσαλήμ. 21  Στη συνέχεια ο βασιλιάς διέταξε όλο τον λαό: «Γιορτάστε Πάσχα+ για τον Ιεχωβά τον Θεό σας, όπως είναι γραμμένο σε αυτό το βιβλίο της διαθήκης».+ 22  Πάσχα σαν αυτό δεν είχε γιορταστεί από τις ημέρες που έκριναν οι κριτές τον Ισραήλ ούτε όλες τις ημέρες των βασιλιάδων του Ισραήλ και των βασιλιάδων του Ιούδα.+ 23  Το δέκατο όγδοο έτος όμως του βασιλιά Ιωσία, γιορτάστηκε αυτό το Πάσχα για τον Ιεχωβά στην Ιερουσαλήμ. 24  Ο Ιωσίας επίσης εξαφάνισε τα μέντιουμ, τους μάντεις,+ τα θεραφίμ,*+ τα αηδιαστικά είδωλα* και όλα τα αηδιαστικά πράγματα που είχαν εμφανιστεί στη γη του Ιούδα και στην Ιερουσαλήμ, προκειμένου να εκτελέσει τα λόγια του Νόμου,+ τα οποία ήταν γραμμένα στο βιβλίο που είχε βρει ο Χελκίας ο ιερέας στον οίκο του Ιεχωβά.+ 25  Πριν από αυτόν δεν υπήρξε βασιλιάς όμοιός του, ο οποίος επέστρεψε στον Ιεχωβά με όλη του την καρδιά και με όλη του την ψυχή*+ και με όλη του τη δύναμη, σύμφωνα με όλο τον Νόμο του Μωυσή· ούτε εμφανίστηκε όμοιός του έπειτα από αυτόν. 26  Εντούτοις, ο Ιεχωβά δεν απομακρύνθηκε από τον φλογερό θυμό του που έκαιγε εναντίον του Ιούδα εξαιτίας όλων των προσβλητικών πραγμάτων που είχε κάνει ο Μανασσής για να Τον προσβάλει.+ 27  Ο Ιεχωβά είπε: «Θα απομακρύνω και τον Ιούδα από μπροστά μου,+ όπως απομάκρυνα τον Ισραήλ·+ και θα απορρίψω αυτή την πόλη την οποία επέλεξα, την Ιερουσαλήμ, και τον οίκο για τον οποίο είπα: “Το όνομά μου θα παραμένει εκεί”».+ 28  Όσο για την υπόλοιπη ιστορία του Ιωσία, όλα τα έργα του, δεν είναι γραμμένα αυτά στο βιβλίο των χρονικών των βασιλιάδων του Ιούδα; 29  Στις ημέρες του ο Φαραώ Νεχαώ, ο βασιλιάς της Αιγύπτου, πήγε να συναντήσει τον βασιλιά της Ασσυρίας κοντά στον Ευφράτη Ποταμό, και ο βασιλιάς Ιωσίας βγήκε να τον αντιμετωπίσει· αλλά όταν τον είδε ο Νεχαώ, τον θανάτωσε στη Μεγιδδώ.+ 30  Οι υπηρέτες του λοιπόν μετέφεραν τη σορό του με άρμα από τη Μεγιδδώ στην Ιερουσαλήμ και τον έθαψαν στον τάφο του. Κατόπιν ο λαός του τόπου πήρε τον γιο του Ιωσία τον Ιωάχαζ, τον έχρισε και τον έκανε βασιλιά στη θέση του πατέρα του.+ 31  Ο Ιωάχαζ+ ήταν 23 χρονών όταν έγινε βασιλιάς, και βασίλεψε στην Ιερουσαλήμ τρεις μήνες. Η μητέρα του λεγόταν Αμουτάλ+ και ήταν κόρη του Ιερεμία από τη Λιβνά. 32  Αυτός έκανε το κακό στα μάτια του Ιεχωβά, σύμφωνα με όλα όσα είχαν κάνει οι προπάτορές του.+ 33  Ο Φαραώ Νεχαώ+ τον φυλάκισε στη Ριβλά,+ στη γη της Αιμάθ, για να μη βασιλεύει πια στην Ιερουσαλήμ, και μετά επέβαλε στον τόπο πρόστιμο 100 τάλαντα* ασήμι και ένα τάλαντο χρυσάφι.+ 34  Επιπλέον, ο Φαραώ Νεχαώ έκανε τον γιο του Ιωσία τον Ελιακείμ βασιλιά στη θέση του πατέρα του τού Ιωσία και τον μετονόμασε σε Ιωακείμ· τον Ιωάχαζ όμως τον πήρε στην Αίγυπτο,+ όπου τελικά πέθανε.+ 35  Ο δε Ιωακείμ έδωσε το ασήμι και το χρυσάφι στον Φαραώ, αλλά αναγκάστηκε να φορολογήσει τον λαό προκειμένου να δώσει το ασήμι που απαίτησε ο Φαραώ. Απέσπασε μια καθορισμένη ποσότητα ασήμι και χρυσάφι από κάθε κάτοικο της χώρας για να τα δώσει στον Φαραώ Νεχαώ. 36  Ο Ιωακείμ+ ήταν 25 χρονών όταν έγινε βασιλιάς, και βασίλεψε στην Ιερουσαλήμ 11 χρόνια.+ Η μητέρα του λεγόταν Ζεβουδά και ήταν κόρη του Φεδαΐα από τη Ρουμά. 37  Αυτός έκανε το κακό στα μάτια του Ιεχωβά,+ σύμφωνα με όλα όσα είχαν κάνει οι προπάτορές του.+

Υποσημειώσεις

Ή αλλιώς «ανανέωσε τη διαθήκη».
Βλέπε Γλωσσάριο, «Γέεννα».
Κυριολεκτικά «να περάσει τον γιο του ή την κόρη του μέσα από τη φωτιά».
Κυριολεκτικά «είχαν δώσει».
Ή αλλιώς «τραπεζαρία».
Στέγαστρα στηριγμένα σε κίονες.
Κυριολεκτικά «δεξιά». Δηλαδή νότια, όταν κάποιος κοιτάζει προς την ανατολή.
Δηλαδή το Όρος των Ελαιών, ιδιαίτερα το νοτιότερο ύψωμα, γνωστό και ως Όρος του Σκανδάλου.
Ή αλλιώς «τους εφέστιους θεούς· τα είδωλα».
Ο εβραϊκός όρος ίσως σχετίζεται με μια λέξη που σημαίνει «κοπριά» και χρησιμοποιείται ως περιφρονητική έκφραση.
Το τάλαντο ισοδυναμούσε με 34,2 κιλά. Βλέπε Παράρτημα Β14.