Το Δεύτερο των Βασιλέων 13:1-25

  • Ο Ιωάχαζ, βασιλιάς του Ισραήλ (1-9)

  • Ο Ιωάς, βασιλιάς του Ισραήλ (10-13)

  • Ο Ελισαιέ δοκιμάζει τον ζήλο του Ιωάς (14-19)

  • Θάνατος του Ελισαιέ· τα κόκαλά του ανασταίνουν έναν άνθρωπο (20, 21)

  • Εκπληρώνεται η τελευταία προφητεία του Ελισαιέ (22-25)

13  Το εικοστό τρίτο έτος του Ιωάς,+ του γιου του Οχοζία,+ βασιλιά του Ιούδα, έγινε βασιλιάς του Ισραήλ στη Σαμάρεια ο Ιωάχαζ, ο γιος του Ιηού,+ και βασίλεψε 17 χρόνια.  Έκανε το κακό στα μάτια του Ιεχωβά και ενέμεινε στην αμαρτία του Ιεροβοάμ, του γιου του Ναβάτ, την οποία εκείνος είχε ωθήσει τον Ισραήλ να διαπράξει.+ Δεν απομακρύνθηκε από αυτήν.  Ως αποτέλεσμα, ο θυμός του Ιεχωβά+ άναψε εναντίον του Ισραήλ,+ και εκείνος τους έδωσε στο χέρι του βασιλιά Αζαήλ+ της Συρίας και στο χέρι του Βεν-αδάδ,+ του γιου του Αζαήλ, όλες τις ημέρες τους.  Αργότερα ο Ιωάχαζ ικέτευσε για την εύνοια* του Ιεχωβά, και ο Ιεχωβά τον άκουσε, διότι είχε δει ότι ο βασιλιάς της Συρίας καταδυνάστευε τον Ισραήλ.+  Ο Ιεχωβά λοιπόν προμήθευσε στον Ισραήλ έναν σωτήρα+ για να τους ελευθερώσει από τη λαβή της Συρίας, και έτσι οι Ισραηλίτες μπορούσαν να κατοικούν στα σπίτια τους όπως προηγουμένως.*  (Ωστόσο, δεν απομακρύνθηκαν από την αμαρτία του οίκου του Ιεροβοάμ, την οποία εκείνος είχε ωθήσει τον Ισραήλ να διαπράξει.+ Συνέχισαν να διαπράττουν αυτή την αμαρτία,* και ο ιερός στύλος*+ παρέμεινε στημένος στη Σαμάρεια.)  Το στράτευμα που είχε απομείνει στον Ιωάχαζ αποτελούνταν μόνο από 50 ιππείς, 10 άρματα και 10.000 πεζούς στρατιώτες, επειδή ο βασιλιάς της Συρίας τούς είχε εξολοθρεύσει+ ποδοπατώντας τους σαν το χώμα κατά το αλώνισμα.+  Όσο για την υπόλοιπη ιστορία του Ιωάχαζ, όλα τα έργα του και την κραταιότητά του, δεν είναι γραμμένα αυτά στο βιβλίο των χρονικών των βασιλιάδων του Ισραήλ;  Έπειτα ο Ιωάχαζ πλάγιασε με τους προπάτορές του, και τον έθαψαν στη Σαμάρεια·+ και στη θέση του έγινε βασιλιάς ο γιος του ο Ιωάς. 10  Το τριακοστό έβδομο έτος του βασιλιά Ιωάς του Ιούδα, έγινε βασιλιάς του Ισραήλ στη Σαμάρεια ο Ιωάς,+ ο γιος του Ιωάχαζ, και βασίλεψε 16 χρόνια. 11  Έκανε το κακό στα μάτια του Ιεχωβά και δεν απομακρύνθηκε από καμιά από τις αμαρτίες του Ιεροβοάμ, του γιου του Ναβάτ, τις οποίες εκείνος είχε ωθήσει τον Ισραήλ να διαπράξει.+ Συνέχισε να διαπράττει* αυτές τις αμαρτίες. 12  Όσο για την υπόλοιπη ιστορία του Ιωάς, όλα τα έργα του και την κραταιότητά του και το πώς πολέμησε εναντίον του βασιλιά Αμαζία του Ιούδα,+ δεν είναι γραμμένα αυτά στο βιβλίο των χρονικών των βασιλιάδων του Ισραήλ; 13  Έπειτα ο Ιωάς πλάγιασε με τους προπάτορές του, και στον θρόνο του κάθισε ο Ιεροβοάμ.*+ Ο δε Ιωάς θάφτηκε στη Σαμάρεια με τους βασιλιάδες του Ισραήλ.+ 14  Όταν ο Ελισαιέ+ προσβλήθηκε από την αρρώστια από την οποία τελικά πέθανε, κατέβηκε σε αυτόν ο Ιωάς, ο βασιλιάς του Ισραήλ, και έκλαιγε από πάνω του, λέγοντας: «Πατέρα μου, πατέρα μου! Το άρμα του Ισραήλ και οι ιππείς του!»+ 15  Τότε ο Ελισαιέ τού είπε: «Πάρε τόξο και βέλη». Και εκείνος πήρε τόξο και βέλη. 16  Στη συνέχεια είπε στον βασιλιά του Ισραήλ: «Βάλε το χέρι σου στο τόξο». Αφού έβαλε το χέρι του σε αυτό, ο Ελισαιέ έθεσε τα χέρια του πάνω στα χέρια του βασιλιά. 17  Κατόπιν είπε: «Άνοιξε το παράθυρο που βλέπει προς την ανατολή». Και το άνοιξε. Ο Ελισαιέ πρόσταξε: «Τόξευσε!» Και τόξευσε. Εκείνος συνέχισε: «Το βέλος της νίκης* του Ιεχωβά, το βέλος της νίκης επί* της Συρίας! Θα χτυπήσεις* τη Συρία στην Αφέκ+ μέχρι να την αποτελειώσεις». 18  Έπειτα είπε: «Πάρε τα βέλη», και τα πήρε. Κατόπιν πρόσταξε τον βασιλιά του Ισραήλ: «Χτύπησε το έδαφος». Χτύπησε λοιπόν το έδαφος τρεις φορές και σταμάτησε. 19  Και ο άνθρωπος του αληθινού Θεού αγανάκτησε με αυτόν και είπε: «Έπρεπε να χτυπήσεις το έδαφος πέντε ή έξι φορές! Τότε θα χτυπούσες τη Συρία μέχρι να την αποτελειώσεις. Τώρα όμως θα τη χτυπήσεις μόνο τρεις φορές».+ 20  Ύστερα ο Ελισαιέ πέθανε και τον έθαψαν. Στην αρχή κάθε χρόνου,* εισέβαλλαν στη χώρα ληστρικές ομάδες Μωαβιτών.+ 21  Την ώρα που κάποιοι έθαβαν έναν άνθρωπο, είδαν μια τέτοια ληστρική ομάδα. Έριξαν λοιπόν γρήγορα τον άνθρωπο μέσα στον τάφο του Ελισαιέ και το έβαλαν στα πόδια. Μόλις ο άνθρωπος ακούμπησε στα κόκαλα του Ελισαιέ, επανήλθε στη ζωή+ και στάθηκε όρθιος. 22  Ο δε βασιλιάς Αζαήλ+ της Συρίας καταδυνάστευε τον Ισραήλ+ όλες τις ημέρες του Ιωάχαζ. 23  Ωστόσο, ο Ιεχωβά εκδήλωνε εύνοια και έλεος προς αυτούς+ και τους έδειχνε το ενδιαφέρον του για χάρη της διαθήκης που είχε κάνει με τον Αβραάμ,+ τον Ισαάκ+ και τον Ιακώβ.+ Δεν θέλησε να τους καταστρέψει, και δεν τους έχει απορρίψει μέχρι σήμερα. 24  Όταν πέθανε ο βασιλιάς Αζαήλ της Συρίας, έγινε βασιλιάς στη θέση του ο γιος του ο Βεν-αδάδ. 25  Ο Ιωάς, ο γιος του Ιωάχαζ, πήρε από τον Βεν-αδάδ, τον γιο του Αζαήλ, τις πόλεις που είχε πάρει αυτός με πόλεμο από τον Ιωάχαζ τον πατέρα του. Τρεις φορές τον χτύπησε*+ ο Ιωάς, και ανέκτησε τις πόλεις του Ισραήλ.

Υποσημειώσεις

Ή αλλιώς «απάλυνε το πρόσωπο».
Δηλαδή με ειρήνη και ασφάλεια.
Κυριολεκτικά «Σύμφωνα με αυτήν περπάτησε αυτός».
Κυριολεκτικά «να περπατάει σύμφωνα με».
Δηλαδή ο Ιεροβοάμ Β΄.
Ή αλλιώς «σωτηρίας».
Ή αλλιώς «σωτηρίας εναντίον».
Ή αλλιώς «Θα νικήσεις».
Κυριολεκτικά «Όποτε έμπαινε ο χρόνος», πιθανότατα την άνοιξη.
Ή αλλιώς «νίκησε».