Το Δεύτερο των Βασιλέων 12:1-21

  • Ο Ιωάς, βασιλιάς του Ιούδα (1-3)

  • Ο Ιωάς επισκευάζει τον ναό (4-16)

  • Συριακή εισβολή (17, 18)

  • Θανάτωση του Ιωάς (19-21)

12  Ο Ιωάς+ έγινε βασιλιάς το έβδομο έτος του Ιηού,+ και βασίλεψε στην Ιερουσαλήμ 40 χρόνια. Η μητέρα του λεγόταν Ζιβιάχ και ήταν από τη Βηρ-σαβεέ.+  Ο Ιωάς έκανε το σωστό στα μάτια του Ιεχωβά όλες τις ημέρες κατά τις οποίες του έδινε κατεύθυνση ο Ιωδαέ ο ιερέας.  Αλλά τους υψηλούς τόπους+ δεν τους κατέστρεψε· ο λαός εξακολούθησε να θυσιάζει και να υψώνει καπνό θυσίας εκεί.  Ο Ιωάς είπε στους ιερείς: «Πάρτε όλα τα χρήματα τα οποία προσφέρονται στον οίκο του Ιεχωβά για τις άγιες προσφορές,+ τα χρήματα που έχουν οριστεί για τον καθέναν,+ το συγκεκριμένο ποσό που πρέπει να δίνει κάθε άτομο* και όλα τα χρήματα που η καρδιά του καθενός τον υποκινεί να προσφέρει στον οίκο του Ιεχωβά.+  Οι ιερείς θα παίρνουν οι ίδιοι τα χρήματα από εκείνους που τα δίνουν* και θα τα χρησιμοποιούν για να επισκευάζουν τον οίκο, όπου υπάρχει κάποια ζημιά».*+  Το εικοστό τρίτο έτος του βασιλιά Ιωάς, οι ιερείς δεν είχαν επισκευάσει ακόμη τις ζημιές του οίκου.+  Γι’ αυτό, ο βασιλιάς Ιωάς κάλεσε τον Ιωδαέ+ τον ιερέα και τους άλλους ιερείς και τους είπε: «Γιατί δεν επισκευάζετε τις ζημιές του οίκου; Τώρα λοιπόν, μην παίρνετε άλλα χρήματα από αυτούς που δίνουν παρά μόνο αν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για τις επισκευές του οίκου».+  Τότε οι ιερείς συμφώνησαν να μην παίρνουν άλλα χρήματα από τον λαό και να μην έχουν εκείνοι την ευθύνη για τις επισκευές του οίκου.  Κατόπιν ο Ιωδαέ ο ιερέας πήρε ένα κιβώτιο,+ άνοιξε μια τρύπα στο καπάκι του και το τοποθέτησε δίπλα στο θυσιαστήριο, στα δεξιά καθώς μπαίνει κανείς στον οίκο του Ιεχωβά. Εκεί έβαζαν οι ιερείς που υπηρετούσαν ως θυρωροί όλα τα χρήματα τα οποία προσφέρονταν στον οίκο του Ιεχωβά.+ 10  Όποτε έβλεπαν ότι υπήρχαν πολλά χρήματα στο κιβώτιο, ο γραμματέας του βασιλιά και ο αρχιερέας ανέβαιναν και μάζευαν* τα χρήματα που είχαν προσφερθεί στον οίκο του Ιεχωβά και τα μετρούσαν.+ 11  Τα χρήματα που είχαν μετρήσει τα έδιναν σε αυτούς που ήταν διορισμένοι να επιβλέπουν τις εργασίες στον οίκο του Ιεχωβά. Αυτοί με τη σειρά τους πλήρωναν τους ξυλουργούς, τους οικοδόμους που εργάζονταν στον οίκο του Ιεχωβά,+ 12  τους χτίστες και τους λιθοτόμους. Αγόραζαν επίσης ξύλα και πελεκημένες πέτρες, ώστε να επισκευαστούν οι ζημιές του οίκου του Ιεχωβά, και χρησιμοποιούσαν τα χρήματα για όλες τις άλλες δαπάνες επισκευής του οίκου. 13  Ωστόσο, με τα χρήματα που προσφέρονταν στον οίκο του Ιεχωβά δεν φτιάχτηκαν ασημένιες λεκάνες, λυχνοψάλιδα, κούπες, σάλπιγγες+ ούτε κανενός είδους χρυσό ή ασημένιο αντικείμενο για τον οίκο του Ιεχωβά.+ 14  Τα έδιναν μόνο σε αυτούς που έκαναν τις εργασίες, και με αυτά επισκεύαζαν τον οίκο του Ιεχωβά. 15  Δεν ζητούσαν λογαριασμό από τους άντρες στους οποίους έδιναν τα χρήματα για να πληρώνουν τους εργάτες, επειδή ήταν αξιόπιστοι.+ 16  Αλλά τα χρήματα για τις προσφορές για ενοχή+ και τα χρήματα για τις προσφορές για αμαρτία δεν τα έφερναν στον οίκο του Ιεχωβά· αυτά ανήκαν στους ιερείς.+ 17  Τότε ήταν που ο Αζαήλ,+ ο βασιλιάς της Συρίας, ανέβηκε να πολεμήσει εναντίον της Γαθ+ και την κατέλαβε. Έπειτα αποφάσισε να επιτεθεί στην* Ιερουσαλήμ.+ 18  Τότε ο βασιλιάς Ιωάς του Ιούδα πήρε όλες τις άγιες προσφορές που είχαν καθαγιάσει οι προπάτορές του, συγκεκριμένα ο Ιωσαφάτ, ο Ιωράμ και ο Οχοζίας, οι βασιλιάδες του Ιούδα, καθώς και τις δικές του άγιες προσφορές και όλο το χρυσάφι που βρισκόταν στα θησαυροφυλάκια του οίκου του Ιεχωβά και της κατοικίας* του βασιλιά και τα έστειλε στον Αζαήλ, τον βασιλιά της Συρίας.+ Έτσι λοιπόν, εκείνος αποσύρθηκε από την Ιερουσαλήμ. 19  Όσο για την υπόλοιπη ιστορία του Ιωάς, όλα τα έργα του, δεν είναι γραμμένα αυτά στο βιβλίο των χρονικών των βασιλιάδων του Ιούδα; 20  Ωστόσο, οι υπηρέτες του Ιωάς οργάνωσαν συνωμοσία εναντίον του+ και τον σκότωσαν στο οίκημα του Υψώματος,*+ στον δρόμο που κατεβαίνει στη Σιλλά. 21  Οι υπηρέτες που του επιτέθηκαν και τον θανάτωσαν ήταν ο Ιωζαχάρ, ο γιος της Σιμεάθ, και ο Ιεχωζαβάδ, ο γιος του Σωμήρ.+ Τον έθαψαν με τους προπάτορές του στην Πόλη του Δαβίδ, και στη θέση του έγινε βασιλιάς ο γιος του ο Αμαζίας.+

Υποσημειώσεις

Ή αλλιώς «ψυχή».
Ή αλλιώς «από τους γνωστούς τους».
Ή αλλιώς «υπάρχουν ρωγμές».
Ή αλλιώς «έβαζαν σε σακούλια». Κυριολεκτικά «έδεναν».
Κυριολεκτικά «ο Αζαήλ προσήλωσε το πρόσωπό του στο να ανεβεί εναντίον της».
Ή αλλιώς «του ανακτόρου».
Ή αλλιώς «στη Βαιθ-μιλλώ».