Μετάβαση στο περιεχόμενο

Μετάβαση στον πίνακα περιεχομένων

Η Πρώτη Επιστολή Προς τον Τιμόθεο

Κεφάλαια

1 2 3 4 5 6

Περίληψη Περιεχομένων

 • 1

  • Χαιρετισμοί (1, 2)

  • Προειδοποίηση για τους ψευδοδιδασκάλους (3-11)

  • Η παρ’ αξίαν καλοσύνη που δείχτηκε στον Παύλο (12-16)

  • Ο Βασιλιάς της αιωνιότητας (17)

  • «Να διεξάγεις τον καλό πόλεμο» (18-20)

 • 2

  • Προσευχή για κάθε είδους ανθρώπους (1-7)

   • Ένας Θεός και ένας μεσίτης (5)

   • Αντίστοιχο λύτρο για όλους (6)

  • Οδηγίες για άντρες και γυναίκες (8-15)

   • Να ντύνεστε σεμνά (9, 10)

 • 3

  • Τα προσόντα για τους επισκόπους (1-7)

  • Τα προσόντα για τους διακονικούς υπηρέτες (8-13)

  • Το ιερό μυστικό της θεοσεβούς αφοσίωσης (14-16)

 • 4

  • Προειδοποίηση για τις διδασκαλίες των δαιμόνων (1-5)

  • Καλός διάκονος του Χριστού (6-10)

   • Η σωματική άσκηση σε αντιδιαστολή με τη θεοσεβή αφοσίωση (8)

  • Να δίνεις προσοχή σε ό,τι αφορά τη διδασκαλία σου (11-16)

 • 5

  • Συμπεριφορά προς νεαρά και ηλικιωμένα άτομα (1, 2)

  • Υποστήριξη στις χήρες (3-16)

   • Πρέπει να προμηθεύουμε για το σπιτικό μας (8)

  • Να τιμάτε τους πρεσβυτέρους που εργάζονται σκληρά (17-25)

   • «Λίγο κρασί για το στομάχι σου» (23)

 • 6

  • Οι δούλοι να τιμούν τους κυρίους τους (1, 2)

  • Ψευδοδιδάσκαλοι και φιλαργυρία (3-10)

  • Οδηγίες για τον άνθρωπο του Θεού (11-16)

  • Να είστε πλούσιοι σε καλά έργα (17-19)

  • «Φύλαξε αυτό που σου είναι εμπιστευμένο» (20, 21)