Μετάβαση στο περιεχόμενο

Μετάβαση στον πίνακα περιεχομένων

Το Πρώτο Βιβλίο των Βασιλέων

Κεφάλαια

Περίληψη Περιεχομένων

 • 1

  • Δαβίδ και Αβισάγ (1-4)

  • Ο Αδωνίας προσπαθεί να σφετεριστεί τον θρόνο (5-10)

  • Ο Νάθαν και η Βηθ-σαβεέ αναλαμβάνουν δράση (11-27)

  • Ο Δαβίδ δίνει εντολή να χριστεί ο Σολομών (28-40)

  • Ο Αδωνίας καταφεύγει στο θυσιαστήριο (41-53)

 • 2

  • Ο Δαβίδ δίνει οδηγίες στον Σολομώντα (1-9)

  • Ο Δαβίδ πεθαίνει· ο Σολομών ενθρονίζεται (10-12)

  • Η πλεκτάνη του Αδωνία οδηγεί στον θάνατό του (13-25)

  • Ο Αβιάθαρ εκδιώκεται· ο Ιωάβ θανατώνεται (26-35)

  • Ο Σιμεΐ θανατώνεται (36-46)

 • 3

  • Ο Σολομών παντρεύεται την κόρη του Φαραώ (1-3)

  • Ο Ιεχωβά εμφανίζεται στον Σολομώντα σε όνειρο (4-15)

   • Ο Σολομών ζητάει σοφία (7-9)

  • Ο Σολομών κρίνει την υπόθεση δύο μητέρων (16-28)

 • 4

  • Το επιτελείο του Σολομώντα (1-19)

  • Ευημερία υπό τη διακυβέρνηση του Σολομώντα (20-28)

   • Ασφάλεια κάτω από το κλήμα και τη συκιά (25)

  • Η σοφία και οι παροιμίες του Σολομώντα (29-34)

 • 5

  • Ο βασιλιάς Χιράμ προμηθεύει οικοδομικά υλικά (1-12)

  • Ο Σολομών επιστρατεύει εργάτες (13-18)

 • 6

  • Ο Σολομών χτίζει τον ναό (1-38)

   • Το εσώτατο δωμάτιο (19-22)

   • Τα χερουβείμ (23-28)

   • Λαξεύματα, πόρτες, εσωτερική αυλή (29-36)

   • Ο ναός αποπερατώνεται σε περίπου εφτά χρόνια (37, 38)

 • 7

  • Το ανακτορικό συγκρότημα του Σολομώντα (1-12)

  • Ο επιδέξιος Χιράμ βοηθάει τον Σολομώντα (13-47)

   • Οι δύο χάλκινοι στύλοι (15-22)

   • Η Θάλασσα από χυτό μέταλλο (23-26)

   • Δέκα καρότσια και λεκάνες από χαλκό (27-39)

  • Τα χρυσά σκεύη ολοκληρώνονται (48-51)

 • 8

  • Η Κιβωτός τοποθετείται μέσα στον ναό (1-13)

  • Ο Σολομών απευθύνεται στον λαό (14-21)

  • Η προσευχή του Σολομώντα κατά την αφιέρωση του ναού (22-53)

  • Ο Σολομών ευλογεί τον λαό (54-61)

  • Οι θυσίες και η γιορτή της αφιέρωσης (62-66)

 • 9

  • Ο Ιεχωβά εμφανίζεται πάλι στον Σολομώντα (1-9)

  • Το δώρο του Σολομώντα στον βασιλιά Χιράμ (10-14)

  • Διάφορα οικοδομικά έργα του Σολομώντα (15-28)

 • 10

  • Η βασίλισσα της Σεβά επισκέπτεται τον Σολομώντα (1-13)

  • Ο τεράστιος πλούτος του Σολομώντα (14-29)

 • 11

  • Οι γυναίκες του Σολομώντα κάνουν την καρδιά του να λοξοδρομήσει (1-13)

  • Κάποιοι αντιστέκονται στον Σολομώντα (14-25)

  • Δίνεται στον Ιεροβοάμ η υπόσχεση για 10 φυλές (26-40)

  • Ο Σολομών πεθαίνει· γίνεται βασιλιάς ο Ροβοάμ (41-43)

 • 12

  • Η σκληρή απάντηση του Ροβοάμ (1-15)

  • Η ανταρσία των 10 φυλών (16-19)

  • Ο Ιεροβοάμ γίνεται βασιλιάς του Ισραήλ (20)

  • Ο Ροβοάμ δεν πρέπει να πολεμήσει εναντίον του Ισραήλ (21-24)

  • Η μοσχολατρία του Ιεροβοάμ (25-33)

 • 13

  • Η προφητεία εναντίον του θυσιαστηρίου στη Βαιθήλ (1-10)

   • Το θυσιαστήριο σκίζεται στα δύο (5)

  • Ο άνθρωπος του Θεού δείχνει ανυπακοή (11-34)

 • 14

  • Η προφητεία του Αχιά εναντίον του Ιεροβοάμ (1-20)

  • Ο Ροβοάμ βασιλεύει στον Ιούδα (21-31)

   • Η εισβολή του Σισάκ (25, 26)

 • 15

  • Ο Αβιάμ, βασιλιάς του Ιούδα (1-8)

  • Ο Ασά, βασιλιάς του Ιούδα (9-24)

  • Ο Ναδάβ, βασιλιάς του Ισραήλ (25-32)

  • Ο Βαασά, βασιλιάς του Ισραήλ (33, 34)

 • 16

  • Η κρίση του Ιεχωβά εναντίον του Βαασά (1-7)

  • Ο Ηλά, βασιλιάς του Ισραήλ (8-14)

  • Ο Ζιμβρί, βασιλιάς του Ισραήλ (15-20)

  • Ο Αμρί, βασιλιάς του Ισραήλ (21-28)

  • Ο Αχαάβ, βασιλιάς του Ισραήλ (29-33)

  • Ο Χιήλ ανοικοδομεί την Ιεριχώ (34)

 • 17

  • Ο προφήτης Ηλίας προλέγει ξηρασία (1)

  • Ο Ηλίας τρέφεται από τα κοράκια (2-7)

  • Ο Ηλίας επισκέπτεται μια χήρα στα Σαρεπτά (8-16)

  • Ο γιος της χήρας πεθαίνει και ανασταίνεται (17-24)

 • 18

  • Ο Ηλίας συναντάει τον Αβδιού και τον Αχαάβ (1-18)

  • Ο Ηλίας εναντίον των προφητών του Βάαλ στον Κάρμηλο (19-40)

   • “Αμφιταλαντεύονται ανάμεσα σε δύο απόψεις” (21)

  • Τελειώνει η ξηρασία που διήρκεσε τριάμισι χρόνια (41-46)

 • 19

  • Ο Ηλίας φεύγει για να γλιτώσει από την οργή της Ιεζάβελ (1-8)

  • Ο Ιεχωβά εμφανίζεται στον Ηλία στο Χωρήβ (9-14)

  • Ο Ηλίας πρέπει να χρίσει τον Αζαήλ, τον Ιηού και τον Ελισαιέ (15-18)

  • Ο Ελισαιέ διορίζεται διάδοχος του Ηλία (19-21)

 • 20

  • Οι Σύριοι πολεμούν εναντίον του Αχαάβ (1-12)

  • Ο Αχαάβ νικάει τους Συρίους (13-34)

  • Προφητεία εναντίον του Αχαάβ (35-43)

 • 21

  • Ο Αχαάβ εποφθαλμιά το αμπέλι του Ναβουθέ (1-4)

  • Η Ιεζάβελ μεθοδεύει τον θάνατο του Ναβουθέ (5-16)

  • Το άγγελμα του Ηλία εναντίον του Αχαάβ (17-26)

  • Ο Αχαάβ ταπεινώνει τον εαυτό του (27-29)

 • 22

  • Ο Ιωσαφάτ συμμαχεί με τον Αχαάβ (1-12)

  • Ο Μιχαΐας προφητεύει ήττα (13-28)

   • Ένα απατηλό πνεύμα ξεγελάει τον Αχαάβ (21, 22)

  • Ο Αχαάβ σκοτώνεται στη Ραμώθ-γαλαάδ (29-40)

  • Η βασιλεία του Ιωσαφάτ στον Ιούδα (41-50)

  • Ο Οχοζίας, βασιλιάς του Ισραήλ (51-53)